Din IP: Ukendt · Din Status: BeskyttetUbeskyttetUkendt

Spring til hovedindholdet

Online netiketteregler for internetbrugere

Netikette er et sæt af regler og guidelines for korrekt opførsel, når man kommunikerer online. At udvise respekt og i det hele taget respektere folks privatliv er blot et par af de vigtige uskrevne regler, der hjælper med at opretholde en positiv online atmosfære og en god kommunikation. Lær mere om internet-etikette her, og læs om, hvordan man bevarer en god kommunikation og sunde relationer, når man er online.

Online netiketteregler for internetbrugere

Hvad er netikette?

Ja, hvad er netikette egentlig for en størrelse? Ordet er hentet fra det engelske ‘netiquette’ og du har sikkert allerede luret, at begrebet er en sammentrækning af netværk og etikette. Altså; et uskrevet regelsæt for korrekt og ordentlig opførsel på nettet. Der er naturligvis ikke tale om nogen form for juridisk bindende regler, for netikette er ikke en gældende lov. Der er i stedet tale om et uskrevet regelsæt, som sikrer en god kommunikation i online møder mellem fremmede personer i alt lige fra online undervisning, opslag og kommentartråde på sociale medier samt online privatbeskeder.

En af de største ulemper ved online kommunikation er manglen på fysisk kontakt. Når vi ikke kan se følelserne, mimikken og kropssproget hos dem, vi taler med, så kan det til tider være svært at læse situationen og fuldt ud forstå, hvordan modparten har det, og hvordan den pågældende reelt reagerer. Det er her, at netikette kommer til sin ret. For ved at følge dette online regelsæt vil man kunne undgå mange misforståelser og tvetydigheder.

Men ligesom internettet er i konstant bevægelse og forandring, således er online etikette også i løbende udvikling og kan sågar være forskellige fra online fællesskab til online fællesskab. Hvor nogle sociale medieplatforme og hjemmesider kan operere med ét sæt regler, så kan andre platforme og hjemmesider have andre gældende uskrevne regler. Det er ofte administratoren eller ejeren af platformen eller hjemmesiden, som udstikker reglerne og sikrer et ansvarligt online miljø. Og det er også selvsamme ejere og administratorer, som straffer eventuelle overtrædelser af reglerne.

Netikettens historie

Der findes ikke nogen officiel dato for indførelsen af netikette på internettet. Som i så mange andre sociale sammenhænge og sociale fora er de uskrevne regler for korrekt og respektabel opførsel blevet formet med tiden. Etikette er dog ikke noget nyt begreb. Lige så længe civilisationer har eksisteret, lige så længe har vi mennesker opereret ud fra gældende sociale normer for korrekt opførsel. De regler har undergået og undergår hele tiden forandringer og forskydninger, men det er et faktum, at der altid har eksisteret etikette i civiliserede samfund gennem århundreder. Og eftersom internettet er de moderne civilisationers nye platform for kommunikation og online samvær, så har man helt naturligt integreret det fysiske samfunds etikette på nettet – nu blot i form af det moderne begreb: netikette.

Overordnede netikette regler

Hvis du ikke kan udvise god netikette, kan det have alvorlige konsekvenser for dit omdømme og dine personlige relationer til andre mennesker. Der gælder nemlig samme sociale foranstaltninger online såvel som i den virkelige verden. Man bør derfor tage netikette lige så seriøst, som man tager sin opførsel seriøst i den virkelige verden blandt andre mennesker. Brug nedenstående råd som pejlemærke for god netikette, når du interagerer med andre mennesker online.

Giv onlineaktiviteterne en pause, når du er sammen med andre mennesker

Det er ikke blot vigtigt at opføre sig ordentligt, når man færdes online, men det er i lige så høj grad vigtigt at opføre sig ordentligt og med en vis pli, når man er sammen med andre mennesker i den virkelige verden. For netop her kan online livet godt komme på tværs. Visse personer kan have en tendens til at hive mobilen frem og tjekke beskeder, mens de er i selskab med andre mennesker. Det bør man undlade at gøre, da den eller de personer, man er i selskab med, kan anse det som et udtryk for, at du ikke værdsætter deres tilstedeværelse.

Facebookopslagene, de private chatbeskeder og Instagram-billederne kan sagtens vente til senere. Giv dem en pause, og fokusér i stedet på den eller de personer, du nu engang er i selskab med. Skulle du vente et vigtigt opkald, så kan du passende sige det til din ven eller veninde på forhånd, så de ikke føler, at du pludseligt vælger dem fra, når telefonen ringer.

Vær hensynsfuld

Udvis hensyn og vær betænksom, før du skriver, poster eller kommenterer på noget på sociale medier eller i fora eller chatbeskeder. Ofte kommunikerer vi med helt eller delvist fremmede mennesker online, og du kender derfor ikke den pågældende persons livshistorie eller aktuelle situation. Så overvej altid en ekstra gang, om den besked eller det opslag, du vælger at skrive, nu engang er passende.

Ekstreme holdninger, hård ironi, skældsord og sarkasme eller ligefrem hate speech er decideret uacceptabelt i åbne fora og kommentartråde såvel som i private beskeder eller opslag. I sidste ende kan du også blive udelukket fra det pågældende forum eller platform og du kan i værste fald blive anmeldt.

Religiøse og seksuelle minoriteter samt indvandrere er ofte ofre for skældsord, eller decideret hate speech. Hvis du selv er offer for denne type chikane, eller oplever at andre er det, så meld det øjeblikkeligt til den rette instans. Det kan være administratoren af en gruppe eller et forum. Du kan også selv udvise et godt eksempel ved at vise den pågældende aggressor, hvad god netikette er. Brug dog aldrig selv skældsord eller chikane i din irettesættelse af vedkommende.

Del ikke for meget

En anden vigtig ting i rækken af netikette regler er at overveje, hvad man deler på nettet. Vi har igennem mange år udviklet en tendens til at dele stort set alt, hvad der foregår i vores liv i billeder og tekst online. Men husk, at alt er tilgængeligt for enhver, når først du har offentliggjort dine billeder og videoer. Tænk især på, om det i sidste ende kan have konsekvenser for dine børn, din partner, dine venner, dit arbejde eller dig selv. Har du allerede offentliggjort en masse oplysninger om dig selv online igennem årene, så kan du altid slette personlige oplysninger om dig selv og minimere din tilstedeværelse på internettet.

Derudover kan det at dele for meget også have en konsekvens i forbindelse med kriminalitet. Hvis du for eksempel lægger billeder op af en aktuel rejse, du er på, så vil en given indbrudstyv kunne få vigtig info om at dit hjem står tomt og potentielt kan røves. Ved at dele for meget online vil du samtidig også kunne facilitere cyberstalking i større eller mindre grad.

Respektér andres privatliv

Ligesom du bør beskytte personlige oplysninger om dig selv online, således bør du også passe på andres oplysninger. Vær derfor varsom med at offentliggøre tekst, billeder og videoer med andre personer, venner, kolleger eller familie, medmindre de har givet klart samtykke til det. Hvor harmløst du end selv synes dit opslag eller billede er, vil din ven eller bekendte måske have en helt anden opfattelse af situationen. Det er derfor god netikette at spørge den eller de pågældende personer om lov, før du offentliggør billeder eller videoer af dem online.

På samme måde bør man også altid sørge for at benytte BBC-funktionen (blind carbon copy) fremfor CC (carbon copy), hvis man skal fremsende mail til flere personer, hvor visse personer måske ikke kender hinanden. Nogle personer ønsker ikke, at fremmede mennesker skal have kendskab til deres e-mail. Derfor er det god netikette at benytte BBC i den forbindelse.

Undgå at spamme

Du bør undgå at spamme venner, bekendte, kolleger eller familie med alt for meget info, især hvis de ikke har bedt om at modtage det. Her menes især irrelevant info om dit arbejde eller ting, du synes, modtagerne bør deltage i, få indsigt i eller reagere på. Det kunne være alt lige fra invitationer til arbejdsrelaterede events, reklame for dit firma, invitation til mere eller mindre irrelevante begivenheder etc. Det kunne her være god netikette at spørge venner og bekendte, om de er overhovedet er interesseret i de pågældende beskeder og invitationer, før du sender dem.

I forbindelse med dette bør man også huske på, at mails ofte benyttes som et redskab til at foretage catfishing scam eller sprede malware. Åbn derfor aldrig beskeder, klik aldrig på links, og download aldrig vedhæftninger fra ukendte kilder eller afsendere.

Forsøg at besvare mails og beskeder

Det er også godt netikette at sørge for at få besvaret beskeder fra venner og bekendte, især hvis der er tale om relativt vigtige beskeder. Det kan naturligvis tage tid at besvare en besked, og du kan have travlt med andet. Her ville det være god netikette at sende en kort besked til den pågældende afsender og nævne, at du nok skal vende tilbage med et svar. Men husk stadig, at du er i din fulde ret til IKKE at besvare spam og irrelevante beskeder, som du aldrig selv har bedt om at modtage.

Vis respekt og omtanke i online diskussioner

Du har altid ret til at være uenig med en anden på internettet. Og du har til enhver tid ret til at give dit besyv med om en sag. Også selvom den står i skærende kontrast til en andens. Men forsøg efter bedste evne at holde diskussionen sund. Undlad at sige noget, du senere vil fortryde, og lad være med at blive personlig. Man kan nemt komme til at bruge ord, man vil fortryde, når debatten bliver ophedet. I den forbindelse er det klogere at forlade onlinediskussionen og tag en dyb indånding i stedet.

Behandl andre med den samme respekt, som du selv gerne vil behandles. Vrede kommentarer i et forum eller i en kommentartråd kan give bagslag. Du kan ende med at blive udelukket eller ligefrem blive anmeldt.

Tjek dine beskeder for grammatik- og stavefejl

Du behøver naturligvis ikke levere en fejlfri besked med perfekt kommasætning og smukke vendinger, hver gang du sender en mail eller besked. Men det er samtidig god netikette at have sørget for, at din besked ikke er så fuld af fejl, at den nærmest bliver ulæselig for din modtager. Undgå, at modtageren skal bruge tid på at tyde, hvad det er, du prøver at skrive. Det sparer tid, og det er god stil. Med det sagt bør man dog stadig vise hensyn og tålmodighed, hvis man selv modtager en besked fuld af grammatiske fejl og stavefejl. Kender du ikke afsenderen, kan der ligge mange forskellige årsager bag. Her er det god netikette at lade det gå ubemærket hen.

Husk at faktatjekke

Man skal ikke tro på alt, man læser på nettet. I dag svirrer der flere steder lige så meget misinformation og fejlagtige antagelser, som der findes faktuelt korrekte oplysninger. Der er i dag både meget spam og meget propaganda, som udelukkende distribueres online for at vildlede eller for at opnå kliks. Støder du selv på lidt for gode nyheder eller skøre historier, som du gerne vil dele med venner og bekendte i beskeder eller via opslag, så vent en gang med at poste det. I stedet for at ende som et talerør for fake news, så dobbelttjek din nyhed eller historie, inden du sender den.

Husk at opdatere dine online oplysninger

Denne netikette-regel gælder især erhvervsdrivende eller hjemmesideadministratorer. Sørg altid for at opdatere din virksomheds hjemmeside, hvis der er ændret i adresse, kontaktoplysninger, åbningstider eller varesortiment. Det er god netikette overfor potentielle læsere og kunder af hjemmesiden. Samme forhold gælder også for jobsøgende. Opdater dit CV og dine oplysninger online. Det er både god netikette, og det vil i sidste ende kunne hjælpe dig med at få et job.

Netikette på sociale medier

Et online område, hvor netikette i den grad er i fokus, er på internettets mange SoMe-platforme. De sociale medier lever og ånder netop af online social interaktion mellem mennesker, og derfor er netikette her langt mere essentiel end mange andre steder på internettet. Af den grund er der derfor også allerede udarbejdet særlige regler og kodeks for god netikette på de respektive platforme. Er man eksempelvis ikke selv i besiddelse af den rette netikette på Facebook, så vil Facebooks administratorer kunne slette dine beskeder eller ligefrem udelukke dig fra platformen. På samme måde har Facebook også oprettet en instans, hvor brugerne kan anmelde stødende eller truende adfærd for derigennem at komme problemer med manglende netikette til livs.

Vigtigheden af god netikette på sociale medier er altafgørende, eftersom især Facebook er arnestedet for spredning af diverse fake news og opildnede diskussioner og debatter om alt lige fra politik, køn, seksualitet og race. Det er samtidig også stedet, hvor folk bevidst eller ubevidst kommer til at dele lidt for meget om enten dem selv eller andre. Indhold, der kan virke harmløst i nogens øjne, men krænkende i andres. Her er det igen yderst fordelagtigt at besidde god netikette.

Netikette for børn

Ligesom i den virkelige verden er vi voksne også rollemodeller for vores børn, når det handler om online aktiviteter. Hvis ikke børnene allerede selv har fået en telefon eller tablet, så vil de ofte følge med, når vi voksne selv sidder og roder med telefonen. Vi bør derfor tænke over, hvordan vi selv formår at balancere vores virkelige verden med onlineuniverset. Børn lærer netop ikke kun af det, vi siger, de lærer i lige så høj grad af måden, hvorpå vi rent faktisk selv opfører os som voksne. God netikette hos børn kommer derfor først og fremmest fra de voksne. Via tale og handling.

Sørg for at lære dine børn om de forskellige faldgruber, der kan forekomme online. Især hvad angår cyberkriminalitet. Orientér dem om, at det er vigtigt, at de ikke deler personlige oplysninger online som for eksempel deres telefonnummer, adresse eller adgangskoder. De yngre og de ældre generationer kan nemmere blive ofre for social engineering angreb som for eksempel phishing angreb og andre lignende cyberkriminelle tricks. Det er derfor vigtigt at skole dem i cybersikkerhed. Et vigtigt aspekt i den forbindelse er at indgyde børnene en sund skepsis for alt fremmed indhold på internettet.

Udover cyberkriminalitet er det naturligvis også vigtigt at skole børnene i god netikette i forbindelse med det sociale liv online. Ligesom voksne, bør børn også lære at holde en god tone og behandle andre med samme respekt, som man selv vil behandles. Digital mobning er et stort problem i både Danmark og resten af verden, og netop dette fænomen kan man komme til livs med øget fokus på netikette hos børn og unge.

Derudover er det også vigtigt at give børnene en god netikette i selve brugen af mobiltelefoner og tablets i selskaber og i det offentlige rum. Præcist som voksne bør børn have kendskab til, hvornår det er passende, at man slipper sit online fokus på mobiltelefonen for at koncentrere sig om det fysiske samvær med andre mennesker.

Hvorfor er netikette vigtigt?

Netikette er ikke blot et vigtigt redskab i bestræbelserne på at bevare en respektfuld og hensynsfuld tone i det digitale møde mellem mennesker på nettet. En god netikette kan også have en præventiv effekt på cyberkriminalitet. Netikette består netop også i at have indsigt i og kendskab til de mange forskellige faldgruber, der findes på nettet. God netikette er derfor at have respekt for ikke blot andres online privatliv, men også sit eget. Og det er god netikette at være bevidst om, at der faktisk findes brodne kar på internettet, som netop vil gå langt for at udnytte dig, de yngre generationer eller ældre mennesker i online regi.

God netikette er derfor også at besidde en sund skepsis og at gøre sig sine online sikkerhedsforanstaltninger. Det kunne være at benytte en VPN, som kan kryptere dit indhold og skjule din IP-adresse, så ingen kan snage i hverken dine oplysninger eller din geografiske placering. Det kunne også bestå i at investere i et solidt antivirus eller antimalware-program.

Onlinesikkerhed starter med et klik.

Bevar sikkerheden med verdens førende VPN