Twój IP: Brak danych · Twój status: ChronionyNiechronionyBrak danych

Przejdź do głównej treści

Czym jest maska podsieci?

Adres IP nie jest ciągiem przypadkowych cyfr, a zrozumienie kryjącej się za nim logiki nie wymaga eksperckiej wiedzy informatycznej. Dowiedz się, jakie informacje niesie adres IP, czym jest maska podsieci i jak ją znaleźć.

Czym jest maska podsieci?

Co to jest podsieć?

Liczba urządzeń aktualnie podłączonych do Internetu na całym świecie jest ogromna – podobnie jak liczba sieci, które razem tworzą. Sieci mogą różnić się między sobą wielkością, ale z oczywistych względów trudniej zarządza się większymi strukturami. Właśnie dlatego powstały podsieci, czyli mniejsze części, na które dzieli się duże sieci.

Taki podział ma wiele zalet:

 • ułatwione zarządzanie siecią;
 • możliwość wprowadzenia zaawansowanej ochrony (członkowie dwóch różnych podsieci nie mogą uzyskać dostępu do struktury drugiego użytkownika);
 • brak konieczności uzyskiwania osobnych adresów IP do stworzenia podsieci;
 • zwiększenie puli adresów IPv4 dostępnych do wykorzystania przez urządzenia.

Co to jest maska podsieci?

maska podsieci

Adres IP składa się z dwóch części: sieci i hosta. W przykładowym adresie 192.168.123.132 trzy pierwsze oktety oddzielone od siebie kropkami reprezentują sieć, natomiast czwarty oznacza hosta, czyli maszynę będącą członkiem danej sieci. Chcesz dowiedzieć się, jaki jest Twój adres IP? Możesz to łatwo sprawdzić, podążając za wskazówkami z artykułu.

Adresy IP składają się z 32 bitów (4 fragmenty po 8 cyfr w zapisie binarnym), jednak ze względu na to, że stosowanie zapisu zero-jedynkowego byłoby uciążliwe, zwyczajowo w adresach IP używa się systemu dziesiętnego.

Przykładowo, adres 192.168.123.132 w zapisie binarnym wygląda następująco:

11000000.10101000.01111011.10000100

Maska podsieci w adresie IP odpowiada za sieć. Może wyglądać na przykład w ten sposób: 255.255.255.0. Zapis binarny prezentuje się następująco:

11111111.11111111.11111111.00000000

Po połączeniu tych dwóch adresów uzyska się adres:

11000000.10101000.01111011.00000000 (adres sieci: 192.168.123.0)

00000000.00000000.00000000.10000100 (adres hosta: 000.000.000.132)

Co to znaczy? 192.168.123.0 to w tym przypadku adres podsieci, natomiast 192.168.123.132 oznacza już konkretne urządzenie – na przykład Twój komputer będący członkiem podsieci o podanym adresie. Warto pamiętać, że adres maszyny można zmienić – choćby łącząc się z Internetem za pośrednictwem VPN. Co to jest VPN? Zapoznaj się z artykułem na temat tej technologii, by dowiedzieć się, jak działa i jakie są jej zalety.

Zmień swoje IP bez ryzyka przy pomocy NordVPN i z 30-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy.

Pobierz NordVPN

Jakie są klasy adresów IP?

Adresy IP można podzielić na cztery główne klasy: A, B, C i D. Klasy D i E nie są wykorzystywane przez użytkowników końcowych, choć również istnieją. Każda klasa ma swoją własną domyślną maskę podsieci. Jak określić klasę? Informuje o niej pierwszy z czterech fragmentów adresu IP.

Adres IP klasy A

Adresy IP należące do klasy A wykorzystują następującą maskę podsieci: 255.0.0.0. Pierwszy oktet w zapisie dziesiętnym znajduje się w przedziale liczbowym 0-127. Pozwala to na utworzenie 126 podsieci oraz podłączenie do nich po 17 milionów urządzeń.

Adres IP klasy B

Maska podsieci w adresie IP klasy B ma postać 255.255.0.0. Pierwszy oktet znajduje się w przedziale 128-191. Tę klasę wykorzystuje się w średnich i dużych sieciach. Pozwala na utworzenie 16 tysięcy sieci i podłączenie do nich po 65 tysięcy hostów.

Adres IP klasy C

Maski podsieci w adresach tej klasy mają postać 255.255.255.0, a pierwszy oktet znajduje się w przedziale 192-223. Adresów klasy C używa się w sieciach LAN (lokalnych). Umożliwiają stworzenie 2 milionów sieci, gdzie do każdej z nich można podłączyć po 254 hostów.

Adresy IP klas D i E

Adresy klasy D i E są zarezerwowane dla specjalnych celów. Klasa D jest przeznaczona do streamowania treści dla wielu użytkowników jednocześnie. Pierwszy oktet w adresie znajduje się w przedziale 224-239. Klasa nie ma swojej własnej maski podsieci, jako że do streamowania treści nie określa się jednego, konkretnego hosta.

Adresy klasy E są natomiast przeznaczone do celów naukowych i eksperymentalnych. Pierwszy oktet adresu należy do przedziału 240-255.

Maska podsieci – jak sprawdzić?

MacOS

 1. Przejdź do Preferencji systemowych, a następnie Sieci.
 2. Maska podsieci MacOS: krok 1
 3. Wybierz sieć, z której korzystasz, a potem Zaawansowane.
 4. Maska podsieci MacOS: krok 2
 5. Kliknij zakładkę TCP/IP. Znajdziesz tam swój adres IP oraz maskę podsieci.
 6. Maska podsieci MacOS: krok 3

Windows

 1. Wejdź w Panel sterowania, a potem Sieć i Internet oraz Centrum sieci i udostępniania.
 2. Maska podsieci Windows: krok 1
 3. Kliknij nazwę swojej sieci i wybierz przycisk Szczegóły.
 4. Maska podsieci Windows: krok 2
 5. W nowo otwartym okienku znajdziesz takie informacje, jak adres IP czy maska podsieci routera.
 6. Maska podsieci Windows: krok 3

iOS

 1. Wejdź w Ustawienia i Wi-Fi.
 2. Maska podsieci iOS: krok 1
 3. Znajdź sieć, do której jesteś podłączony i kliknij ikonę „i”.
 4. Maska podsieci iOS: krok 2
 5. Ujrzysz informacje na temat swojej sieci – w tym maskę podsieci.
 6. Maska podsieci iOS: krok 3

Android

 1. Wejdź w Ustawienia, a potem w Bezprzewodowe i sieci oraz Wi-Fi.
 2. Wybierz sieć, do której jesteś podłączony.
 3. Maska podsieci Android: krok 1
 4. Zobaczysz maskę podsieci i inne informacje o połączeniu.
 5. Maska podsieci Android: krok 2

Czym jest kalkulator maski podsieci?

Można samodzielnie obliczyć wartości, jakimi cechuje się dana maska podsieci. Kalkulator jest z reguły jednak lepszym wyborem. Dostępne w Internecie narzędzia są wygodne i prędko dostarczają takich informacji, jak adres maski podsieci, klasa IP czy dostępne adresy hostów.

 • Kalkulator podaje użytkownikowi adresy początkowe i końcowe dla danej podsieci.
 • Wiele narzędzi ma wbudowany przelicznik od IPv4 do IPv6 pozwalający łatwo przekonwertować wartości.
 • Kalkulatory udostępniają informacje na temat dostępnych podsieci i masek.

Maski podsieci – ściąga

CIDRMaska podsieciLiczba adresów IPMaska wieloznaczna
/32255.255.255.25510.0.0.0
/31255.255.255.25420.0.0.1
/30255.255.255.25240.0.0.3
/29255.255.255.24880.0.0.7
/28255.255.255.240160.0.0.15
/27255.255.255.224320.0.0.31
/26255.255.255.192640.0.0.63
/29255.255.255.24880.0.0.7
/28255.255.255.240160.0.0.15
/27255.255.255.224320.0.0.31
/26255.255.255.192640.0.0.63
/25255.255.255.1281280.0.0.127
/24255.255.255.02560.0.0.255
/23255.255.254.05120.0.1.255
/22255.255.252.010240.0.3.255
/21255.255.248.020480.0.7.255
/20255.255.240.040960.0.15.255
/19255.255.224.081920.0.31.255
/18255.255.192.0163840.0.63.255
/17255.255.128.0327680.0.127.255
/16255.255.0.0655360.0.255.255
/15255.254.0.01310720.1.255.255
/14255.252.0.02621440.3.255.255
/13255.248.0.05242880.7.255.255
/12255.240.0.010485760.15.255.255
/11255.224.0.020971520.31.255.255
/10255.192.0.041943040.63.255.255
/9255.128.0.083886080.127.255.255
/8255.0.0.0167772160.255.255.255
/7254.0.0.0335544321.255.255.255
/6252.0.0.0671088643.255.255.255
/5248.0.0.01342177287.255.255.255
/4240.0.0.026843545615.255.255.255
/3224.0.0.053687091231.255.255.255
/2192.0.0.0107374182463.255.255.255
/1128.0.0.02147483648127.255.255.255
/00.0.0.0 4294967296255.255.255.255

Dlaczego warto ukryć swój adres IP?

Zamaskowanie własnego adresu IP jest w stanie przynieść wiele korzyści. Jakich na przykład?

 • Umożliwienie standardowego dostępu do ulubionych serwisów w trakcie zagranicznej podróży.
 • Zabezpieczenie się przed cyberprzestępcami.
 • Ukrycie aktywności w sieci przed dostawcą usług internetowych.

By ukryć swój adres IP, warto skorzystać z usługi VPN. Technologia pozwala na przypisanie sobie adresu należącego do serwera, który może znajdować się gdziekolwiek na świecie. Ponadto tunel VPN zapewnia zaawansowane szyfrowanie chroniące przesyłane dane w razie dostania się w niewłaściwe ręce.

Korzystaj z NordVPN, by ukryć swój adres IP oraz aktywność w sieci, gdziekolwiek jesteś.

Pobierz NordVPN