Twój IP: Brak danych · Twój status: ChronionyNiechronionyBrak danych

Przejdź do głównej treści

4 sposoby na znalezienie adresu IP drukarki

Borykasz się z problemem dotyczącym drukarki sieciowej? Do naprawy usterki i konfiguracji urządzenia będzie Ci potrzebny jego adres IP. Dowiedz się, jak odszukać adres IP swojego sprzętu.

4 sposoby na znalezienie adresu IP drukarki

Twój adres IP ma postać czterech liczb z zakresu 0-255 oddzielonych od siebie kropkami. Jego zadaniem jest umożliwianie maszynom komunikacji z pozostałymi członkami sieci. Nie inaczej jest w przypadku drukarek sieciowych – to właśnie dzięki IP inne urządzenia „wiedzą”, gdzie wysyłać dane. Znajomość adresu sprzętu pozwoli Ci połączyć się z nim w celu konfiguracji lub naprawy usterki. Jak sprawdzić IP drukarki? Możesz to zrobić na kilka różnych sposobów.

Jak odszukać adres IP drukarki (Windows 10, Windows 11)?

 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie przejdź do sekcji Sprzęt i dźwięk. Wybierz Urządzenia i drukarki.
 2. jak odszukać adres IP drukarki: krok 1
 3. Kliknij prawym przyciskiem swoją drukarkę sieciową i wybierz Właściwości drukarki.
 4. W zakładce Ogólne widoczne jest pole Lokalizacja, obok którego powinien wyświetlać się adres IP drukarki.
 5. jak odszukać adres IP drukarki: krok 2
 6. Jeśli pole Lokalizacja jest puste albo nie występuje w ogóle (może się tak zdarzyć w przypadku poszczególnych modeli urządzeń), zajrzyj do zakładki Porty.

Jak odszukać adres IP drukarki za pomocą Wiersza polecenia?

 1. W polu wyszukiwania Start wpisz Wiersz polecenia. Uruchom aplikację.
 2. jak odszukać adres IP drukarki (CMD): krok 1
 3. W Wierszu polecenia wpisz frazę netstat –r i wciśnij Enter.
 4. jak odszukać adres IP drukarki (CMD): krok 2
 5. Ukaże Ci się lista wszystkich urządzeń sieciowych podłączonych do komputera – w tym także drukarka oraz jej adres IP.

Jak znaleźć adres IP drukarki (Mac)?

 1. Otwórz Menu Apple (logo Apple w lewym górnym rogu ekranu), a następnie Preferencje systemowe.
 2. Wybierz opcję Drukarki i skanery.
 3. Kliknij swoją drukarkę.
 4. Obok pola Lokalizacja powinien wyświetlać się adres IP urządzenia.

Jak znaleźć adres IP drukarki za pomocą strony CUPS?

 1. Otwórz folder Aplikacje, a następnie Narzędzia.
 2. Otwórz Terminal.
 3. Wpisz cupsctl WebInterface=yes oraz wciśnij Enter. Dzięki temu umożliwisz korzystanie z interfejsu sieciowego CUPS.
 4. Otwórz przeglądarkę Safari, a w polu adresu wpisz localhost:631/printers.
 5. Adres IP drukarki wyświetli się w kolumnie Lokalizacja.

Jak znaleźć adres IP drukarki, drukując stronę konfiguracji?

Właściwie wszystkie drukarki posiadają funkcję drukowania strony konfiguracyjnej (autotestu) zaprogramowaną przez producenta. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć IP drukarki drukując fizyczną listę ustawień sprzętowych, zapoznaj się z dokumentacją swojego modelu. Najczęściej stronę konfiguracyjną można wydrukować, wciskając specjalny przycisk na urządzeniu albo z poziomu oprogramowania dołączonego do drukarki czy Panelu sterowania.

 1. W przypadku modelu HP Laser Jet Pro M1212n drukowanie ustawień sprzętu odbywa się po przejściu do panelu Urządzenia i drukarki, wybraniu drukarki i kliknięciu Preferencje drukowania. W nowo otwartym oknie należy następnie wskazać kartę Usługi, a z listy Drukuj strony informacyjne wybrać Strona konfiguracji. W ostatnim kroku wystarczy kliknąć polecenie Drukuj.
 2. Większość drukarek sieciowych jest w stanie drukować strony autotestu po długim wciśnięciu konkretnego przycisku. Może to być włącznik urządzenia, a nawet przycisk Anuluj. Aby dowiedzieć się, jak wydrukować konfigurację na swoim modelu sprzętu, zapoznaj się z jego dokumentacją.

Jak odszukać adres IP drukarki za pomocą routera?

IP drukarki można znaleźć również z poziomu okna konfiguracji routera.

 1. Otwórz dowolną przeglądarkę internetową, a w polu adresu wpisz adres IP swojego routera (może to być np. 192.168.1.1). Wciśnij Enter.
 2. Wprowadź swoje dane logowania – login i hasło
 3. Po zalogowaniu do routera odszukaj Tabelę klientów DHCP albo Listę klientów dostępną w sekcji Sieć lokalna.
 4. W Liście klientów powinna znajdować się Twoja drukarka. Kliknij ją, by dowiedzieć się, jaki jest jej adres IP.

Jak znaleźć adres IP drukarki w jej menu?

Aby dowiedzieć się, jak znaleźć adres IP Twojego konkretnego modelu drukarki, zapoznaj się z jej dokumentacją. Zazwyczaj jednak proces przebiega podobnie w przypadku większości sprzętów.

 1. Wciśnij przycisk Home (Ekran główny). W menu wybierz opcję Preferences (Preferencje), Options (Opcje) oraz Wireless Settings (Ustawienia urządzenia bezprzewodowego).
 2. Sprawdź górną część ekranu, który się pojawi. Niektóre drukarki wyświetlają swoje IP właśnie w tym miejscu.
 3. Jeśli nie widzisz adresu IP, przejdź do sekcji View Wireless Details (Szczegóły urządzenia bezprzewodowego). Możesz też sprawdzić, czy IP nie pojawi się w takich oknach, jak TCP/IP, Network status (Status sieci) albo Wi-Fi status (Status Wi-Fi).

Do czego jest potrzebny adres IP drukarki?

Adres IP drukarki przyda Ci się, jeśli napotkasz na swojej drodze problemy ze sprzętem. Będzie on potrzebny, by rozwiązać problemy z połączeniem albo po prostu skonfigurować urządzenie. IP drukarki będzie Ci też potrzebne, jeśli zechcesz podłączyć nowych członków do istniejącej sieci i sparować ich ze swoją drukarką.