Twój IP: Unknown · Twój status: Niechroniony Chroniony

Czym jest VPN?

Skrót VPN (ang. Virtual Private Network) oznacza wirtualną sieć prywatną, czyli usługę szyfrującą dane przesyłane przez Internet w celu
ochrony tożsamości użytkownika.

play
lock

Bezpieczeństwo

VPN przekierowuje połączenie internetowe użytkownika do zdalnego serwera obsługiwanego przez dostawcę VPN, co oznacza, że serwer ten staje się bezpiecznym punktem startowym przed dostępem do różnorodnych stron internetowych.

briefcase

VPN firmowy a osobisty

Definicja VPN obejmuje również systemy firmowe umożliwiające pracownikom bezpieczny dostęp do sieci firmy z dala od biura. My koncentrujemy się jednak na komercyjnych usługach VPN przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych.

Jak działa VPN?

W normalnych okolicznościach przy próbie uzyskania dostępu do Internetu dostawca usług internetowych (ISP, ang. Internet Service Provider) otrzymuje zgłoszenie i przekierowuje użytkownika do żądanej strony. Dane przesyłane przez Internet przechodzą przez serwis ISP, co oznacza, że dostawca ma do nich dostęp. Ponadto może on śledzić zachowanie użytkownika, a w niektórych przypadkach może nawet przekazać historię odwiedzanych stron reklamodawcom, organom administracyjnym i innym podmiotom zewnętrznym.

Właśnie wtedy VPN okazuje się bardzo przydatny, ponieważ przekierowuje ruch internetowy do specjalnie skonfigurowanego serwera VPN, ukrywając adres IP użytkownika i szyfrując wszystkie wysyłane i odbierane dane. Zaszyfrowane dane są niemożliwe do odczytania przez podmioty, które je przechwycą.

security

Bezpieczne połączenie z Internetem

Weźmy pod uwagę publiczne sieci Wi-Fi, na przykład w kawiarni lub na lotnisku. Zazwyczaj łączymy się z nimi bez zastanowienia, ale czy wiemy, kto ma dostęp do danych przesyłanych przez łącza tego typu? Czy mamy pewność, że jest to legalny hotspot, a nie serwis udostępniony przez przestępcę próbującego przechwycić dane osobowe? Dotyczy to haseł, danych konta bankowego, numerów kart kredytowych i wszystkich innych prywatnych danych przesyłanych w trakcie każdego połączenia z Internetem.

Po włączeniu usługi VPN, wszystkie dane są przesyłane przez zaszyfrowany tunel, który uniemożliwia dostęp do danych osobowych osobom niepowołanym. Oznacza to, że nawet gdyby cyberprzestępca przechwycił dane użytkownika, nie będzie w stanie ich odszyfrować.

privacy

Całkowita ochrona w Internecie

Połączenie z Internetem nie jest w żaden sposób zabezpieczone bez VPN. Dostawca usług internetowych, pracodawca, router Wi-Fi w kawiarni i każdy pośredniczący serwer, a nawet niepowołana osoba dysponująca odpowiednimi urządzeniami może uzyskać dostęp do danych użytkownika, po czym może je zapisać i korzystać z nich w nieupoważniony sposób. Organy administracji państwowej mogą monitorować aktywność obywateli w Internecie i udostępniać zachowane metadane innym podmiotom, także w ramach międzynarodowych porozumień pomiędzy agencjami wywiadowczymi, np. „14 Eyes”. Podmioty i serwisy zewnętrzne mogą wykorzystać adres IP użytkownika związany z lokalizacją geograficzną do ustalania różnych cen lub do wyświetlania natarczywych reklam.

VPN zabezpiecza użytkownika przez szyfrowanie danych i ochronę adresu IP. Dostawca usług internetowych nie wie, do których stron użytkownik uzyskuje dostęp, ponieważ cały ruch danych jest przekierowany przez serwer VPN. Oznacza to, że gromadzenie metadanych użytkownika i informacji o historii przeglądanych stron nie jest już możliwe.

content

Bezpieczny dostęp do Internetu

Wiele krajów na świecie ogranicza dostęp do różnych typów treści dostępnych w Internecie. Nawet serwisy społecznościowe, gry i komunikatory – w tym również Google – nie są wolne od cenzury. Ponadto wiele placówek naukowych, firm i instytucji publicznych stosuje w różnych celach zapory sieciowe ograniczające dostęp do stron internetowych. Ich celem ma być zwiększenie wydajności pracy lub ograniczenie dostępu do niestosownych treści.

Strony i serwisy internetowe uniemożliwiają dostęp niektórym użytkownikom na podstawie ich adresu IP. Adres IP wskazuje na państwo, z którego łączy się dany użytkownik, co oznacza, że podlega on wszystkim ograniczeniom obowiązującym w danym państwie.

Korzystanie z serwisu VPN umożliwia połączenie ze zdalnymi serwerami VPN, dzięki czemu adres IP wygląda tak, jakby użytkownik znajdował się w innym miejscu niż jest faktycznie. Zamiana adresu IP umożliwia korzystanie ze stron o ograniczonym dostępie oraz chroni jednocześnie dane osobowe użytkownika.

Komu jest potrzebny VPN?

Odpowiedź na to pytanie może być bardzo złożona, ale główne powody korzystania z VPN to bezpieczeństwo i ochrona prywatnych danych. Korzystanie z VPN jest zalecane w następujących okolicznościach.

public-wifi

Częste korzystanie z sieci Wi-Fi

VPN jest bardzo przydatne podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, nawet jeżeli są one zabezpieczone hasłem, ponieważ publiczne hotspoty wiążą się z licznymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych. Istnieje wiele metod stosowanych przez hakerów do przechwytywania danych przesyłanych przez Internet, np. atak kryptologiczny typu MITM lub podsłuch Wi-Fi, służących do kradzieży haseł do banku i serwisów społecznościowych, plików i zdjęć.

VPN umożliwia korzystanie z poczty elektronicznej i kont w mediach społecznościowych oraz dokonywanie transakcji bankowych i zakupy bez obawy nieprzyjemności związanych z utratą danych lub kradzieżą tożsamości.

travel

Częste podróże

Podczas podróży zagranicznych VPN umożliwia dostęp do usług, które mogą być niedostępne w danym kraju – np. w Chinach rząd blokuje dostęp do serwisów takich jak Facebook. Podczas wyjazdów do sąsiednich państw użytkownicy często tracą dostęp do niektórych serwisów przekazu strumieniowego, na które posiadają abonament.

Brak możliwości dostępu do serwisów, za które użytkownik zapłacił, bywa bardzo frustrujący, ale problem ten może rozwiązać VPN. Umożliwia on zamianę adresu IP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z Internetu tak, jakby użytkownik znajdował się w innym miejscu. Korzystając z serwera VPN w swoim kraju można również dodatkowo zabezpieczyć dostęp do ulubionych treści.

home

Ukrycie historii przeglądanych stron przed podmiotami zewnętrznymi

Korzystanie z VPN jest przydatne również przy korzystaniu z Internetu we własnym domu. Załóżmy, że chcemy kupić prezent dla kilkuletniego bratanka, ale nie chcemy dostawać tysiąca reklam zabawek dla dzieci przez następnych sześć miesięcy. A może musimy dowiedzieć się czegoś o szpitalach i klinikach, ale nie chcemy zwracać na to uwagi swojego pracodawcy. Osoby mieszkające w USA mogą nie życzyć sobie, aby historia przeglądanych przez nie stron została sprzedana przez ISP podmiotowi oferującemu najwyższą cenę.

VPN szyfruje wszystkie dane użytkownika przesyłane przez Internet oraz zamienia adres IP, co powoduje, że ustalenie jego tożsamości jest niezwykle trudne. Dzięki temu korzystanie z Internetu nie pozostawia śladów, które mogłyby zostać wykorzystanie przez ISP i inne podmioty do przechwytywania danych.

government

Zabezpieczenie przed nadzorem państwowym

Rządy wielu państw coraz częściej stosują nadzór i kontrolę nad obywatelami. Ujawnienie informacji przez Edwarda Snowdena i dalsze związane z tym relacje uświadomiły wszystkim, że sieć międzynarodowego wywiadu ma ogromny zasięg. Policja nie ma prawa dokonać rewizji mieszkania obywatela bez nakazu sądowego, ale jego aktywność w Internecie, wiadomości, publikacje w mediach społecznościowych i inne dane elektroniczne mogą być kontrolowane, przechowywane i udostępniane różnym organom państwowym, a nawet innym państwom.

Wiarygodny serwis VPN uniemożliwiający rejestrację zapewnia wysoki stopień prywatności i chroni użytkownika nie tylko przed śledzeniem przez ISP, ale również przed masowym nadzorem ruchu internetowego przez władze państwowe.

journalist

Dziennikarze i działacze polityczni

Nie wszystkie kraje mają takie same standardy ochrony wolności słowa i prasy jak większość krajów demokratycznych. Rządy niektórych krajów stosują niedemokratyczne formy nacisku polegające na monitorowaniu i zwalczaniu osób podejrzanych o działania na szkodę państwa. Osoby starające się przeciwstawić tym reżimom muszą dodatkowo chronić swoje środki wymiany informacji. Dziennikarze i analitycy często przesyłają również informacje, których treścią interesuje się wiele osób.

Korzystanie z VPN zapewnia dodatkową ochronę wrażliwych danych i sprawia wrażenie, że zostały one wysłane lub odebrane w innym miejscu. Metoda ta może ułatwić ochronę bezpieczeństwa osób lub źródeł informacji.

file-sharing

Korzystanie z serwisów wymiany plików

Serwisy P2P są bardzo przydatne do szybkiego udostępniania dużych plików w sieci, w tym do publikacji bezpłatnego oprogramowania typu „open-source”, danych firmowych i naukowych oraz filmów nieobjętych prawem autorskim.

Mimo wielu legalnych zastosowań serwisów P2P wielu dostawców usług internetowych usiłuje zniechęcić użytkowników do korzystania z nich, kontrolując dostęp do lub narzucając limit przepustowości, co znacznie spowalnia łączność z Internetem.

Korzystanie z VPN utrudnia dostawcy usług internetowych wykrycie korzystania z serwisów tego typu oraz ograniczanie przepustowości łącza. VPN szyfruje pobierane i wysyłanie pliki oraz faktyczny adres IP, dzięki czemu ustalenie tożsamości użytkownika staje się niemożliwe.

Jak działa VPN?

Przy typowym dostępie do Internetu pierwszym punktem połączenia jest ISP, czyli dostawca usług internetowych, który następnie kieruje użytkownika do wybranej strony internetowej lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Wszystkie dane przesyłane są przez serwery ISP i mogą być przeglądane i rejestrowane przez ISP.

scheme

Przy typowym dostępie do Internetu pierwszym punktem połączenia jest ISP, czyli dostawca usług internetowych, który następnie kieruje użytkownika do wybranej strony internetowej lub innych zasobów dostępnych w Internecie. Wszystkie dane przesyłane są przez serwery ISP i mogą być przeglądane i rejestrowane przez ISP.

VPN tworzy zaszyfrowany „tunel” chroniący dane przesyłane przez Internet pomiędzy użytkownikiem, a miejscem docelowym, obejmujący wszystkie informacje, w tym dane konta bankowego, pobierane filmy i wyszukiwane tematy.

Tunel ten powstaje początkowo poprzez uwierzytelnienie klienta, np. komputera, smartfona lub tabletu, przez serwer VPN. Następnie serwer stosuje jeden z kilku protokołów szyfrowania, dzięki czemu nikt nie ma dostępu do danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem, a ich miejscem docelowym w Internecie.

Należy pamiętać, że dane wysyłane i odbierane przez Internet są dzielone na tzw. pakiety. W celu ochrony każdego pakietu danych, serwis VPN opakowuje każdy z nich w pakiet zewnętrzny, który następnie jest szyfrowany w ramach procesu zwanego hermetyzacją. Zewnętrzny pakiet chroni dane podczas przesyłu, stanowiąc kluczowy element tunelu VPN. Po przesłaniu danych do serwera VPN zewnętrzny pakiet zostaje usunięty w celu uzyskania dostępu do znajdujących się w nim danych, co wymaga odszyfrowania danych.

Dostęp do Internetu przez tunel VPN przypomina wysyłanie pocztą paczki w pudełku. Nikt nie może się dowiedzieć, co znajduje się w pudełku, do momentu jego otwarcia, czyli, w tym wypadku, do odszyfrowania danych.

Należy również pamiętać, że przy korzystaniu z VPN pakiety danych trafiają do Internetu z innym adresem IP dostarczonym przez dostawcę VPN. Przy łączeniu się z różnymi serwerami VPN, za każdym razem użytkownik będzie widoczny w Internecie jako inna osoba. Jeżeli użytkownik połączy się z serwerem w innym kraju, będzie mieć dostęp do Internetu tak, jakby się w tym kraju znajdował.

Protokoły szyfrowania VPN

Protokół VPN to zestaw reguł szyfrowania i protokołów przesyłania danych stosowanych do tworzenia zabezpieczonego i zaszyfrowanego połączenia pomiędzy urządzeniami. Komercyjne usługi VPN obsługują zazwyczaj liczne protokoły tego typu. Poniżej omawiamy najważniejsze z nich.


Jak zainstalować i używać VPN?

Mimo że stosowanie VPN jest coraz częstsze, dla wielu użytkowników Internetu rozwiązania VPN to nadal czarna magia. To prawda, że niektóre systemy zabezpieczeń cyfrowych mogą być bardzo skomplikowane, lecz wiodący dostawcy serwisów VPN opracowują łatwe w użyciu i intuicyjne aplikacje.

Aplikacja NordVPN umożliwia połączenie jednym kliknięciem. Po założeniu konta NordVPN i pobraniu aplikacji na urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

get-vpn-open-app

1. Otwórz NordVPN

Włącz aplikację NordVPN pobraną na komputer PC, Mac lub smartfon.

get-vpn-open-app

2. Zaloguj się

Użyj danych logowania podanych przy zakładaniu konta w serwisie NordVPN.

get-vpn-open-app

3. Połącz

Kliknij przycisk Quick Connect, który automatycznie wybiera najodpowiedniejszy serwer.

To wszystko! Od tej chwili Twoje połączenie z Internetem jest już całkowicie zaszyfrowane. Dalsze opcje związane z korzystaniem z VPN podano na mapie lub liście serwerów oraz w Ustawieniach.

Usługa NordVPN nie jest przeznaczona do omijania zabezpieczeń związanych z obowiązującym prawem autorskim. Szczegółowe informacje podano w Regulaminie NordVPN.

Najważniejsze funkcje NordVPN

Military grade encryption

Szyfrowanie klasy wojskowej

NordVPN chroni łącze internetowe, stosując najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa, zapewniając silne i niezawodne szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem VPN. Aplikacje NordVPN stosują domyślnie protokoły OpenVPN oraz IKEv2/IPSec gwarantujące najwyższy poziom ochrony poufnych danych.

strict-no-logs-policy

Bez rejestracji danych użytkownika

NordVPN jest zlokalizowany poza zasięgiem obowiązywania wymogów Unii Europejskiej i USA, czyli nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych swoich użytkowników. Oznacza to, że nie rejestruje, nie monitoruje, nie przechowuje ani nie przekazuje danych żadnym podmiotom zewnętrznym. Nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych informacji na temat aktywności użytkownika w Internecie, nawet na jego własną prośbę. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy do nich dostępu.

cybersec

CyberSec

Funkcja CyberSec automatycznie blokuje podejrzane strony internetowe, chroniąc urządzenie użytkownika przed szkodliwym oprogramowaniem. Zabezpiecza również urządzenie przed uczestniczeniem w atakach DDoS, nawet jeżeli zostało ono już zainfekowane. CyberSec zapobiega również wyświetlaniu uciążliwych reklam spowalniających działanie przeglądarki.

double-vp

Double VPN

Double VPN zwiększa poziom bezpieczeństwa i prywatności w sieci, gdyż umożliwia podwójne szyfrowanie wszystkich danych przesyłanych przez Internet. Jest to funkcja przydatna szczególnie dla dziennikarzy, działaczy politycznych i blogerów mieszkających lub działających w państwach, w których autorytarne reżimy stosują cenzurę i kontrolę Internetu.

streaming

Bezpieczne przesyłanie strumieniowe

NordVPN oferuje ponad 5116 superszybkich serwerów w 62 państwach, dzięki czemu przesyłanie strumieniowe jest łatwe i szybkie na wszystkich urządzeniach, w dowolnym miejscu i czasie. Z NordVPN nie trzeba wybierać pomiędzy rozrywką a bezpieczeństwem w sieci – można mieć jednocześnie jedno i drugie.

multiple-devices

Liczne platformy i urządzenia

Jedno konto NordVPN pozwala na jednoczesne zabezpieczenie do 6 urządzeń bez konieczności ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności innych urządzeń. Ponadto NordVPN oferuje intuicyjne i łatwe w obsłudze aplikacje na systemy Windows, macOS, Linux, Android oraz iOS. Możliwa jest również konfiguracja NordVPN na domowym routerze!

Chcesz skorzystać z ekskluzywnej oferty?

Korzystaj z 2 letniego bezpiecznego streaming’u za jedne USD miesięcznie!