Din IP: Ukjent · Din status: BeskyttetUbeskyttetUkjent

Gå til hovedinnhold

Forskning

NordVPNs forskningsteam samler alltid inn ny informasjon om internettbruk og trusler på nettet. Disse undersøkelsene gir en fascinerende innsikt i hvordan teknologi former verdenen vår, og hva offentligheten mener om det. I denne delen bryter vi ned NordVPNs nyeste forskning og forklarer hva den betyr for deg.