Uw IP: Onbekend · Je status: BeschermdOnbeschermdOnbekend

Ga naar hoofdinhoud

Wat is cyberpesten en wat kun je eraan doen?

Cyberpesten, digitaal pesten of digipesten is elke vorm van pesten via het internet om iemand slecht of kwetsbaar te laten voelen. Niet alleen tieners en kinderen pesten, maar ook volwassenen. Zo komt het bijvoorbeeld voor onder collega’s op het werk. In dit artikel gaan we in op de vragen ‘wat is pesten?’, ‘welke vormen van online pesten zijn er?’ en bespreken we de preventie van cyberpesten.

Wat is cyberpesten en wat kun je eraan doen?

Wat is cyberpesten?

Definitie van cyberpesten

Cyberpesten is pesten via digitale technologieën. Het komt vaak voor op social media, forums en in games waar mensen kunnen deelnemen en inhoud kunnen delen. Cyberpesten kan vele vormen aannemen – van het plaatsen, versturen of delen van schadelijke, valse of negatieve inhoud over iemand tot het blootleggen van privégegevens om iemand te vernederen.

Cyberpesten is elke vorm van online misbruik om iemand anders zich waardeloos te laten voelen. Het is goed te weten dat cyberpesten en cyberstalking in sommige gevallen strafbare feiten zijn. Vaak is cyberpesten een digitale uitbreiding van traditionele vormen van pesten. Het verschil is dat het fysiek gewelddadige aspect van pesten nu niet voorkomt, maar het gedrag zich juist online uit. Zo worden beledigende berichten geplaatst, met als doel deze verder te verspreiden.

De gevolgen van cyberpesten zijn groot: slachtoffers kunnen er lichamelijke en mentale gezondheidsklachten door ontwikkelen. Ze kunnen bijvoorbeeld last krijgen van buikpijn, voelen zich duizelig, worden depressief of ontwikkelen sociale angst. Ook kan het leiden tot eenzaamheid en een laag zelfbeeld.

cyberpesten

Vormen van cyberpesten

Er zijn verschillende vormen van cyberpesten. Door deze vormen te kennen, is het makkelijker het onderwerp met kinderen bespreekbaar te maken en te voorkomen dat ze zelf gaan cyberpesten.

Fraping

cyberpesten fraping

Fraping is een samenvoeging van ‘Facebook’ and ‘raping’. Hierbij logt een pester in op de Facebook-account van het slachtoffer om persoonlijke gegevens te veranderen, zich voor te doen als een ander, misleidende gesprekken te voeren of vernederende posts te plaatsen.

Outing

cyberpesten outing

Bij outing wordt publiekelijk gevoelige informatie gedeeld. Vooral jonge mensen met een homoseksuele voorkeur worden hier slachtoffer van, maar het komt ook bij anderen voor. Zo worden bijvoorbeeld medische problemen door pesters gedeeld, of beschamende momenten uit het leven van het slachtoffer.

Uitsluiting

cyberpesten uitsluiting

Bij uitsluiting mag het kind, net als op het schoolplein, niet meedoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in chatgroepen, op social media en in games. Deze vorm van cyberpesten wordt vaak georganiseerd door grote groepen kinderen.

Lastigvallen

cyberpesten lastigvallen

Online lastigvallen lijkt het meest op het fysieke aspect van pesten uit de offline wereld. Hierbij wordt de identiteit van het kind aangevallen. Zo geeft de pester ongewild antwoord op de vraag ‘Wat is mijn IP?’, worden er beledigende plaatjes of beledigende opmerkingen geplaatst. Wanneer dit uit de hand loopt, kan het overgaan in stalking.

Catfishing

cyberpesten catfishing

Catfishing is het aannemen van een valse online identiteit om anderen in de val te lokken of te misleiden. Wanneer de catfish voldoende informatie heeft verzameld, kan deze het slachtoffer overtuigen financiële gegevens over te dragen of deze op een onveilige locatie te ontmoeten. Een pestkop kan ook persoonlijke, gênante informatie ontdekken om het kind pijn te doen.

Trollen

cyberpesten trollen

Trollen is het opzettelijk online communiceren met iemand, op zo’n manier dat het woede en frustratie oproept. Het doel is het slachtoffer van streek te maken. Dit is geen ernstige vorm van cybercriminaliteit, maar het kan lastig zijn ermee om te gaan. Zeker bij mensen die hun emoties niet goed onder controle hebben.

Wat kun je tegen cyberpesten doen?

De gevolgen van cyberpesten moeten serieus worden genomen. Vooral bij kinderen en jongeren die emotioneel kwetsbaar zijn, kan het ernstige emotionele schade aanrichten. Cyberpesten is ook een ernstig probleem op school. Daarom moet je met je kind praten over hoe je je ertegen kunt beschermen en dat persoonlijke gegevens en logins echt privé moeten blijven.

Daarnaast kan het gebruik van beveiligingsmiddelen zoals een VPN de cybersecurity verbeteren en tegen cyberpesten helpen, omdat dit alle online activiteiten (en dus ook persoonlijke gegevens) verborgen houdt voor de ogen van vreemden. Je kunt hier lezen wat een VPN is. NordVPN is een goede keuze voor all-round bescherming, omdat de krachtige Threat Protection-functie ook tegen malware beschermt.