Din IP: Ukjent · Din status: Beskyttet
Ubeskyttet
Ukjent
Blogg Nyheter

Personvern og databeskyttelse

Spørsmålet hva er personvern har aldri vært like viktig som det er nå. Det enkle svaret er at personvern er retten til et privatliv og til å bestemme over dine egne personopplysninger. Personvernet skal altså sørge for at ditt privatliv og din integritet ikke blir krenket. Dette er så viktig at Stortinget i 2014 tok personvernet inn i Grunnloven. Retten til personvern er også stadfestet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Personvern er med andre ord viktige saker.

Laura Klusaite

Laura Klusaite

May 08, 2020 · 3 forventet lesetid

Personvern og databeskyttelse

Personvern i internettets tid

Å verne om personopplysninger har blitt vanskeligere etter at internettet kom og ble allemannseie. Mange legger ukritisk igjen sensitive opplysninger overalt, og svært mange bedrifter har ikke gode nok rutiner for hvordan de skal behandle de opplysningene de mottar.

Dette har blant annet ført til at EU iverksatte en ny personvernforordning, hvis fulle navn er Personvernforordningen (General Data Protection Regulation). Dette har blitt forkortet til GDPR, datatilsynet i Norge følger med på at også norske firmaer følger denne nye forordningen. Den nye personvernforordningen tredde i kraft i 2018, og regulerer hvordan alle selskaper med virksomhet i Europa skal behandle og beskytte de dataene du sender inn til dem. Dette er så viktig at selskaper som bryter med loven kan få opptil 20 millioner euro i bot.

Det finnes også ting du kan gjøre selv for å beskytte deg. Ikke lever ut opplysninger om deg selv ukritisk. Bruker du VPN (virtuelt privat nettverk) når du surfer på nettet, er du også enda mer beskyttet. Og hvis du ikke har brukt online VPN-tjeneste tidligere, kan du starte nå:

  1. Få en gratis VPN-nedlasting på de valgte enhetene dine
  2. Velg og kjøp NordVPN-abonnement
  3. Kos deg med privat surfing online

Personopplysning – hva er det?

En personopplysning defineres som enhver opplysning som kan identifisere en person. Det vil si slike ting som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, alder, kjønn, personnummer, lønn, CV, bilder og lignende.

I tillegg finnes det slike opplysninger som anses som ekstra sensitive. Dette kan handle om hvor du står politisk eller religiøst, om du har vært mistenkt, siktet eller dømt for en eller flere straffbare handlinger, forhold som angår din helse eller seksualitet og så videre. Databeskyttelse skal sørge for at disse opplysningene blir oppbevart på en slik måte at de ikke kommer uvedkommende i hende.

Hvilke personopplysninger kan et firma innhente om deg?

Et firma kan ikke innhente alle de personopplysningene de måtte ønske, verken om ansatte eller kunder. Loven krever at opplysningene som innhentes skal ha et formål. Ikke bare det, men formålet må være nødvendig i forhold til det firmaet driver med. Opplysningene som innhentes skal heller ikke oppbevares lenger enn nødvendig, og de skal oppbevares på en måte som gjør at uvedkommende ikke får tak i dem.

Krav på å få opplysningene dine slettet

Du har også krav på å få vite hvilke opplysninger en bedrift har om deg. Du kan kreve å få opplysningene rettet dersom du mener at de er feilaktige, og du kan kreve å få dem slettet. Alle nettsider skal ha informasjon om hvordan de ivaretar personvernet ditt lett tilgjengelig. Du må dog være klar over at så lenge du fortsetter å bruke en nettside og sender inn informasjon til denne siden, så aksepterer du de retningslinjene som er satt. Disse retningslinjene kan dog ikke være dårligere enn de du har gjennom lovverket. Dersom du har mistanke om at firmaet bryter loven, kan du kontakte Datatilsynet, som er vårt hjemlige kontrollorgan.