Twój IP: Nieznany · Twój status: Chroniony
Niechroniony
Nieznany

Jaki jest mój adres IP?

Loading…

Niedostępne

errorAktywność użytkownika w sieci może być widoczna dla dostawcy usług internetowych i szpiegowana przez podmioty zewnętrzne.

successPrzesyłane dane użytkownika są bezpieczne.

Lokalizacja mojego adresu IP:

Location country flag

Dostawca usług internetowych:

Ukryj mój adres IP
map icon

Czym jest adres IP?

what is ip

Twój dostawca usług internetowych przypisuje etykietę cyfrową, zwaną adresem protokołu internetowego (IP), aby zidentyfikować Twoje urządzenie wśród miliardów innych urządzeń. W pewnym sensie adres IP działa tak samo jak internetowy adres domowy, ponieważ urządzenia używają adresów IP do wzajemnego wyszukiwania i komunikacji.

Oto jak adres IP kieruje dane do miejsca docelowego. Najpierw wpisz w przeglądarce nazwę strony internetowej (example.com). Jednak Twój komputer nie rozumie słów — tylko liczby. Najpierw sprawdza adres IP tej witryny (example.com = 103.86.98.1.), znajduje go w Internecie, a następnie ładuje witrynę i wyświetla ją na ekranie.

IPv4 a adresy IPv6

Wygląd adresu IP zależy od używanej wersji protokołu internetowego — IPv4 lub IPv6.

ipv4

IPv4

Większość dostawców usług internetowych nadal używa protokołu IPv4. Opiera się on na 32 bitach binarnych, składa się z czterech grup liczbowych od 0 do 255 i jest oddzielony kropkami. Na przykład: 103.86.98.1.Jednak IPv4 może wygenerować tylko 4,3 miliarda unikalnych adresów IP. W dzisiejszej erze cyfrowej nie jest to wystarczające — wkrótce zabraknie adresów IPv4.

ipv6

IPv6

Adresy IPv6 składają się z 8 bloków liczb. Każda grupa zawiera cztery cyfry w systemie szesnastkowym rozdzielone dwukropkami. Na przykład: 2400:BB40:1100:0000:0000:0000:0000:
0001.Grupy liczb zawierające tylko 0 są często pomijane w celu zaoszczędzenia miejsca. Zamiast tego dodaje się dwukropek, aby wskazać lukę. Na przykład: 2400:BB40:1100::1.

Dlaczego protokół IPv6 nie został jeszcze w pełni wdrożony?

W przeciwieństwie do protokołu IPv4, w IPv6 nigdy nie zabraknie unikalnych adresów IP — może on ich zapewnić prawie 3,4 × 10 ^ 38. Ponadto niektórzy twierdzą, że IPv6 jest bardziej wydajną technologią, zapewniającą lepszą jakość i łączność.

Protokół IPv6 nie został jednak w pełni wdrożony z dwóch powodów:

ipv4 dont work with ipv6

1. Protokół IPv6 nie jest wstecznie kompatybilny z IPv4. Nie można uzyskać dostępu do stron IPv4, jeśli urządzenie działa korzystając z protokołu IPv6.

ipv4

2. Trudno jest zastosować nową technologię bez natychmiastowego zysku. IPv4 wciąż odpowiada naszym potrzebom i dopóki nie osiągniemy limitu, ogólnoświatowa zmiana jest mało prawdopodobna.

Publiczne a prywatne adresy IP

IP sieci domowej

Kiedy pytasz „jaki jest mój adres IP”, zwykle masz na myśli publiczny adres IP. Jest to adres IP dostarczany przez dostawcę usług internetowych. Urządzenia w tej samej sieci współużytkują ten adres IP podczas uzyskiwania dostępu do Internetu.

Weźmy na przykład sieć domową użytkownika. Składa się ona z komputera, telefonu, tabletu i każdego innego urządzenia połączonego z routerem. Gdy urządzenia te łączą się z Internetem, używają publicznego adresu IP przypisanego do routera.

Routery przypisują prywatne adresy IP do każdego urządzenia w sieci, aby urządzenia te mogły się wzajemnie identyfikować i znajdować. Gdy urządzenia te łączą się z internetem, ich prywatne adresy IP pozostają ukryte i widoczne są tylko publiczne adresy IP routerów. Publiczny adres IP może dużo powiedzieć o użytkowniku. Proste Sprawdź adres IP może ujawnić Twoją lokalizację i dostawcę usług internetowych, a nawet pomóc w ustaleniu Twojej tożsamości.

Ukrywanie adresu IP

Jeśli chcesz ukryć swój adres IP i położenie geograficzne, skorzystaj z usługi VPN.

Kobieta z laptopem ukrywa swój adres IP za pomocą VPN

Usługa VPN ( wirtualna sieć prywatna ) kieruje Twój ruch internetowy przez zdalny serwer, umożliwiając ukryj swój adres IP adresu i lokalizacji. Szyfrując Twoje prywatne dane, gwarantuje również, że osoby trzecie nie będą mogły Cię szpiegować.

Za każdym razem, gdy łączysz się z serwerem VPN, dokonujesz przeglądania, chowając się za adresem IP przypisanym do tego serwera. Jeśli potrzebujesz statycznego adresu IP, aby uzyskiwać dostęp do różnych sieci i usług, możesz uzyskać dedykowany adres IP.

Nie posiadasz jeszcze konta?

Zarejestruj się w NordVPN, aby jak najlepiej korzystać z sieci.

success30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy