Din IP: Ukjent · Din status: BeskyttetUbeskyttetUkjent

Gå til hovedinnhold

Ivareta personvernet med riktig databeskyttelse

Personvern er retten til et privatliv og til å bestemme over dine egne personopplysninger. Personvernet i Norge skal sørge for at ditt privatliv respekteres, og du skal ikke oppleve at integriteten din blir krenket. 20. juli 2018 trådte GDPR i kraft i Norge. Dette gjorde at personvernforordningen (GDPR) ble en del av norsk lov. Her vil vi gå nærmere inn på din rett til å ivareta personvernet ditt.

Ivareta personvernet med riktig databeskyttelse

Hva er personvern i Norge?

Vi kommer ikke forbi personvernet uten å nevne personopplysningsloven. Kapittel 1 til 9 inneholder de nasjonale reglene for personvern, altså de som er tilpasset nordmenn.

Kapittel 1 i personopplysningsloven heter «personvernforordningen», og sørger for å bevare ditt personvern. Personvernforordningen skal sørge for: «..vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger​ og om fri utveksling av slike opplysninger..».

Deretter følger Europas lov om behandling av personopplysninger. Dette er den delen som omhandler GDPR og den generelle personvernforordningen for alle i EU/EØS. Denne delen av personvernloven sørger for at personopplysninger fritt kan utveksles mellom landene i EU/EØS.

Hva verner personvernet for deg?

Den norske personvernforordningen sørger for at du har krav på å kjenne til alle opplysninger som blir lagret om deg. Alle bedrifter som lagrer din personlige informasjon er pålagt å informere deg om dette. Virksomheter og bedrifter som skal følge dette pålegget er blant annet:

 • banker
 • offentlige myndigheter
 • arbeidsgivere
 • sosiale medier; Facebook, Instagram, Snapchat m.m.
 • virksomheter som har nettbutikk

De virksomhetene som lagrer dine personopplysninger er også pliktig til å informere om hvordan de gjør dette på en tydelig, kort og konsis måte slik at det er lett for deg å forstå. Denne informasjonen finner du som regel under bedriftens retningslinjer, som du godtar når du surfer på siden deres. Informasjonen skal inneholde:

 • hvilke personopplysninger om deg virksomheten behandler
 • hva formålet med behandlingen av dine personopplysninger er
 • hvor lenge de skal behandle personopplysningene de oppbevarer om deg

I tillegg vil du også ha krav på å vite hvor dine personopplysninger lagres. Du skal vite hvem som bruker din personlige informasjon og hvem som har tilgang til den.

Personvernet i dag

Å verne om personopplysningene dine er vanskelig, og mange av oss legger ukritisk igjen sensitive opplysninger overalt. Det er også enkelte bedrifter som ikke har gode nok rutiner for hvordan de skal behandle opplysningene de mottar.

Innføringen av personvernforordningen (General Data Protection Regulation) har ført til endringer ettersom retningslinjene for hva som kan samles inn av personopplysninger har blitt strengere. Alle selskaper med virksomhet i Europa og EØS må nå følge denne loven, og behandle og beskytte de dataene du sender inn til dem. Dette er så viktig at selskaper som bryter loven kan få opptil 20 millioner euro i bot.

Hva er personopplysninger – og hvilke kan lagres om deg?

En personopplysning defineres som all informasjon som kan identifisere deg som person. Alle nedenstående personopplysninger er eksempler på opplysninger bedrifter har lov til å samle inn om deg mot at du har samtykket det. Disse opplysningene er:

 • navn
 • adresse
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • alder
 • kjønn
 • personnummer
 • lønn
 • CV
 • bilder og lydopptak av deg (dersom du kan gjenkjennes på det)
 • atferdsmønster (hvor du handler, hva du ser på tv, hvor du surfer på nett, hvor du er)
 • fingeravtrykk
 • hodeform (som ansiktsgjenkjenning)
 • registreringsnummeret på bilen din

I tillegg finnes det opplysninger som anses som ekstra sensitive. Disse sensitive opplysninger skal det mer til for at bedrifter kan samle inn opplysninger om:

 • informasjon om dine politiske standpunkt
 • om du tilhører et religiøst samfunn
 • har du vært mistenkt, siktet eller dømt for en eller flere straffbare handlinger vil dette også være en sensitiv opplysning
 • forhold som angår din helse
 • din seksuelle legning

Hvilke personopplysninger kan et firma innhente om deg?

Et firma kan ikke innhente alle de personopplysningene de måtte ønske, verken om ansatte eller kunder. Loven krever at opplysningene som innhentes skal ha et formål. Ikke bare det, men formålet må være nødvendig i forhold til det firmaet driver med. Opplysningene som innhentes skal heller ikke oppbevares lenger enn nødvendig, og de skal oppbevares på en måte som gjør at uvedkommende ikke får tak i dem.

Du har rett til privatliv på nett. Hold deg trygg med et førsteklasses VPN.

Databeskyttelse av personopplysningene dine

Alle har rett til beskyttelse av sine personlige data, og alle som behandler dine personopplysninger er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Disse rettighetene og forpliktelsene blir samlet referert til som “databeskyttelse”.

Databeskyttelsen skal sørge for at opplysningene blir oppbevart på en slik måte at de ikke kommer i hendene på uvedkommende.

Rettigheter og samtykke

Med personvernet på din side kan du kreve å få opplysningene rettet dersom du mener at de er feilaktige. Du kan også be om å få personopplysningene dine slettet. Alle nettsider skal inneha informasjon om hvordan de ivaretar personvernet ditt lett tilgjengelig. Du må dog være klar over at så lenge du fortsetter å bruke en nettside, og sender inn informasjon til denne siden, aksepterer du de retningslinjene som er satt. Retningslinjene må følge lovverket, og du kan kontakte Datatilsynet dersom du har mistanke om at bedriften bryter loven.

Slik sikrer du ditt personvern

Det finnes også ting du selv kan gjøre for å beskytte personvernet ditt. Ikke lever ut opplysninger om deg selv ukritisk. Bruker du VPN (virtuelt privat nettverk) når du surfer på nettet, er du mer beskyttet. NordVPN sin innebygde Threat Protection Pro blokkerer reklame, skanner filer og gjør det vanskelig for sporere å følge med på aktiviteten din. Hvis du ikke har brukt online VPN-tjeneste tidligere, kan du starte nå:

 1. Få en gratis VPN-nedlasting på de valgte enhetene dine
 2. Velg og kjøp NordVPN-abonnement
 3. Kos deg med privat surfing online

Nettsikkerhet begynner med et klikk.

Hold deg trygg med verdens ledende VPN