Din IP: Ukjent · Din status: BeskyttetUbeskyttetUkjent

Gå til hovedinnhold

Hva er ChatGPT? Her er alt du trenger å vite

Akkurat nå er ChatGPT den mest populære chatboten på nettet. Den klarer å svare på et bredt spekter av spørsmål og håndtere oppgaver på en menneskelignende måte. I denne artikkelen vil du finne ut hva ChatGPT er i detalj, hvordan den trenes og hvordan den fungerer. Vi skal også se nærmere på dens ferdigheter og begrensninger.

Hva er ChatGPT? Her er alt du trenger å vite

Hva er ChatGPT?

Du har antagelig hørt om eller brukt ChatGPT, men hva er det egentlig? ChatGPT er en chatbot basert på kunstig intelligens som kan generere velformulerte tekster og kommunisere med mennesker på en realistisk måte. ChatGPT kommuniserer via dialog, og den klarer å forstå og svare på kompliserte spørsmål.Informasjonen hentes ut fra en enorm database som er matet med data.

ChatGPT bruker en type modell som kalles en “large language model” eller LLM. Den er basert på en maskinlæringsteknikk som utvikler en sofistikert språkforståelse gjennom analysering av språkmønstre. ChatGPT er bygd ved bruk av en ny type LLM-arkitektur kalt Generative Pre-trained Transformer (GPT). “Generative” betyr at chatboten har blitt trent til å generere ny tekst basert på eksempler. “Pre-trained” betyr at chatboten er forhåndstrent på en stor database med tekstinnhold for å lære seg mønstre og språkstrukturer.

Hvem har laget ChatGPT?

ChatGPT ble skapt av OpenAI, et selskap som forsker på kunstig intelligens. Selskapet ble grunnlagt i desember 2015, og de første styremedlemmene var Sam Altman og Elon Musk. Musk forlot selskapet i 2018. Blant OpenAI sine største prestasjoner er språkmodellen GPT og den nå populære chatboten ChatGPT, som ble lansert i november 2022. OpenAI har flere kjente investorer i ryggen, blant annet Microsoft, som slapp sin egen chatbot i februar 2022 kalt Bing Chat.

ChatGPT ble raskt populær på grunn av dens funksjoner og tilgjengelighet. Selv om chatboter har eksistert en stund, revolusjonerte ChatGPT interaksjonen mellom mennesker og kunstig intelligens ved å gjøre samtalene mer naturlige og innholdsrike.

ChatGPT kan forstå spesifikke detaljer i forespørsler, skille mellom ulike kontekster og lære fra sine egne feil, noe som resulterer i svært informerte og detaljerte svar. Med sitt intuitive operativsystem med kunstig intelligens, kan ChatGPT brukes til svært varierende oppgaver. Den kan behandle avanserte data og kode, lage reiseruter, skrive stiler i ulike toner og mye, mye mer.

ChatGPT er spesielt tiltrekkende fordi OpenAI har gjort det mulig for alle å bruke den gratis. ChatGPT er fortsatt i utvikling, og den samler inn data og lærer fra interaksjoner med mennesker. Jo flere mennesker den snakker med, jo smartere blir den.

Hvordan fungerer ChatGPT?

ChatGPT bruker en forutsigelsesalgoritme, det vil si at den prøver å forstå spørsmålene dine ved å sammenligne dem med dataene den besitter. Deretter omgjør chatboten dette til en sekvens av ord som på best mulig måte matcher et svar på ditt spørsmål.

GPT sin språkmodell bruker avanserte læringsteknikker ved at den lærer av eksempler og prøver å generere menneskelignende tekst med så god nøyaktighet som mulig.

Hvordan bruker man ChatGPT?

For å bruke ChatGPT må du gjennom tre enkle trinn:

 1. Du kan få tilgang til ChatGPT på https://chat.openai.com. Her registrerer du deg med en Google- eller Microsoft-konto, eller bruker e-postadressen din for å opprette en konto.
 2. Les og godta vilkårene og betingelsene.
 3. Da er det bare å begynne å chatte med ChatGPT.

Når du kommuniserer med ChatGPT, vær spesifikk og tydelig. Still ett spørsmål om gangen, og formuler spørsmålene dine på en måte som krever et direkte svar. Uklare henvendelser eller flere spørsmål kan føre til irrelevante eller forvirrende svar. Bruk grammatisk korrekte og fullstendige setninger, og unngå slanguttrykk eller uformelt språk. Dette vil hjelpe ChatGPT med å forstå deg bedre. Språket i nettleseren til ChatGPT er på engelsk, og du kan for tiden ikke bytte til norsk. Dette betyr imidlertid lite i praksis, da selve boten forstår norsk.

Hvordan ble ChatGPT trent?

ChatGPT ble trent ved hjelp av en teknikk kalt “reinforcement learning from human feedback” (RLHF). Dette betyr at den ble utviklet ved hjelp av både belønningsmodeller og veiledning fra mennesker.

I de fleste tilfeller anses belønningslæring som tilstrekkelig for å trene et AI-program. Prosessen begynner med å mate modellen med generiske data. Man evaluerer ytelsen mens den samhandler med dataene, og betegner hver av responsene som enten positiv eller negativ. Den gis etterhvert mer kompleks informasjon og blir bedt om å utføre spesifikke oppgaver som blir evaluert med samme belønningsmodell. Men med mer komplekse tilfeller kan det være vanskelig å avgjøre om en belønning eller en negativ tilbakemelding vil lede AI-en mot ønsket atferd. Det er her menneskelige tilbakemeldinger bidrar til optimaliseringen.

Under treningen av ChatGPT deltok menneskelige AI-trenere i samtaler med boten hvor de spilte roller både som bruker og som AI-assistent, og rangerte svarene. På denne måten ga trenerne veiledning og hint til modellen, slik at den lærte å være mer fleksibel.

RLHF-treningsmodellen gjør at ChatGPT skiller seg ut, og den hjelper boten med å utfordre feilaktige antakelser, svare på oppfølgingsspørsmål og innrømme og lære av feil når den produserer responser på naturlig språk.

De mest populære bruksområdene for ChatGPT

ChatGPT kan brukes på mange ulike måter, og det er kun fantasien din som setter grenser. Her er noen av de vanligste bruksområdene for ChatGPT:

 • Innholdsskriving: ChatGPT kan skrive tekster nærmest på lik linje med mennesker i nesten hvilken som helst form og om hvilket som helst tema. Den kan generere ideer, hjelpe med nøkkelord og forbedre innhold ved å tilpasse det til målgruppen. Mange bruker den til å skrive artikler, innlegg til sosiale medier og til og med akademiske stiler. Vær imidlertid oppmerksom på at ChatGPT fortsatt er i utviklingsstadiet, og tekstene den genererer kan være unødvendig ordrike eller overbruke visse uttrykk.
 • Kodeskriving: ChatGPT kan skrive kode for deg så lenge du gir den nødvendig informasjon. Dette inkluderer hvilket programmeringsspråk du ønsker å bruke, og en klar beskrivelse av koden du ønsker å generere. Det viktige her er å være så presis som mulig i forespørselen din.
 • Skriving av CV-er og søknader: Du kan gjøre jobbsøket ditt enklere ved å be ChatGPT om å generere CV-en og søknadsbrevet ditt i samsvar med ansvarsområdene og kravene til stillingen.
 • Apputvikling: Selv om ChatGPT ikke kan lage apper selv, kan den forklare prosessen med å lage apper trinnvis og gi deg kodesnutter for de nødvendige funksjonene.
 • Oversetting: Du kan bruke ChatGPT til å oversette tekst fra ulike språk på en lignende måte som med Google Translate. Kvaliteten på oversettelsen kan imidlertid variere avhengig av populariteten til språket du ønsker å oversette.
 • Oppsummeringer: Du kan kopiere og lime inn en tekst i ChatGPT, eller gi den en nettadresse fra en artikkel på nettet og be den om å lage en oppsummering av teksten. Du kan velge tone og be ChatGPT om å generere flere forskjellige oppsummeringer av samme tekst.

Er ChatGPT pålitelig?

Som nevnt tidligere, er ChatGPT sine svar basert på mønstre, noe som betyr at det generer det beste svaret på spørsmålet ditt basert på det den har i databasen sin. Så hvis ChatGPT stilles et spørsmål som er formulert på en merkelig eller uklar måte, kan den misforstå forespørselen og gi et feilaktig eller tilfeldig svar.

Brukere har også lagt merke til at ChatGPT noen ganger fokuserer på feil del av spørsmålet, og det blir vanskelig å styre den i en riktig retning. Selv om chatboten kan etterligne menneskespråk, kan svarene fortsatt til tider virke maskinlignende og unaturlige på grunn av overdrevent langtekkelige svar og overbruk av enkelte ord.

Det er viktig å merke seg at ChatGPT bruker data som ble produsert før september 2021, og har ingen kjennskap til nyere hendelser. Derfor kan den gi svar som ikke gir mening når den blir spurt om ting som har skjedd etter 2021.

En annen ting som får brukere til å stusse ved ChatGPT er dens manglende evne til å kunne angi kilder for informasjonen som den gir. ChatGPT er også kjent for å ‘hallusinere’, det vil si at den gir responser som virker riktige og overbevisende, men om man faktasjekker dem kan man oppdage at responsen ikke stemmer med virkeligheten. Man kan altså ikke stole på responsene man får, og all informasjon den gir må tas med en stor klype salt.

Er ChatGPT trygg å bruke?

ChatGPT er et sikkert verktøy, og de største risikoene forbundet med bruken er hovedsakelig relatert til datainnbrudd, som er en vanlig trussel for alle tjenester på nett, og hvordan brukernes opplysninger og private informasjon eventuelt kan brukes.

Mange land har vurdert å implementere reguleringer for bruken av AI-baserte verktøy og plattformer. Italia gikk så langt som å forby ChatGPT i nesten en måned, med påstander om at OpenAI samlet inn personlige data ulovlig. Italienske myndigheter uttrykte også bekymringer for at OpenAI ikke hadde noen alderskrav for bruk av ChatGPT. Forbudet ble opphevet da OpenAI la til personvernerklæringer, kontroller og aldersrestriksjoner. OpenAI gjorde det nylig mulig å deaktivere innstillingen “chat-historikk og trening”, noe som betyr at samtalen med ChatGPT blir slettet etter 30 dager, og at samtaler ellers ikke brukes av selskapet. For de som ikke deaktiverer dette, kan samtalene med boten lagres og gjennomgås av OpenAI for trening.

Det er også en noe mørkere side ved ChatGPT, nemlig at den kan benyttes til å skape ondsinnet innhold. På grunn av ChatGPT sine evner og tilgjengelighet, kan hackere bruke den til å utforme sofistikerte phishing-angrep og skadelig programvare, og til og med utvikle sine egne AI-modeller. ChatGPT kan trenes til å etterligne personer, noe som gjør det enklere for hackere å stjele sensitive opplysninger. Svarene som modeller som ChatGPT gir kan også i teorien være støtende, seksistiske, rasistiske eller spre desinformasjon hvis dataene den har samlet er utilstrekkelige. Men OpenAI arbeider stadig med å løse dette problemet ved å forsøke å oppdage og blokkere visse typer innhold.

Hva er ChatGPT-4 og ChatGPT-5?

ChatGPT-4 og ChatGPT-5 er avanserte GPT-modeller som er de neste trinnene etter versjon GPT-3.5.

Mens GPT-3.5 kun håndterer og genererer tekst, kan GPT-4-modellen også håndtere bildefiler. GPT-4 lar deg laste opp grafer, regneark eller annet visuelt materiale som skal analyseres. GPT-4 er også mer avansert enn GPT-3.5 og kan behandle informasjon raskere. GPT-4-modellen er tilgjengelig for abonnenter av ChatGPT Plus, som er et betalt abonnement for chatboten, samt for utviklere som bruker ChatGPTs API (som står for Application Programming Interface), og brukere av Bing Chat.

GPT-5 er en versjon av modellen som forventes å bli lansert en gang i fremtiden. Det spekuleres i om den etterhvert vil kunne oppnå kunstig generell intelligens (AGI) og klare å bestå den såkalte turingtesten. Dette er en teoretisk test som man tenker vil kunne måle om en maskin klarer å imitere mennesker så godt at det ikke er mulig å skille den fra et ekte menneske. OpenAI sin administrerende direktør Sam Altman har uttalt at GPT-5 vil komme til å utvikles, men at dette vil kreve mye arbeid og det vil ta lang tid.

Hvordan tjener ChatGPT penger?

Selv om ChatGPT er helt gratis, tjener OpenAI penger på GPT-4, som er den mer avanserte versjonen av GPT. Den er integrert i abonnementet ChatGPT Plus, som ble lansert i februar 2023 og koster $20 per måned. Abonnenter av ChatGPT Plus er garantert prioritert tilgang til boten i tillegg til dens nyeste funksjoner og raskere kundeservice og responstider.

I tillegg til den nettbaserte versjonen av ChatGPT, har OpenAI en API for modellen. Dette er et verktøy som utviklere kan integrere i egne apper for å bruke ChatGPT i tjenestene sine. ChatGPTs API er for øyeblikket kraftigere enn den gratis webversjonen av ChatGPT, da den også bruker GPT-4. OpenAI belaster utviklere som bruker ChatGPT API basert på ordtellingen i forespørsler og svar generert av modellen.

Kommer ChatGPT til å erstatte søkemotorer?

Det er kanskje lite sannsynlig at ChatGPT vil kunne erstatte søkemotorer, fordi disse tjenestene fungerer på forskjellige måter. ChatGPT er en språkmodell hvor formålet er å svare på brukernes spørsmål, mens en søkemotor som Google indekserer nettsider på nettet for å hjelpe folk med å finne den informasjonen de trenger.

ChatGPT kan ikke søke etter informasjon på internett og kan bare benytte informasjonen den har lært under treningen med data. Men den kan tilknyttes utvidelser (som er tilgjengelige for GPT Plus-abonnenter), som kan bruke søkemotorer på internett og la ChatGPT presentere tekst fra resultatene i responsene sine. Med andre ord kan språkmodeller brukes i samarbeid med søkemotorer fremfor å erstatte dem.

Alternativer til ChatGPT

OpenAI er ikke det eneste selskapet som utvikler språkmodeller med kunstig intelligens. Her er noen alternativer til ChatGPT:

 • Bing Chat. Dette er en chatbot utviklet av Microsoft som er bygget på OpenAI sin GPT-4-versjon. Fordeler med Bing AI er at den har tilgang til Bing-søkemotoren og kan søke på nettet, i tillegg til at den kan oppgi kilder for informasjonen den henter fra nettet.
 • Google Bard. Chatboten Bard bruker Googles LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). I likhet med ChatGPT, er også Bard en språkmodell som kan svare på forespørsler. Den kan i tillegg trekke informasjon direkte fra nettet via Google-søk og gi oppdatert informasjon, og den kan analysere både bildefiler og tekstfiler.
 • LLaMA2. LLaMA2 er en språkmodell og AI-assistent utviklet av Meta AI. Den er trent på et veldig stort datasett, og den er åpen kildekode. Dette betyr at den er gratis, og det er helt fritt å bruke modellen både som chatbot, virtuell assistent og til å utvikle applikasjoner som bruker naturlig språk.
 • Claude 2. Dette er en AI-chatbot utviklet av Anthropic, og er bygget på Anthropic sin egen språkmodell som har mye til felles med GPT-3. Claude 2 kan brukes gratis via Anthropics nettsted. Ifølge selskapet har de rettet mye fokus på å utvikle en tjeneste som både er trygg å bruke og som er ærlig når det er noe den ikke vet. Claude 2 er også trent på nyere data enn ChatGPT.

Oppsummering

OpenAI sin ChatGPT er et av de ledende AI-systemene i teknologibransjen. Dette er grunn av dens evne til å føre naturlige samtaler med brukere samtidig som den kan hjelpe dem med et omfattende spekter av oppgaver og spørsmål. Chatboten kan skille mellom ulike kontekster og lære av sine egne feil, noe som gjør kommunikasjonen flytende og menneskelig.

ChatGPT sine databaser inneholder imidlertid bare informasjon fra før september 2021. ChatGPT besvarer spørsmål ved å forutsi responser basert på mønstre i databasen sin, og dette kan til tider føre til at den gir uriktig informasjon.

Alt i alt er ChatGPT et trygt og nyttig verktøy å benytte hvis du er klar over dens begrensninger. For å øke sikkerheten når du bruker verktøy og tjenester på nettet, kan det være smart å bruke en VPN. Bruk ChatGPT på en trygg måte med en VPN for ChatGPT.

Nettsikkerhet begynner med et klikk.

Hold deg trygg med verdens ledende VPN