IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon
Blogi Ohjeet

Mitä on nettikiusaaminen?

Lasten suojeleminen nettikiusaamiselta ja heidän verkkoturvallisuudestaan huolehtiminen ei välttämättä ole vaikeaa. Katso, miten voit pitää heidät turvassa verkossa ja olla heidän apunaan, kun he sitä tarvitsevat.

Ugnė Zieniūtė

Ugnė Zieniūtė

Jun 28, 2021 · 4 min luettu

Mitä on nettikiusaaminen?

Lasten suojeleminen nettikiusaamiselta ja heidän verkkoturvallisuudestaan huolehtiminen ei välttämättä ole vaikeaa. Katso, miten voit pitää heidät turvassa verkossa ja olla heidän apunaan, kun he sitä tarvitsevat.

Mitä nettikiusaaminen tarkoittaa?

Nettikiusaaminen tarkoittaa mitä tahansa verkossa tapahtuvaa toimintaa, jonka tarkoituksena on saada uhri saamaan olonsa kurjaksi ja haavoittuvaksi. Artikkelissamme keskitymme tilanteisiin, jotka koskevat erityisesti lapsia ja nuoria aikuisia, mutta myös aikuiset voivat nettikiusata toisiaan. Tätä kutsutaan usein kuitenkin verkkohäirinnäksi tai stalkkaamiseksi, jotka voivat olla rangaistavia rikoksia.

Mitä nettikiusaaminen tarkoittaa?

Joskus nettikiusaaminen on niin sanotun perinteisen kiusaamisen jatkumista verkossa. Verkossa tapahtuvaan kiusaamiseen ei kuitenkaan liity fyysistä ulottuvuutta, mutta toisaalta verkkokiusaaminen voi saada suurempaa näkyvyyttä toiminnan nopean leviämisen takia.

Nettikiusaaminen voi tapahtua monella eri tavalla. Tapojen tunnistaminen ja niistä keskustelu lapsen kanssa auttaa pitämään heidät turvassa. Vaikka lapsi ei olisikaan verkkokiusaamisen uhri, kiusaamisesta keskustelu myös saattaa estää heitä ryhtymästä verkkokiusaajiksi.

Kiusaamisen muodot ovat moninaisia. Lue alta lisää erilaisista nettikiusaamisen tavoista.

Sosiaalisen median tilin väärinkäyttö

Fraping

Englanniksi tällaisesta toiminnasta käytetään termiä fraping, joka on yhdistelmä sanoista Facebook ja raping (raiskaaminen). Tästä on kyse, jos joku muu pääsee uhrin sosiaalisen median tilille ja käyttää tiliä kiusaamiseen. Kiusaaja saattaa esimerkiksi tehdä noloja päivityksiä, keskustella toisten ihmisten kanssa uhria esittäen, tai muuttaa uhrin tietoja.

Miten lasta tai nuorta voi suojella sosiaalisen median tilin väärinkäytöltä?

Kotona on tärkeää huolehtia siitä, että kaikki perheenjäsenet ovat tietoisia pätevistä salasanakäytännöistä – salasanojen täytyy olla tarpeeksi monimutkaisia, eikä samaa salasanaa tule käyttää kuin yhteen palveluun. Lapsia ja nuoria kannattaa muistuttaa siitä, että tileiltä täytyy kirjautua tietokoneella ulos, ja mobiililaitteet täytyy suojata salasanalla, eikä laitteita tule jättää auki.

Arkaluontoisten tietojen paljastaminen

Outing

Tämä kiusaamisen muoto tarkoittaa sitä, että joku henkilö jakaa verkossa uhriin liittyvää tietoa, jonka tarkoitus on nolata hänet. Tästä on kyse, jos joku esimerkiksi paljastaa verkossa uhrin olevan homoseksuaali, kun uhri itse ei ole sitä halunnut paljastaa.

Miten lasta tai nuorta voi suojella arkaluontoisten tietojen paljastamiselta?

Nuorille ja lapsille on tärkeää opettaa varhain, että internetissä ei kannata jakaa arkaluontoista tietoa. Puhelimen suojaaminen ja salasanojen käyttäminen auttaa pitämään viestinnän esimerkiksi perheen kanssa muiden ulottumattomissa. Vanhempien kannattaa myös käydä nuorempien kanssa läpi heidän käyttämiensä sovellusten yksityisyysasetukset.

Ulkopuolelle sulkeminen

Kiusaaminen voi myös ilmetä niin, että nuori tai lapsi suljetaan ulos erilaisista keskusteluryhmistä tai muista verkon tiloista.

Miten lasta tai nuorta voi suojella ulkopuolelle sulkemiselta?

Jos kyseessä ovat nuoremmat lapset, vanhemmat voivat pyrkiä puuttumaan tilanteeseen hienovaraisesti – etenkin jos esimerkiksi keskusteluryhmässä tai viestiketjussa on mukana aikuisia. Muutoin tilanteeseen on vaikea puuttua, ja parasta onkin pyrkiä keskustelemaan uhrin kanssa siitä miksi näin on tapahtunut sekä tarjota hänelle tukea.

Häirintä ja stalkkaaminen

Harassment and stalking

Tämä kiusaamisen muoto muistuttaa verkon ulkopuolella tapahtuvaa kiusaamista: se tarkoittaa uhriin kohdistuvia ikäviä ja/tai loukkaavia kommentteja tai kuvia.

Miten lasta tai nuorta voi suojella häirinnältä?

Lapsille ja nuorille on hyvä opettaa, miten toisen käyttäjän voi estää ja miten väärinkäytöksistä voi ilmiantaa käyttäjän erilaisissa palveluissa. Joissain tilanteissa voi olla järkevää myös ottaa yhteyttä kiusaajan vanhempiin, mutta siitä kannattaa keskustella ensin kiusaamisen kohteen kanssa.

Catfishing eli toiseksi henkilöksi tekeytyminen

Catfishing

Catfishing tarkoittaa sitä, että kiusaaja tekeytyy toiseksi henkilöksi saadakseen tietoja kohteestaan. Hän siis luo väärennetyn käyttäjätilin, jonka kautta hän lähestyy kohdettaan ja pyrkii siten tavoitteeseensa. Kyseessä voi olla esimerkiksi johdattelu keskusteluun, jossa uhri paljastaa arkaluontoisia tietoja, kuten pankkitietoja. Aina kyse ei ole kiusaamisesta, vaan catfishingin takana voi olla myös aikuinen, joka haluaa syystä tai toisesta lähestyä lasta tai nuorta.

Phishing eli tietojen urkinta on myös sukua catfishingille. Se viittaa esimerkiksi sähköposteihin, joiden avulla uhri houkutellaan antamaan huijarille esimerkiksi pankkitietojaan.

Miten lasta tai nuorta voi suojella catfishingiltä?

Lapset ja nuoret on hyvä opettaa suhtautumaan varovaisesti erilaisiin yhteydenottoihin verkossa. Heille kannattaa kertoa, minkälaisia huijaustapoja verkossa käytetään, ja muistuttaa myös siitä, että jos keskustelu vaikuttaa epämiellyttävältä tai epäilyttävältä, heidän kannattaa lopettaa keskustelu ja jutella siitä aikuisten kanssa.

Trollaus

Trolling

Trollaus on tuttua aikuisillekin, mutta se voi myös olla lapsiin ja nuoriin kohdistuvan kiusaamisen muoto. Trollauksen tavoitteena on saada kohde hermostumaan ja suuttumaan kohdistamalla häneen provosoivia kommentteja tai väitteitä.

Miten lasta tai nuorta voi suojella trollaukselta?

Trollauksesta on fiksua puhua lasten ja nuorten kanssa – heidän on hyvä tunnistaa trollaus ja ymmärtää, että trollaajan tarkoituksena on ainoastaan provosoida, eikä trollien kanssa tarvitse keskustella. Trollaajat voi myös joissain tilanteissa estää.

Nettikiusaaminen – seuraukset

Nettikiusaamisella on monenlaisia seurauksia. Se saattaa aiheuttaa suurta kärsimystä kiusaamisen kohteelle sekä aiheuttaa traumoja, jotka vaikuttavat uhrin elämään vakavasti. Verkkokiusaaminen voi myös levitä erittäin laajalle, mikä lisää kiusatun tilanteen kurjuutta entisestään. Lisäksi nettikiusaamiseen tarkoitetut julkaisut tai kommentit voivat säilyä internetissä kauan.

Nettikiusaamisesta on seurauksia myös kiusaajille – he voivat joutua vastaamaan tekemisistään oikeudessakin.

Nettikiusaaminen pähkinänkuoressa

Mikä on nettikiusaamista?

Nettikiusaaminen voi tapahtua monella eri tavalla. Netissä uhri saatetaan esimerkiksi nolata, hänen tietojaan saatetaan levittää kiusantekomielessä, tai häneen saatetaan ottaa yhteyttä toista ihmistä esittäen.

Mitä tehdä, jos nettikiusataan?

Aikuisen tulee aina puuttua lapseen tai nuoreen kohdistuvaan nettikiusaamiseen. Nettikiusaamisen uhrien kannattaa myös kertoa asiasta mahdollisimman nopeasti aikuiselle joka voi auttaa. Joskus tilanne voi ratketa puhumalla, mutta nettikiusaaminen voi myös olla rikos, joten siitä kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin.

Miksi netissä kiusataan?

Nettikiusaaminen voi olla jatkoa esimerkiksi koulukiusaamiselle. Nettikiusaamisen uhrit kertovat, että heitä kiusataan esimerkiksi heidän mielipiteidensä tai ulkonäkönsä vuoksi.

Onko nettikiusaaminen rikos?

Nettikiusaaminen voi täyttää rikoksen tunnusmerkit. Jos nettikiusaaminen vaikuttaa olevan luonteeltaan rikollista, on hyvä ottaa yhteyttä viranomaisiin. Nettikiusaaminen tuomittavana rikoksena on melko uusi ilmiö, mutta viranomaiset voivat puuttua siihen.

Vinkit lapsen ja nuoren suojaamiseen nettikiusaamiselta

Mitä vanhemmat tai muut aikuiset läheiset voivat tehdä verkkokiusaamisen estämiseksi? Tärkeää on luoda ilmapiiri avoimelle ja luottamukselliselle keskustelulle. Näin nuori tai lapsi uskaltaa kertoa nettikiusaamisesta ja siihen on mahdollista puuttua.

Lapsille ja nuorille kannattaa myös opettaa verkkoturvallisuuteen ja yksityisyyden suojaamiseen liittyviä taitoja. Lapset ja nuoret eivät välttämättä tunnista erilaisia huijauksen muotoja tai osaa estää kiusaajia.

Lasten ja nuorten käyttämät laitteet on myös tärkeää suojata virustorjuntaohjelmalla ja VPN-palvelulla, joka salaa verkkoliikenteen ja piilottaa IP-osoitteen, suojaten näin internetin käyttäjiä.

Ota tietoturva omiin käsiisi. Pysy turvassa maailman johtavan VPN:n avulla.