Twój IP: Unknown · Twój status: Niechroniony Chroniony

Czym jest VPN?

Skrót VPN (ang. Virtual Private Network) oznacza wirtualną sieć prywatną, czyli usługę szyfrującą dane przesyłane przez Internet w celu ochrony tożsamości użytkownika.

mobilny VPN
lock

Bezpieczeństwo

VPN przekierowuje połączenie internetowe użytkownika do zdalnego serwera obsługiwanego przez dostawcę VPN. Oznacza to, że serwer ten staje się bezpiecznym punktem startowym przed dostępem do różnorodnych stron internetowych.

briefcase

VPN osobowy a firmowy

Koncentrujemy się na komercyjnych usługach VPN przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych. Jednakże, definicja VPN obejmuje również systemy firmowe. Taka biznesowa sieć VPN umożliwia pracownikom bezpieczny dostęp do sieci firmy podczas pracy poza biurem.

Jak działa VPN?

W normalnych okolicznościach przy próbie uzyskania dostępu do Internetu dostawca usług internetowych (ISP, ang. Internet Service Provider) otrzymuje zgłoszenie i przekierowuje użytkownika do żądanej strony. Dane przesyłane przez Internet przechodzą przez serwis ISP, co oznacza, że dostawca ma do nich dostęp. Ponadto może on śledzić zachowanie użytkownika, a w niektórych przypadkach może nawet przekazać historię odwiedzanych stron reklamodawcom, organom administracyjnym i innym podmiotom zewnętrznym.

Właśnie wtedy VPN okazuje się bardzo przydatny, ponieważ przekierowuje ruch internetowy do specjalnie skonfigurowanego serwera VPN, ukrywając adres IP użytkownika i szyfrując wszystkie wysyłane i odbierane dane. Zaszyfrowane dane są niemożliwe do odczytania przez podmioty, które je przechwycą.

Tylko teraz zniżka 70%
VPN na urządzeniu

Bezpieczne połączenie z Internetem

Weźmy pod uwagę publiczne sieci Wi-Fi, na przykład w kawiarni lub na lotnisku. Zazwyczaj łączymy się z nimi bez zastanowienia, ale czy wiemy, kto ma dostęp do danych przesyłanych przez łącza tego typu? Czy mamy pewność, że jest to legalny hotspot, a nie serwis udostępniony przez przestępcę próbującego przechwycić dane osobowe? Dotyczy to haseł, danych konta bankowego, numerów kart kredytowych i wszystkich innych prywatnych danych przesyłanych w trakcie każdego połączenia z Internetem.

Po włączeniu usługi VPN, wszystkie dane są przesyłane przez zaszyfrowany tunel, który uniemożliwia dostęp do danych osobowych osobom niepowołanym. Oznacza to, że nawet gdyby cyberprzestępca przechwycił dane użytkownika, nie będzie w stanie ich odszyfrować.

zabezpieczenia VPN

Całkowita ochrona w Internecie

Połączenie z Internetem nie jest w żaden sposób zabezpieczone bez VPN. Dostawca usług internetowych, pracodawca, router Wi-Fi w kawiarni i każdy pośredniczący serwer, a nawet niepowołana osoba dysponująca odpowiednimi urządzeniami może uzyskać dostęp do danych użytkownika, po czym może je zapisać i korzystać z nich w nieupoważniony sposób. Organy administracji państwowej mogą monitorować aktywność obywateli w Internecie i udostępniać zachowane metadane innym podmiotom, także w ramach międzynarodowych porozumień pomiędzy agencjami wywiadowczymi, np. „14 Eyes”. Podmioty i serwisy zewnętrzne mogą wykorzystać adres IP użytkownika związany z lokalizacją geograficzną do ustalania różnych cen lub do wyświetlania natarczywych reklam.

VPN zabezpiecza użytkownika przez szyfrowanie danych i ochronę adresu IP. Dostawca usług internetowych nie wie, do których stron użytkownik uzyskuje dostęp, ponieważ cały ruch danych jest przekierowany przez serwer VPN. Oznacza to, że gromadzenie metadanych użytkownika i informacji o historii przeglądanych stron nie jest już możliwe.

VPN do bezpiecznego przeglądania

Bezpieczny dostęp do Internetu

Wiele krajów na świecie ogranicza dostęp do różnych typów treści dostępnych w Internecie. Nawet serwisy społecznościowe, gry i komunikatory – w tym również Google – nie są wolne od cenzury. Ponadto wiele placówek naukowych, firm i instytucji publicznych stosuje w różnych celach zapory sieciowe ograniczające dostęp do stron internetowych. Ich celem ma być zwiększenie wydajności pracy lub ograniczenie dostępu do niestosownych treści.

Strony i serwisy internetowe uniemożliwiają dostęp niektórym użytkownikom na podstawie ich adresu IP. Adres IP wskazuje na państwo, z którego łączy się dany użytkownik, co oznacza, że podlega on wszystkim ograniczeniom obowiązującym w danym państwie.

Korzystanie z serwisu VPN umożliwia połączenie ze zdalnymi serwerami VPN, dzięki czemu adres IP wygląda tak, jakby użytkownik znajdował się w innym miejscu niż jest faktycznie. Zamiana adresu IP umożliwia korzystanie ze stron o ograniczonym dostępie oraz chroni jednocześnie dane osobowe użytkownika.

Komu jest potrzebny VPN?

Odpowiedź na to pytanie może być bardzo złożona, ale główne powody korzystania z VPN to bezpieczeństwo i ochrona prywatnych danych. Korzystanie z VPN jest zalecane w następujących okolicznościach.

VPN w publicznym Wi-Fi

Częste korzystanie z sieci Wi-Fi

VPN jest bardzo przydatne podczas korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, nawet jeżeli są one zabezpieczone hasłem, ponieważ publiczne hotspoty wiążą się z licznymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych. Istnieje wiele metod stosowanych przez hakerów do przechwytywania danych przesyłanych przez Internet, np. atak kryptologiczny typu MITM lub podsłuch Wi-Fi, służących do kradzieży haseł do banku i serwisów społecznościowych, plików i zdjęć.

VPN umożliwia korzystanie z poczty elektronicznej i kont w mediach społecznościowych oraz dokonywanie transakcji bankowych i zakupy bez obawy nieprzyjemności związanych z utratą danych lub kradzieżą tożsamości.

VPN w podróży

Częste podróże

Podczas podróży zagranicznych VPN umożliwia dostęp do usług, które mogą być niedostępne w danym kraju – np. w Chinach rząd blokuje dostęp do serwisów takich jak Facebook. Podczas wyjazdów do sąsiednich państw użytkownicy często tracą dostęp do niektórych serwisów przekazu strumieniowego, na które posiadają abonament.

Brak możliwości dostępu do serwisów, za które użytkownik zapłacił, bywa bardzo frustrujący, ale problem ten może rozwiązać VPN. Umożliwia on zamianę adresu IP, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z Internetu tak, jakby użytkownik znajdował się w innym miejscu. Korzystając z serwera VPN w swoim kraju można również dodatkowo zabezpieczyć dostęp do ulubionych treści.

VPN w domu

Ukrycie historii przeglądanych stron przed podmiotami zewnętrznymi

Korzystanie z VPN jest przydatne również przy korzystaniu z Internetu we własnym domu. Załóżmy, że chcemy kupić prezent dla kilkuletniego bratanka, ale nie chcemy dostawać tysiąca reklam zabawek dla dzieci przez następnych sześć miesięcy. A może musimy dowiedzieć się czegoś o szpitalach i klinikach, ale nie chcemy zwracać na to uwagi swojego pracodawcy. Osoby mieszkające w USA mogą nie życzyć sobie, aby historia przeglądanych przez nie stron została sprzedana przez ISP podmiotowi oferującemu najwyższą cenę.

VPN szyfruje wszystkie dane użytkownika przesyłane przez Internet oraz zamienia adres IP, co powoduje, że ustalenie jego tożsamości jest niezwykle trudne. Dzięki temu korzystanie z Internetu nie pozostawia śladów, które mogłyby zostać wykorzystanie przez ISP i inne podmioty do przechwytywania danych.

Oferta marzeń: krótszy czas obowiązywania umowy, najniższa cena

Przez ograniczony czas 2-letni plan NordVPN jest tak samo niedrogi jak 3-letni – tylko $3.49 miesięcznie.

VPN przeciw inwigilacji

Zabezpieczenie przed nadzorem państwowym

Rządy wielu państw coraz częściej stosują nadzór i kontrolę nad obywatelami. Ujawnienie informacji przez Edwarda Snowdena i dalsze związane z tym relacje uświadomiły wszystkim, że sieć międzynarodowego wywiadu ma ogromny zasięg. Policja nie ma prawa dokonać rewizji mieszkania obywatela bez nakazu sądowego, ale jego aktywność w Internecie, wiadomości, publikacje w mediach społecznościowych i inne dane elektroniczne mogą być kontrolowane, przechowywane i udostępniane różnym organom państwowym, a nawet innym państwom.

Wiarygodny serwis VPN uniemożliwiający rejestrację zapewnia wysoki stopień prywatności i chroni użytkownika nie tylko przed śledzeniem przez ISP, ale również przed masowym nadzorem ruchu internetowego przez władze państwowe.

VPN wolny internet

Dziennikarze lub działacze polityczni

Nie wszystkie kraje mają takie same standardy ochrony wolności słowa i prasy jak większość krajów demokratycznych. Rządy niektórych krajów stosują niedemokratyczne formy nacisku polegające na monitorowaniu i zwalczaniu osób podejrzanych o działania na szkodę państwa. Osoby starające się przeciwstawić tym reżimom muszą dodatkowo chronić swoje środki wymiany informacji. Dziennikarze i analitycy często przesyłają również informacje, których treścią interesuje się wiele osób.

Korzystanie z VPN zapewnia dodatkową ochronę wrażliwych danych i sprawia wrażenie, że zostały one wysłane lub odebrane w innym miejscu. Metoda ta może ułatwić ochronę bezpieczeństwa osób lub źródeł informacji.

VPN do udostępniania plików

Korzystanie z serwisów wymiany plików

Serwisy P2P są bardzo przydatne do szybkiego udostępniania dużych plików w sieci, w tym do publikacji bezpłatnego oprogramowania typu „open-source”, danych firmowych i naukowych oraz filmów nieobjętych prawem autorskim.

Mimo wielu legalnych zastosowań serwisów P2P wielu dostawców usług internetowych usiłuje zniechęcić użytkowników do korzystania z nich, kontrolując dostęp do lub narzucając limit przepustowości, co znacznie spowalnia łączność z Internetem.

Korzystanie z VPN utrudnia dostawcy usług internetowych wykrycie korzystania z serwisów tego typu oraz ograniczanie przepustowości łącza. VPN szyfruje pobierane i wysyłanie pliki oraz faktyczny adres IP, dzięki czemu ustalenie tożsamości użytkownika staje się niemożliwe.

Jak działa VPN?

W skrócie: Dostęp do Internetu przez VPN przypomina wysyłanie pocztą paczki w pudełku. Nikt nie może się dowiedzieć, co znajduje się w pudełku, do momentu jego otwarcia, czyli, w tym wypadku, do odszyfrowania danych.

VPN szyfrowanie

Nie stanowi to tak naprawdę pełnej definicji VPN, więc aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia — czytaj dalej.

Z chwilą połączenia się z usługą VPN, tworzony jest zaszyfrowany „tunel” przez Internet. Chroni on dane przesyłane pomiędzy użytkownikiem a miejscem docelowym, obejmujące wszystkie informacje, w tym dane internetowego konta bankowego.

Tunel ten powstaje początkowo poprzez uwierzytelnienie klienta VPN, np. komputera, smartfona lub tabletu, przez serwer VPN. Następnie serwer stosuje protokół szyfrowania do wszystkich danych przechodzących tam i z powrotem, między użytkownikiem a miejscem docelowym w sieci.

Należy pamiętać, że dane wysyłane i odbierane przez Internet są najpierw dzielone na tzw. pakiety. W celu ochrony każdego pakietu danych, VPN opakowuje każdy z nich w pakiet zewnętrzny, który następnie jest szyfrowany w ramach procesu zwanego hermetyzacją. Ten dodatkowy pakiet chroni dane podczas przesyłu, stanowiąc kluczowy element tunelu VPN. Po przesłaniu danych do serwera VPN zewnętrzny pakiet zostaje usunięty w wyniku procesu odszyfrowania danych.

Należy również pamiętać, że przy korzystaniu z VPN pakiety danych trafiają do Internetu z innym adresem IP dostarczonym przez dostawcę VPN. Przy łączeniu się z różnymi serwerami zdalnymi, za każdym razem użytkownik będzie widoczny w Internecie jako inna osoba. Jeżeli użytkownik połączy się z serwerem w innym kraju, będzie mieć dostęp do Internetu tak, jakby się w tym kraju znajdował.

Protokoły szyfrowania VPN

Protokół VPN to zestaw standardów szyfrowania i protokołów transmisji danych wykorzystywanych do utworzenia bezpiecznego połączenia pomiędzy dwoma urządzeniami. Komercyjni dostawcy VPN zwykle wykorzystują wiele takich protokołów. Wśród nich, poniższe trzy są najbardziej znaczące:

Jak zainstalować i używać VPN?

Mimo że stosowanie VPN jest coraz częstsze, dla wielu użytkowników Internetu rozwiązania VPN to nadal czarna magia. To prawda, że niektóre systemy zabezpieczeń cyfrowych mogą być bardzo skomplikowane, lecz wiodący dostawcy serwisów VPN opracowują łatwe w użyciu i intuicyjne aplikacje.

Aplikacja NordVPN umożliwia połączenie jednym kliknięciem. Po założeniu konta NordVPN i pobraniu aplikacji na urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

otwórz VPN

1. Otwórz NordVPN

Włącz aplikację NordVPN pobraną na komputer PC, Mac lub smartfon.

zaloguj się do VPN

2. Zaloguj się

Użyj danych logowania podanych przy zakładaniu konta w serwisie NordVPN.

połącz się z VPN

3. Połącz

Kliknij przycisk Quick Connect, który automatycznie wybiera najodpowiedniejszy serwer.

To wszystko! Od tej chwili Twoje połączenie z Internetem jest już całkowicie zaszyfrowane. Dalsze opcje związane z korzystaniem z VPN podano na mapie lub liście serwerów oraz w Ustawieniach.

Najważniejsze funkcje NordVPN

lock

Szyfrowanie klasy wojskowej

NordVPN chroni łącze internetowe, stosując najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa, Zapewniające silne i niezawodne szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy urządzeniem użytkownika a serwerem VPN. Aplikacje NordVPN stosują protokoły OpenVPN oraz IKEv2/IPSec, gwarantujące najwyższy poziom ochrony poufnych danych.

strict-no-logs-policy

Bez rejestracji danych użytkownika

NordVPN jest zlokalizowany poza zasięgiem obowiązywania wymogów Unii Europejskiej i USA, czyli nie ma obowiązku gromadzenia danych osobowych swoich użytkowników. Oznacza to, że nie przechowujemy żadnych rejestrów ich aktywności w Internecie. Nie jesteśmy w stanie udzielić żadnych informacji na temat aktywności użytkownika w Internecie, nawet na jego własną prośbę. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy do takich aktywności dostępu.

malware

CyberSec

Funkcja CyberSec blokuje podejrzane strony internetowe, chroniąc urządzenie użytkownika przed szkodliwym oprogramowaniem. Chroni ona również urządzenie przed przejęciem nad nim kontroli przez botnety, nawet jeżeli zostało ono już zainfekowane. CyberSec zapobiega również wyświetlaniu uciążliwych reklam spowalniających działanie przeglądarki.

double-vp

Double VPN

Double VPN zwiększa poziom bezpieczeństwa i prywatności w sieci, gdyż umożliwia wysyłanie danych w Internecie przez dwa serwery VPN. Jest to funkcja przydatna szczególnie dla dziennikarzy, działaczy politycznych i blogerów, mieszkających lub działających w państwach, w których autorytarne reżimy stosują cenzurę i kontrolę Internetu.

security shield

Ochrona przed wyciekiem DNS

Z chwilą uzyskania połączenia z NordVPN Twoje urządzenie korzysta wyłącznie z serwerów DNS obsługiwanych przez NordVPN. Wszystkie żądania DNS pozostają zaszyfrowane w tunelu VPN. W ten sposób nigdy nie musisz martwić się o wyciek poufnych informacji i szpiegowanie przez podmioty zewnętrzne.

streaming

Bezpieczne przesyłanie strumieniowe

Z NordVPN nie trzeba wybierać pomiędzy rozrywką a bezpieczeństwem w sieci — można mieć jednocześnie jedno i drugie. NordVPN oferuje ponad 5161 ultraszybkich serwerów na terenie 59 krajów, dzięki czemu możesz cieszyć się przesyłaniem strumieniowym na wszystkich urządzeniach, w dowolnym miejscu i czasie.

support

Aplikacja VPN dla wszystkich urządzeń

NordVPN oferuje łatwe w obsłudze aplikacje dla wszystkich najpopularniejszych systemów operacyjnych: Windows, macOS, Android, iOS oraz Linux. Przy pomocy jednego konta NordVPN można zabezpieczyć do 6 urządzeń. Możliwa jest również konfiguracja NordVPN na domowym routerze! Można również pobrać nieobciążające rozszerzenia VPN do przeglądarek Chrome i Firefox.

quick connect

Całodobowa obsługa klienta

Czy masz jakieś pytania lub problemy? Uzyskaj pomoc od naszych całodobowo dostępnych, kompetentnych i przyjaznych agentów wsparcia technicznego. Mogą oni pomóc we wszystkim — od pytań dotyczących kwestii rozliczeniowych po szczegółowe instrukcje w zakresie ręcznej konfiguracji. Można się z nami skontaktować za pomocą wiadomości e-mail lub komunikatora lub można zajrzeć do odpowiedzi na najczęstsze pytania w sekcji często zadawanych pytań w Centrum Pomocy.

Oferta na 2 lata taniej o 70%

To najlepszy czas na zwiększenie bezpieczeństwa w sieci z NordVPN.