Uw IP: Onbekend · Je status: BeschermdOnbeschermdOnbekend

Wat is cyberpesten en wat kun je eraan doen?

Onder cyberpesten, digitaal pesten of digipesten verstaan we het pesten op het internet of via een mobiele telefoon. Niet alleen tieners en kinderen pesten, maar ook volwassenen. Zo komt het bijvoorbeeld voor onder collega’s op het werk. In dit artikel gaan we verder in op de vragen ‘wat is pesten?’, ‘welke vormen van online pesten zijn er?’ en bespreken we de preventie van cyberpesten.

Ilma Vienažindytė Ilma Vienažindytė

Ilma Vienažindytė

Wat is cyberpesten en wat kun je eraan doen?

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten is elke vorm van online misbruik om iemand anders zich waardeloos te laten voelen. Het is goed te weten dat cyberpesten en cyberstalking in sommige gevallen strafbare feiten zijn. Vaak is cyberpesten een digitale uitbreiding van traditionele vormen van pesten. Het verschil is dat het fysiek gewelddadige aspect van pesten nu niet voorkomt, maar het gedrag zich juist online uit. Zo worden beledigende berichten geplaatst, met als doel deze verder te verspreiden.

De gevolgen van cyberpesten zijn groot: slachtoffers kunnen beginnen lichamelijke en mentale gezondheidsklachten te ontwikkelen. Ze krijgen bijvoorbeeld buikpijn, voelen zich duizelig, worden depressie of krijgen sociale angst. Ook kan het leiden tot eenzaamheid en een laag zelfbeeld.

Vormen van cyberpesten

Er zijn verschillende vormen van cyberpesten. Door deze vormen te kennen, is het makkelijker het onderwerp met kinderen bespreekbaar te maken en te voorkomen dat ze zelf gaan cyberpesten.

Fraping

Fraping is een samenvoeging van ‘Facebook’ and ‘raping’. Hierbij logt een pester in op het Facebook account van het slachtoffer om persoonlijke gegevens te veranderen, zich voor te doen als een ander, misleidende gesprekken te voeren of vernederende posts te plaatsen.

Outing

Bij outing wordt publiekelijk gevoelige informatie gedeeld. Vooral onder jonge mensen van homoseksuele voorkeur komt dit vaak voor, maar het komt ook voor bij anderen. Zo worden bijvoorbeeld medische problemen door pesters gedeeld, of beschamende momenten uit het leven van het slachtoffer.

Uitsluiting

Bij uitsluiting mag het kind, net als op het schoolplein, niet meedoen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in chatgroepen, op sociale media en in games. Deze vorm van cyberpesten wordt vaak georganiseerd door grote groepen kinderen.

Lastigvallen

Online lastigvallen lijkt het meest op het fysieke aspect van pesten uit de offline wereld. Hierbij wordt de identiteit van het kind aangevallen. Zo geeft de pester ongewild antwoord op de vraag ‘Wat is mijn IP?’, worden er beledigende plaatjes of beledigende opmerkingen geplaatst. Wanneer dit uit de hand loopt, kan het overgaan in stalking.

Catfishing

Catfishing is het aannemen van een valse online identiteit om persoonlijke informatie of genegenheid van het slachtoffer te vergaren. Wanneer de catfish voldoende informatie heeft verzameld, kan deze het slachtoffer overtuigen financiële gegevens over te dragen of deze op een onveilige locatie te ontmoeten. Een pestkop kan ook persoonlijke, gênante informatie ontdekken om het kind pijn te doen.

Trollen

Trollen is het opzettelijk online communiceren met iemand, op zo’n manier dat het woede en frustratie oproept. Het doel is het slachtoffer van streek te maken. Dit is geen ernstige vorm van cybercriminaliteit, maar het kan lastig zijn ermee om te gaan. Zeker bij mensen die hun emoties niet goed onder controle hebben.

Wat kun je doen tegen cyberpesten?

Om cyberpesten te voorkomen, is het belangrijk open te communiceren over cyberpesten. Wat maakt met online mee? Hoe voelt dat? Daarvoor moet er wel eerst vertrouwen ontstaan. Laat zien dat je vertrouwd kunt worden.

Bij kinderen is het belangrijk dat ze onderwezen worden over de gevaren van het internet en waarom cybersecurity belangrijk is. Dat persoonlijke gegevens en login-gegevens echt privé moeten blijven. En dat het klikken op pop-ups en downloaden van (illegale) software geen goed idee is. Probeer cybersecurity leuk en interessant te maken. Pas op voor het belerende vingertje.

Tips tegen cyberpesten

Nog een paar tips tegen cyberpesten:

  • Respecteer de privacy van kinderen, bouw vertrouwen op;
  • Monitor al het belangrijke online verkeer en houd zelf financiële informatie geheim;
  • Onderwijs kinderen over cybersecurity. Zorg ervoor dat ze de basisprincipes snappen;
  • Praat erover, zeker wanneer de ouder merkt dat het kind zich wat verdrietig gedraagt. Het kind zou te maken kunnen hebben met cyberpesten;
  • Lees het artikel: ‘Wat is VPN?’ en maak gebruik van een VPN.

Ilma Vienažindytė
Ilma Vienažindytė Ilma Vienažindytė
success Geverifieerde schrijver
Ilma Vienažindytė is een contentmanager met een passie voor technologie en onlinebeveiliging. Naast haar expertise in tech, is ze ook gespecialiseerd in het naar nieuwe markten brengen van cyberveiligheid.