Twój IP: Unknown · Twój status: Niechroniony Chroniony

Czym jest VPN?

VPN (ang. Virtual Private Network) to wirtualna sieć prywatna, czyli usługa szyfrująca dane przesyłane przez Internet w celu ochrony tożsamości użytkownika.

play
lock

Bezpieczeństwo

VPN przekierowuje połączenie internetowe użytkownika do zdalnego serwera obsługiwanego przez dostawcę VPN. Oznacza to, że serwer ten staje się bezpiecznym punktem startowym przed dostępem do różnorodnych stron internetowych.

briefcase

VPN osobowy a firmowy

Koncentrujemy się na komercyjnych usługach VPN przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Jednakże, definicja VPN obejmuje również systemy firmowe. Taka biznesowa sieć VPN umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do sieci firmy podczas pracy poza biurem.

Jak działa VPN?

W normalnych okolicznościach przy próbie uzyskania dostępu do Internetu użytkownik rozpoczyna od połączenia z dostawcą usług internetowych (ISP, ang. Internet Service Provider). Dostawca usług internetowych następnie przekierowuje użytkownika do wybranej strony internetowej (lub innych zasobów dostępnych w Internecie). Wszystkie dane przesyłane przez Internet przechodzą przez serwery ISP, co oznacza, że dostawca ma do nich dostęp i może je zarejestrować. Firmy te mogą przekazywać nawet historię przeglądania Internetu przez użytkownika reklamodawcom, instytucjom rządowym i innym podmiotom.

Właśnie wtedy VPN okazuje się bardzo przydatny, ponieważ przekierowuje ruch internetowy do specjalnie skonfigurowanego serwera VPN, ukrywając adres IP użytkownika i szyfrując wszystkie wysyłane i odbierane dane. Zaszyfrowane dane są niemożliwe do odczytania przez podmioty, które je przechwycą.

Teraz taniej o 80%
security

Bezpieczne połączenie z Internetem

Weźmy pod uwagę publiczne sieci Wi-Fi, na przykład w kawiarni lub na lotnisku. Zazwyczaj łączymy się z nimi bez zastanowienia, ale czy wiemy, kto ma dostęp do danych przesyłanych przez łącza tego typu? Czy mamy pewność, że jest to bezpieczny hotspot? Czy mógłby być udostępniony przez cyberprzestępcę próbującego przechwycić Twoje dane osobowe? Dotyczy to haseł, danych konta bankowego, numerów kart kredytowych i wszystkich innych prywatnych danych przesyłanych w trakcie każdego połączenia z Internetem.

Po włączeniu usługi VPN, wszystkie dane są przesyłane przez zaszyfrowany tunel, który uniemożliwia dostęp do danych osobowych osobom niepowołanym. Oznacza to, że nawet gdyby cyberprzestępca przechwycił dane użytkownika, nie będzie w stanie ich odszyfrować.

privacy

Całkowita ochrona w Internecie

Połączenie z Internetem nie jest w pełni bezpieczne jeżeli nie korzystasz z VPN'a. Niepowołane osóby lub urządzenia mogą uzyskać dostęp do danych użytkownika, zapisując je a następnie wykorzystującje w nieupoważniony sposób. Obejmuje to dostawcę usług internetowych, pracodawcę, router Wi-Fi w kawiarni i każdy pośredniczący serwer, a nawet niepowołaną osobę dysponującą odpowiednimi urządzeniami. Podmioty i serwisy mogą wykorzystać adres IP użytkownika związany z lokalizacją do ustalania różnych cen lub do wyświetlania natarczywych reklam.

Organy administracji państwowej mogą monitorować aktywność obywateli w Internecie i udostępniać zachowane metadane innym podmiotom, także w ramach międzynarodowych porozumień pomiędzy agencjami wywiadowczymi, np. „14 Eyes”.

Połączenie VPN zabezpiecza użytkownika poprzez szyfrowanie danych i ochronę adresu IP. Dostawca usług internetowych nie wie, do których stron użytkownik uzyskuje dostęp, ponieważ cały ruch danych jest przekierowany przez serwer VPN. Oznacza to, że gromadzenie metadanych użytkownika i informacji o historii przeglądanych stron nie jest już możliwe. Najlepsze jest to, że ISP nie może udostępniać Twoich danych nikomu innemu.

content

Bezpieczny dostęp do Internetu

Wiele krajów na świecie ogranicza dostęp do różnych typów treści dostępnych w Internecie. Nawet serwisy społecznościowe, gry i komunikatory — w tym również Google — nie są wolne od cenzury. Ponadto wiele firm i placówek naukowych stosuje zapory sieciowe ograniczające dostęp do stron internetowych. Czynią to z różnych powodów m.in. od zwiększenia wydajności pracy po ograniczenia dostępu do niestosownych treści.

Strony i serwisy internetowe uniemożliwiają dostęp na podstawie adresu IP. Adres IP wskazuje na państwo, z którego z Internetem łączy się dany użytkownik. Oznacza to, że podlega on wszystkim ograniczeniom obowiązującym w danym państwie.

Korzystanie z usługi VPN umożliwia połączenie z serwerami zlokalizowanymi w różnych krajach, dzięki czemu adres IP wygląda tak, jakby użytkownik znajdował się w innym miejscu. Zamiana adresu IP umożliwia korzystanie ze stron o ograniczonym dostępie oraz chroni jednocześnie dane osobowe użytkownika.

Komu jest potrzebny VPN?

Nawet jeśli użytkownik nie ma nic do ukrycia, świadomość bycia obserwowanym i śledzonym powoduje dyskomfort. Głównym powodem, dla którego internauci wybierają usługi VPN, jest prywatność online i ogólne bezpieczeństwo.

Podczas przeglądania Internetu przy użyciu usługi VPN komunikacja jest szyfrowana, więc dostawca usług internetowych, rząd, hakerzy i inne osoby trzecie nie są w stanie zobaczyć, które witryny były odwiedzane oraz nie mogą zakłócać aktywności online.

Kolejną wielką zaletą korzystania z VPN jest to, że z jego pomocą można uzyskać dostęp do globalnego Internetu, gdziekolwiek się znajdujesz. VPN pozwala łączyć się z setkami zdalnych serwerów w różnych lokalizacjach, omijając cenzurę.

Korzystanie z VPN jest zalecane w następujących okolicznościach:

public-wifi

Częste korzystanie z sieci Wi-Fi

Usługa VPN jest bardzo przydatna podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, nawet jeżeli są one zabezpieczone hasłem. Połączenie z publicznymi hotspotami może wiązać się z licznymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych. Istnieje wiele metod stosowanych przez hakerów do przechwytywania danych przesyłanych przez Internet, służących do kradzieży haseł, plików i zdjęć.

Dobrą wiadomością jest to, że VPN eliminuje zagrożenia utraty danych lub kradzieży tożsamości podnosząc konfort użytkownika. VPN umożliwia korzystanie z poczty elektronicznej, kont w mediach społecznościowych oraz dokonywanie transakcji bankowych i zakupów w sieci całkowicie bezpiecznie, również podczas korzystania z bezpłatnych sieci Wi-Fi.

travel

Częste podróże

Wybierasz się do obcego kraju? VPN umożliwia dostęp do usług, które mogą być niedostępne w danym kraju — np. w Chinach rząd blokuje dostęp do serwisów takich jak Facebook. Podczas wyjazdów do sąsiednich państw użytkownicy często tracą dostęp do niektórych serwisów przekazu strumieniowego, na które posiadają abonament.

Brak możliwości dostępu do serwisów, za które użytkownik zapłacił, bywa bardzo frustrujący, ale problem ten może rozwiązać VPN. Umożliwia on zamianę adresu IP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z Internetu tak, jakby użytkownik znajdował się w innym miejscu. Korzystając z serwera VPN w swoim kraju można również dodatkowo zabezpieczyć dostęp do ulubionych treści.

home

Ukrycie historii przeglądanych stron przed podmiotami zewnętrznymi

Korzystanie z VPN jest przydatne również przy korzystaniu z Internetu we własnym domu. Załóżmy, że chcemy kupić prezent dla kilkuletniego bratanka, ale nie chcemy dostawać tysiąca reklam zabawek dla dzieci przez następnych sześć miesięcy. A może musimy dowiedzieć się czegoś o szpitalach i klinikach, ale nie chcemy zwracać na to uwagi swojego pracodawcy. Osoby mieszkające w USA mogą nie życzyć sobie, aby historia przeglądanych przez nie stron została sprzedana przez ISP podmiotowi oferującemu najwyższą cenę.

VPN szyfruje wszystkie dane użytkownika przesyłane przez Internet oraz zamienia adres IP, co powoduje, że ustalenie jego tożsamości staje się niezwykle trudne. Dzięki temu korzystanie z Internetu nie pozostawia śladów, które mogłyby zostać wykorzystane przez dostawcę usług internetowych oraz inne podmioty do przechwytywania danych.

80% zniżki z ofertą na 3 lata
+ NordPass GRATIS i 3 dodatkowe miesiące
do obu abonamentów

Teraz taniej o 80%
government

Zabezpieczenie przed nadzorem państwowym

Rządy wielu państw coraz częściej stosują nadzór i kontrolę nad obywatelami. Ujawnienie informacji przez Snowdena i dalsze związane z tym reperkusje, uświadomiły wszystkim ogromny zasięg inwigilacji międzynarodowej. Policja nie ma prawa dokonać rewizji mieszkania obywatela bez nakazu sądowego, ale jego aktywność w Internecie, wiadomości, publikacje w mediach społecznościowych i inne dane prywatne mogą być monitorowane i przechowywane przez organy państwowe. Dzielą się nawet tymi informacjami nie uwzględniając granic kraju.

Korzystanie z wiarygodnej usługi VPN uniemożliwiającej rejestrację zapewnia wysoki stopień prywatności. Chroni to użytkownika nie tylko przed śledzeniem przez dostawcę usług internetowych, ale również przed masowym nadzorem ruchu internetowego przez władze państwowe.

journalist

Dziennikarze lub działacze polityczni

Nie wszystkie kraje mają takie same standardy ochrony wolności słowa i prasy jak większość krajów demokratycznych. Rządy niektórych krajów stosują niedemokratyczne formy nacisku polegające na monitorowaniu i karaniu osób podejrzanych o działania na szkodę państwa. Osoby starające się przeciwstawić tym reżimom muszą dodatkowo chronić swoje środki wymiany informacji.

Dziennikarze i analitycy często przesyłają również informacje, które zawierają wrażliwe dane związane z ich pracą. Niektórzy ludzie mogą bardzo starać się przechwycić ich komunikację.

Korzystanie z VPN zapewnia dodatkową ochronę wrażliwych danych. Ponadto, zmiana adresu IP sprawia wrażenie, że dane zostały wysłane lub odebrane w innym miejscu. Metoda ta może ułatwić ochronę bezpieczeństwa osób lub źródeł informacji.

file-sharing

Korzystanie z serwisów wymiany plików

Serwisy P2P są bardzo przydatne do szybkiego i skutecznego udostępniania dużych zbiorów danych w sieci, w tym do publikacji bezpłatnego oprogramowania typu „open-source”, danych firmowych i naukowych oraz filmów nieobjętych prawem autorskim.

Mimo wielu legalnych zastosowań serwisów P2P wielu dostawców usług internetowych usiłuje zniechęcić użytkowników do korzystania z nich, kontrolując dostęp do nich lub narzucając limity przepustowości, co znacznie spowalnia łączność z Internetem i ogranicza wybory.

Korzystanie z VPN utrudnia dostawcy usług internetowych wykrycie korzystania z serwisów tego typu oraz ograniczanie przepustowości łącza. VPN szyfruje pobierane i wysyłanie pliki oraz faktyczny adres IP, dzięki czemu ustalenie tożsamości użytkownika staje się niemożliwe.

Jak działa VPN?

W skrócie: Dostęp do Internetu przez VPN przypomina wysyłanie pocztą paczki w pudełku. Nikt nie może się dowiedzieć, co znajduje się w pudełku, do momentu jego otwarcia, czyli, w tym wypadku, do odszyfrowania danych.

scheme

Nie stanowi to tak naprawdę pełnej definicji VPN, więc aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia — czytaj dalej.

Z chwilą połączenia się z usługą VPN, tworzony jest zaszyfrowany „tunel” przez Internet. Chroni on dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem a miejscem docelowym, obejmujące wszystkie informacje, w tym dane internetowego konta bankowego.

Tunel ten powstaje początkowo poprzez uwierzytelnienie klienta VPN, np. komputera, smartfona lub tabletu, przez serwer VPN. Następnie serwer stosuje protokół szyfrowania do wszystkich danych przechodzących tam i z powrotem, między użytkownikiem a miejscem docelowym w sieci.

Należy pamiętać, że dane wysyłane i odbierane przez Internet są najpierw dzielone na tzw. pakiety. W celu ochrony każdego pakietu danych, VPN opakowuje każdy z nich w pakiet zewnętrzny, który następnie jest szyfrowany w ramach procesu zwanego hermetyzacją. Ten dodatkowy pakiet chroni dane podczas przesyłu, stanowiąc kluczowy element tunelu VPN. Po przesłaniu danych do serwera VPN zewnętrzny pakiet zostaje usunięty w wyniku procesu odszyfrowania danych.

Należy również pamiętać, że przy korzystaniu z VPN pakiety danych trafiają do Internetu z innym adresem IP dostarczonym przez dostawcę VPN. Przy łączeniu się z różnymi serwerami zdalnymi, za każdym razem użytkownik będzie widoczny w Internecie jako inna osoba. Jeżeli użytkownik połączy się z serwerem w innym kraju, będzie mieć dostęp do Internetu tak, jakby się w tym kraju znajdował.

Protokoły szyfrowania VPN

Protokół VPN to zestaw reguł szyfrowania i protokołów przesyłania danych stosowanych do tworzenia zabezpieczonego połączenia pomiędzy urządzeniami. Komercyjni dostawcy VPN obsługują zazwyczaj liczne protokoły tego typu. Poniżej omawiamy dwa najważniejsze z nich.


Jak zainstalować i używać VPN?

Mimo że stosowanie VPN jest coraz częstsze, dla wielu użytkowników Internetu rozwiązania VPN to nadal czarna magia. To prawda, że niektóre systemy zabezpieczeń cyfrowych mogą być bardzo skomplikowane, lecz wiodący dostawcy serwisów VPN opracowują łatwe w użyciu i intuicyjne aplikacje.

Aplikacja NordVPN umożliwia połączenie jednym kliknięciem. Po założeniu konta NordVPN i pobraniu aplikacji na urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

get-vpn-open-app

1. Otwórz NordVPN

Włącz aplikację NordVPN pobraną na komputer PC, Mac lub smartfon.

get-vpn-open-app

2. Zaloguj się

Użyj danych logowania podanych przy zakładaniu konta w serwisie NordVPN.

get-vpn-open-app

3. Połącz

Kliknij przycisk Quick Connect, który automatycznie wybiera najodpowiedniejszy serwer.

To wszystko! Od tej chwili Twoje połączenie z Internetem jest już całkowicie zaszyfrowane. Dalsze opcje związane z korzystaniem z VPN podano na mapie lub liście serwerów oraz w Ustawieniach.


Najważniejsze funkcje NordVPN

lock

Szyfrowanie klasy wojskowej

NordVPN chroni łącze internetowe, stosując najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa, Zapewniające silne i niezawodne szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem VPN. Aplikacje NordVPN stosują protokoły OpenVPN oraz IKEv2/IPSec, gwarantujące najwyższy poziom ochrony poufnych danych.

strict-no-logs-policy

Bez rejestracji danych użytkownika

NordVPN jest zlokalizowany poza zasięgiem obowiązywania wymogów Unii Europejskiej i USA, czyli nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych swoich użytkowników. Oznacza to, że nie przechowujemy żadnych rejestrów ich aktywności w Internecie. Nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych informacji na temat aktywności użytkownika w Internecie, nawet na jego własną prośbę. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy do takich aktywności dostępu.

malware

CyberSec

Funkcja CyberSec blokuje podejrzane strony internetowe, chroniąc urządzenie użytkownika przed szkodliwym oprogramowaniem. Chroni ona również urządzenie przed przejęciem nad nim kontroli przez botnety, nawet jeżeli zostało ono już zainfekowane. CyberSec zapobiega również wyświetlaniu uciążliwych reklam spowalniających działanie przeglądarki.

double-vp

Double VPN

Double VPN zwiększa poziom bezpieczeństwa i prywatności w sieci, gdyż umożliwia wysyłanie danych w Internecie przez dwa serwery VPN. Jest to funkcja przydatna szczególnie dla dziennikarzy, działaczy politycznych i blogerów, mieszkających lub działających w państwach, w których autorytarne reżimy stosują cenzurę i kontrolę Internetu.

security shield

Ochrona przed wyciekiem DNS

Z chwilą uzyskania połączenia z NordVPN Twoje urządzenie korzysta wyłącznie z serwerów DNS obsługiwanych przez NordVPN. Wszystkie żądania DNS pozostają zaszyfrowane w tunelu VPN. W ten sposób nigdy nie musisz martwić się o wyciek poufnych informacji i szpiegowanie przez podmioty zewnętrzne.

streaming

Bezpieczne przesyłanie strumieniowe

Z NordVPN nie trzeba wybierać pomiędzy rozrywką a bezpieczeństwem w sieci — można mieć jednocześnie jedno i drugie. NordVPN oferuje ponad 5367 ultraszybkich serwerów na terenie 59 krajów, dzięki czemu możesz cieszyć się przesyłaniem strumieniowym na wszystkich urządzeniach, w dowolnym miejscu i czasie.

multiple-devices

Aplikacja VPN dla wszystkich urządzeń

NordVPN oferuje łatwe w obsłudze aplikacje dla wszystkich najpopularniejszych systemów operacyjnych: Windows, macOS, Android, iOS oraz Linux. Przy pomocy jednego konta NordVPN można zabezpieczyć do 6 urządzeń. Możliwa jest również konfiguracja NordVPN na domowym routerze! Można również pobrać nieobciążające rozszerzenia VPN do przeglądarek Chrome i Firefox.

support

Całodobowa obsługa klienta

Czy masz jakieś pytania lub problemy? Uzyskaj pomoc od naszych całodobowo dostępnych, kompetentnych i przyjaznych agentów wsparcia technicznego. Mogą oni pomóc we wszystkim — od pytań dotyczących kwestii rozliczeniowych po szczegółowe instrukcje w zakresie ręcznej konfiguracji. Można się z nami skontaktować za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatora lub można zajrzeć do odpowiedzi na najczęstsze pytania w sekcji często zadawanych pytań w Centrum Pomocy.

80% zniżki z ofertą na 3 lata
+ NordPass GRATIS i 3 dodatkowe miesiące
do obu abonamentów

Teraz taniej o 80%