Din IP: Ukjent · Din status: BeskyttetUbeskyttetUkjent

Gå til hovedinnhold

Hvem topper listen innen cybersikkerhet i år?

NordVPN har nok en gang gjennomført den nasjonale personverntesten for å se hvordan det står til med kunnskapene våre om digital sikkerhet. Her har de undersøkt sikkerhetsrutiner hos brukere i 175 ulike markeder, og fått svar fra 26 174 deltakere. Hensikten er å kartlegge hvem som er best på digital sikkerhet, samt hva vi kan lære av disse.

Hvem topper listen innen cybersikkerhet i år?

De har deretter delt inn personene i fire ulike cyberpersonligheter basert på svarene. Responsen har vært litt lavere i år enn i 2021 (65 802 respondenter i 2021). Vi har tatt en nærmere titt på hva rapporten indikerer, samt hvilke funn som har blitt gjort.

Om den nasjonale personverntesten

Den nasjonale personverntesten er en spørreundersøkelse som var åpent tilgjengelig for deltakere i en rekke land. Deltakerne ble stilt 22 spørsmål om sitt daglige digitale liv, bevissthet rundt personvern og digital risikotoleranse. Alle spørsmål i testen ble vektet likt og bidro til sluttresultatet. NordVPN har gjennomført testen i en rekke år, og den har til hensikt å bidra til økt bevissthet rundt sikkerhet i vårt digitale liv.

Slik beregner vi PT-scoren

For å regne ut scoren ble hvert spørsmål vektet likt fordelt over det daglige digitale liv, bevissthet om personvern og digital risikotoleranse. Det var totalt 22 spørsmål, som alle veide 4,5 % mot PT-scoren. Disse var fordelt likt mot den endelige scoren. For hvert spørsmål som deltakere svarte riktig på, fikk de ett poeng som bidro til den totale PT-scoren.

På denne måten kan man enkelt se hvilke emner deltakere bør fokusere mer på, samt hvor de har sterke kunnskaper. Her blir alle stilt de samme spørsmålene, slik at det representative resultatet blir riktig.

Hva er cyberpersonligheter?

Alle som deltok i den nasjonale personverntesten ble tildelt en ‘cyberpersona‘ (cyberpersonlighet) basert på sin totale PT-score. Dette er en indikator på hvor godt informert de er om digital sikkerhet. De aller fleste havner i kategorien cybereventyrer. Dette er den nest høyeste kategorien, noe som indikerer at de fleste som deltok i testen er godt informert om generell sikkerhet på nett. Cyberpersonlighetene som er inkludert i testen er:

  • Cyberstjerne – Dette er den beste gruppen, og tilsier en PT-score på mellom 75 – 100 % riktige svar.
  • Cybereventyrer – Dette er kategorien som de aller fleste falt innunder, og tilsier 50 – 74 % riktige svar på spørsmålene.
  • Cyberturist – Den nest laveste kategorien er tildelt de som svarer riktig på 25 – 49 % av spørsmålene.
  • Cybervandrer – Denne siste kategorien er for de som kun svarer riktig på 1 – 24 % av spørsmålene.

Hva viser testresultatene?

De aller fleste som deltok i testen falt innunder kategorien cybereventyrer, som vil si at de svarte rett på over halvparten av spørsmålene. Dette gjelder også for Norge, hvor den gjennomsnittlige scoren var 61 %. Det var særlig det daglige digitale livet som folk var svake på, mens de var best på spørsmålene om digital risiko. De aller fleste norske deltakere har gode kunnskaper om hvordan man lager sterke passord, samt unngår svindel på nett.

NPT Norge

Det de altså scorer dårligere på er spørsmål om sin digitale hverdag. Nordmenn var spesielt svake på personvern og hvilken informasjon som blir samlet inn om oss via ulike kanaler. Dette indikerer at mange ikke leser det som står i liten skrift, eller er lite informert om hvilke verktøy som bør brukes for å beskytte informasjonen sin på nettet.

Hva er de viktigste momentene å ta med seg?

Testen indikerer helt klart at nordmenn bør sette seg bedre inn i hvilke verktøy som beskytter ens digitale personvern. Her svarte kun 1 % riktig på alle spørsmålene. Videre er dette en klar indikator på at sikkerhet i vårt digitale hverdagsliv er noe som det bør gis mer opplæring i. Dette gjelder ikke bare sterke passord, men også hvordan man oppdager phishing-forsøk, sikrer sitt eget Wi-Fi-nettverk og viktigheten av å lese tjenestevilkår for de ulike tjenestene man bruker på nettet.

NPT Norge 2

Cyberpersonligheter i Norge

Syv av ti nordmenn faller innunder kategorien cybereventyrer, mens bare 13 % svarte over 75 % riktig. I de to svakeste kategoriene var det svært få norske deltakere, hvor bare 0,4 % ble cybervandrer og 14 % ble cyberturist. Dette indikerer at nordmenn har en generelt god forståelse for risikoer på nettet, men har fortsatt noen mangler.

Hva er de største endringene siden 2021?

Den største forskjellen siden 2021 er at flere nordmenn nå er klare over viktigheten av å holde enhetene sine oppdatert. Mange flere svarer at de raskt oppdaterer til den nyeste programvaren på apper og enheter når dette er tilgjengelig. Dette har nordmenn vært svakere på tidligere.

En oversikt over de globale resultatene

Setter man de norske resultatene i et globalt perspektiv, ligger nordmenn i snitt 12 % høyere på kunnskaper om digital sikkerhet. Selv om dette gir et godt utgangspunkt, kan nordmenn fortsatt lære mer. Her er det særlig risiko knyttet til personvern og det daglige digitale liv som man scorer dårlig på. Dette gjelder også globalt, noe som indikerer at brukere generelt har for svake kunnskaper om nettopp dette.

NPT globalt sammendrag 2

Metodikk

Den nasjonale personverntesten blir gjennomført som en spørreundersøkelse med åpen tilgang slik at alle kan delta. Her blir det stilt spørsmål relatert til cybersikkerhet for å evaluere kompetanse og kunnskap om personvern på nett. Ved at alle kan delta kan man lettere kartlegge hvordan det generelle kunnskapsnivået i markedet er.

NPT globalt sammendrag

Testen ble gjennomført med 22 ulike spørsmål som alle veide 4,5 % mot det endelige svaret. Deltakere ble deretter delt inn i de fire ulike cyberpersonlighetene avhengig av sluttscoren sin. Utvalget fra testen er hentet fra de 25 landene med flest respondenter. Dette inkluderte Norge med sine 519 respondenter.

Nettsikkerhet begynner med et klikk.

Hold deg trygg med verdens ledende VPN