Your IP: Unknown · Your Status: ProtectedUnprotectedUnknown

Skip to main content

Så ändrar du NAT-typ på PC

När du har fått en offentlig IP-adress från din Internetleverantör är det viktigt att du kontrollerar din NAT-typ. Läs mer om vad NAT-typ är för något, samt hur du gör för att ändra NAT-typ nedan.

Så ändrar du NAT-typ på PC

Vad är NAT och vad är dess syfte?

Nätadressöversättning (NAT) är en metod för att ändra en IP-adress genom att ändra informationen i datapaketets rubrik. Nätverkspaket är de paket med information som utgör din trafik när den passerar en routerenhet.

NAT fungerar i routern och gör det möjligt för den att översätta privata adresser för hela nätverket till en enda offentlig IP-adress. Det gör routern till en medlare mellan ditt privata nätverk och internet.

En NAT-router kan jämföras med en kontorsväxel. Varje avdelning har sin egen nummerförlängning som inte är synlig för utomstående (den privata IP-adressen). Vid utgående samtal visas vanligtvis samma offentliga nummer (den offentliga IP-adressen). Liksom en sekreterare kan NAT styra uppringare till specifika uppringare till olika avdelningar med hjälp av deras portar, samtidigt som det säkerställer att dessa anslutningar är legitima.

NAT används för följande ändamål

  • För att förhindra uttömning av IPv4-adresser. NAT:s ursprungliga användning var att spara tillgängliga IP-adresser, eftersom deras antal är begränsat. Med tanke på det ökande antalet internetanvändare finns det inte tillräckligt med IP-adresser för var och en av dem. Internetleverantörer använder NAT-gateways för att tilldela en enda IP-adress till ett helt nätverk snarare än till en enda enhet. Till exempel kan ditt nätverk ha många anslutna enheter (t.ex. en bärbar dator, flera mobiltelefoner, IoT-enheter). Om var och en av dem hade en unik adress skulle det krävas betydligt fler IP-adresser. Men med NAT-gateways tilldelar internetleverantörerna en enda IP istället för flera till hela nätverket.
  • För att dölja din privata IP. NAT döljer dina privata IP-adresser genom att visa en offentlig IP-adress istället. Resultatet blir då att IP-paket ser ut att komma från en routerenhet.
  • För att skydda dig. NAT fungerar också som en brandvägg och kan bestämma vilken data som kan komma in i ditt lokala nätverk.

NAT-anslutningsproblem

Striktare NAT-inställningar kan göra din internethastighet långsammare. Även om det inte kommer att vara ett stort problem när det gäller daglig surfning, kan den här droppen i hastighet vara mycket mer synlig när du spelar. Eftersom NAT fungerar som en brandvägg kan det sakta ner din hastighet genom att begränsa flödet av vissa paket.

Dessutom har enheter med NAT-routrar vanligtvis ingen end-to-end-anslutning och kan därför inte stödja vissa internetprotokoll. Så vissa paket kanske inte når sina destinationer, och det kan leda till problem med internetanslutningen.

Vad är en NAT-typ?

Tyvärr finns det ingen branschövergripande standardklassificering för de olika NAT-typerna som användare ofta ser på sina enheter. Dessa beskriver vanligtvis hur strikt din NAT-konfiguration är inom ramen för din enhet. NAT-funktioner och tekniska specifikationer kan variera beroende på vilken enhet du använder dig av, så vi rekommenderar att du kontrollerar dem innan du ändrar dina inställningar.

Open NAT

Open NAT har inga begränsningar. Alla enheter kan fritt skicka och ta emot data, och det har ingen brandvägg. Den ansluter också enkelt till andra NAT-typer.

Även om öppen NAT garanterar en smidig internetupplevelse med minimal fördröjning och buffring, är det inte ett särskilt säkert alternativ. Det ger inte brandväggsskydd, så du är mer sårbar för cyberattacker när du använder det.

Moderate NAT

Denna NAT är säkrare och lämnar bara några få portar öppna. Det använder också en brandvägg för att säkra ditt nätverk. Även om det är säkrare kan det dock sakta ner ditt internet en aning.

Strict NAT

Detta är den striktaste och säkraste NAT-typen. Det begränsar data som kommer in i nätverket och är också det säkraste alternativet av de tre. Strict NAT skyddar dig från olika attacker och är aktiverat som standard i de flesta routrar.

Dess nackdel är att det saktar ner ditt internet, och du kan uppleva mer fördröjning när du spelar. Denna typ kan bara ansluta till nätverk med Open NAT, därför kan du uppleva anslutningsproblem oftare.

Vad är en NAT-typ?

Så gör du för att ändra NAT-typ på PC

Här är några metoder för att ändra din NAT-typ.

Slå på UPnP

Universal Plug and Play (UPnP) är en uppsättning protokoll som hjälper enheter i ditt nätverk att hitta varandra. Det möjliggör också automatisk port forwarding (portvidarebefordran).

Innan du slår på UPnP, se till att du aktiverar en statisk IP. Stegen kan variera beroende på routern du använder dig av, men det brukar vanligtvis gå till så här:

  1. Öppna routerns kontrollpanel i din webbläsare och logga in.
  2. Gå till inställningarna och aktivera UPnP.

Var dock försiktig med att använda UPnP, eftersom det gör dig mycket mer sårbar online. UPnP-enheter saknar vanligtvis autentiseringsmekanismer, vilket gör dig mer sårbar för cyberattacker. UPnP drabbas också av det så kallade CallStranger-kryphålet, vilket gör att angripare kan utnyttja det för DDoS och andra attacker. För att undvika dessa hot, se till att alltid implementera de senaste uppgraderingarna för UPnP-systemet.