Din IP: Ukjent · Din status: BeskyttetUbeskyttetUkjent

Gå til hovedinnhold

Hva er kryptering og hvordan beskytter det dataen din?

Ordet kryptering stammer fra det greske ordet kryptos som betyr «skjult» eller «hemmelig». Helt fra gamle Egypt hvor man gjemte koder i hieroglyfer, til dagens datamaskiner hvor man krypterer informasjon for at utenforstående ikke skal få fatt på informasjonen din. I tidenes løp har metodene utviklet seg fra det å skrive ned noe i stedet for å overlevere det muntlig, til det å bytte ut bokstaver med figurer og tall.

Hva er kryptering og hvordan beskytter det dataen din?

Kryptering – Definisjon

Hva er kryptering, tenker du og vil kanskje ha en mer spesifikk definisjon. Kryptering er altså en metode der informasjon gjøres om til en skjult kode slik at informasjonen bare er tilgjengelig for de som kan låse opp koden.

I dataverden går ukryptert data under navnet ren tekst, mens kryptert data kalles for chiffer. Et chiffer er en algoritme som bruker en krypteringsnøkkel for å oversette en beskjed til kryptert form. Dersom en uautorisert part får tilgang til den krypterte meldingen, må denne gjette hvilket chiffer avsenderen brukte for å kryptere meldingen samt hvilke krypteringsnøkler som ble brukt. Dette vil ta så lang tid og være så vanskelig at krypterte meldinger får være i fred.

Det er dette som gjør kryptering av filer til en metode som er mye brukt på sensitiv informasjon. Metoden brukes for å beskytte informasjon som er lagret på datamaskiner og servere samt for å beskytte informasjon som er på vei fra et sted til et annet.

Krypter internettforbindelsen din nå, og nyt et tryggere verdensnett.

Symmetrisk og asymmetrisk kryptering

Symmetrisk kryptering

Symmetrisk kryptering vil si at det brukes én enkelt krypteringsnøkkel. Denne nøkkelen kalles noen ganger for en «delt hemmelighet». Det er fordi avsenderen av den krypterte meldingen må dele nøkkelen med alle som har tillatelse til å dekryptere meldingen. Dette er en rask metode, der den mest bruke nøkkelen heter Advanced Encryption Standard (AES).

Asymmetrisk kryptering

Asymmetrisk kryptering er også kjent som offentlig-nøkkel-kryptering, og bruker to ulike, men logisk kombinerte, nøkler. Denne typen kryptering bruker ofte primtall for å skape nøkler siden det er beregningsmessig vanskelig å faktorere store primtall og reversere krypteringen. Den mest brukte algoritmen her heter The Rivest-Shamir-Adleman (RSA). Både den offentlige og den private nøkkelen kan brukes til å kryptere meldingen. Den av nøklene som ikke brukes, blir nøkkelen for dekryptering.

Pretty Good Privacy, eller PGP encryption, er et program som benyttes til kryptering. Det benytter seg av asymmetrisk kryptering, og er spesielt mye brukt for kryptering av e-post. Dataprogrammet ble skapt i 1991 av Philip Zimmermann, og har siden den gangen blitt en standard for nettopp kryptering av e-post. Det hører også med til historien at programvaren kom til Europa ved å bli trykket i en bok og satt på et fly. Fremme på det europeiske kontinentet ble programvaren skannet inn igjen.

Ende til ende kryptering

Det finnes flere former for kryptering, og ende til ende kryptering er en av disse. Denne formen for kryptering garanterer at data som sendes mellom to parter ikke kan sees av en angriper som avskjærer kommunikasjonskanalen.

ende til ende kryptering

Bruk av en kryptert kommunikasjonskrets, levert av Transport Layer Security (TLS) mellom webklient og webserverprogramvare, er ikke alltid nok. Vanligvis blir det faktiske innholdet som overføres kryptert av en klientprogramvare før det sendes til en webklient og dekrypteres av mottakeren. Meldingsapper som bruker denne metoden inkluderer Facebooks WhatsApp og Open Whisper Systems signal.

kryptering

Kryptering og dekryptering

Kryptering, som skjuler innholdet i en melding ved hjelp av koder, utføres av den som sender den aktuelle meldingen. Dekryptering utføres av den som mottar den aktuelle meldingen, og går ut på å dekode meldingen slik at den blir leselig og forståelig.

Sikkerheten som tilbys av kryptering er direkte knyttet til typen chiffer som brukes – styrken til krypteringsnøklene som kreves for å gjøre om den krypterte teksten til vanlig tekst. I USA brukes det, for eksempel, kryptografiske algoritmer som er godkjent av Federal Information Processing Standards (FIPS) eller National Institute of Standards and Technology (NIST).

Sikkerhet på nettet

I takt med at livene våre utfolder seg mer og mer på nettet, blir sikkerhet viktigere og viktigere. Ingen ønsker at personopplysninger eller andre sensitive opplysninger skal komme fremmede i hender. Derfor er det også mange som benytter seg av muligheten til å være mer beskyttet på nettet, blant annet gjennom å bruke VPN Norge. Slik at uansett hvor du er i verden, kan du skjerme deg selv på nett og koble deg på en server hvor som helst i verden, slik at uteforestående ikke klarer å hente ut informasjon om deg. Her får du et hjelpemiddel som sørger for at du får tilstrekkelig sikkerhet for å beskytte ditt digitale personvern, enten det er i privat sammenheng eller på jobb.

Det finnes de som prøver å bryte seg gjennom krypteringen, slik at de kan lese informasjon du ikke skal ha tak i Krypteringens  styrke ligger altså i hvor lang og komplisert nøkkelen er. Denne utviklingen går også fremover, og det utvikles stadig flere og sterkere metoder for kryptering.

Nettsikkerhet begynner med et klikk.

Hold deg trygg med verdens ledende VPN