Uw IP: Onbekend · Je status: BeschermdOnbeschermdOnbekend

Ga naar hoofdinhoud

Wat is ChatGPT: alles wat je moet weten

Op dit moment is ChatGPT een van de populairste online chatbots. De bot kan zelfstandig opdrachten uitvoeren en ingewikkelde vragen beantwoorden – alsof je met een echt mens in gesprek bent. In dit artikel leggen we uit wat ChatGPT precies is, hoe de bot getraind is en hoe de bot werkt. We gaan ook dieper in op de mogelijkheden en beperkingen van de chatbot.

Wat is ChatGPT: alles wat je moet weten

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde chatbot die is ontworpen om mensachtige tekst te begrijpen en te genereren. De bot werkt op basis van dialoog: je kunt ChatGPT gebruiken door hem een vraag te stellen, die hij beantwoord aan de hand van een grote hoeveelheid informatie waar hij toegang toe heeft.

ChatGPT werkt op basis van een ‘Large Language Model’ (LLM) – een techniek waarmee AI een grondig inzicht in taal kan ontwikkelen door taalpatronen te analyseren. De ‘GPT’ in ChatGPT staat voor ‘Generative Pre-trained Transformer’, wat verwijst naar de technologie erachter. ‘Generative’ betekent dat de bot nieuwe tekst kan creëren, ‘Pre-trained’ betekent dat het van een enorme hoeveelheid gegevens heeft geleerd vóór interactie met gebruikers, en ‘Transformer’ is de naam van de neurale netwerkarchitectuur die ChatGPT gebruikt.

Wie heeft ChatGPT gemaakt?

ChatGPT is ontwikkeld door het AI-bedrijf OpenAI. OpenAI werd in 2015 in San Francisco opgericht. Het belangrijkste wapenfeit van OpenAI is de ontwikkeling van GPT – een AI-taalmodel – en de beroemde chatbot ChatGPT die in november 2022 werd uitgebracht.

Waarom is ChatGPT zo populair?

ChatGPT is populair vanwege zijn functionaliteit en toegankelijkheid én omdat het net is alsof je met een echt mens praat. In vergelijking met bestaande chatbots kan ChatGPT complexere zinnen begrijpen en contextuele informatie gebruiken om betekenisvolle antwoorden te geven.

ChatGPT kan de specifieke details van je vraag begrijpen, contexten onderscheiden en van zijn eigen fouten leren, waardoor hij beter geïnformeerde en nauwkeurigere antwoorden kan geven naarmate je dieper op het onderwerp ingaat. Dankzij het intuïtieve AI-besturingssysteem kan je ChatGPT gebruiken voor een verscheidenheid aan zaken: het kan complexe gegevens en code verwerken, je reisroute samenstellen, essays schrijven en nog veel meer.

Een andere reden van ChatGPT’s populariteit is dat het gebruik ervan gratis is.

Is ChatGPT legaal in Nederland?

Ja, ChatGPT is legaal in Nederland. Hoewel de AI-tool vanwege onduidelijke praktijken over het verzamelen van persoonsgegevens in andere landen (tijdelijk) verbannen werd, is hier in Nederland nooit sprake van geweest.

Hoe werkt ChatGPT?

ChatGPT werkt met een predictief algoritme: de bot probeert je vraag te begrijpen door hem met zijn trainingsgegevens te vergelijken en kiest de woorden die het beste met het antwoord op je vraag overeenkomen.

Het AI-taalmodel van GPT maakt gebruik van deep learning-technieken, wat betekent dat het leert op basis van voorbeelden en erop gericht is een zo nauwkeurig mogelijk ‘menselijk’ antwoord te geven.

Hoe gebruik je ChatGPT?

Wil je ChatGPT gebruiken? Volg deze drie stappen:

 1. Ga naar ChatGPT op https://chat.openai.com en meld je aan met je Google- of Microsoft-account of e-mailadres..
 2. Lees en accepteer de servicevoorwaarden.
 3. Stel ChatGPT je eerste vraag.

Wees specifiek en duidelijk in je communicatie om irrelevante of vage antwoorden te vermijden. Hoe beter ChatGPT je begrijpt, hoe beter hij je vraag zal beantwoorden.

Hoe gebruik je ChatGPT in het Nederlands?

Om ChatGPT in het Nederlands te gebruiken, moet je je vraag simpelweg in het Nederlands stellen. Als de bot toch per abuis in het Engels antwoord, kun je hem de opdracht “Antwoord in het Nederlands” geven.

Hoe is ChatGPT getraind?

ChatGPT is getraind met behulp van een techniek die ‘reinforcement learning from human feedback’ (RLHF) wordt genoemd. Deze techniek traint een algoritme om taken uit te voeren door te leren van menselijke feedback. Deze benadering combineert elementen van reinforcement learning (versterkend leren) en menselijke begeleiding om het model te verbeteren.

Bij reinforcement learning wordt het AI-model ten eerste met generieke gegevens gevoed. Hierna wordt hij geavalueerd terwijl hij met deze gegevens interageert, waarbij hij ofwel een ‘beloning’ ofwel een ‘straf’ krijgt. Vervolgens wordt het model met complexere informatie gevoed en gevraagd om specifieke taken uit te voeren die met hetzelfde beloningsmodel worden geëvalueerd.

In het geval van ChatGPT gingen menselijke AI-trainers een gesprek aan met de bot, waarbij ze de rol van de gebruiker en de AI-assistent speelden en de antwoorden van de AI rangschikten. Op deze manier gaven trainers begeleiding en tips aan de AI, waardoor deze flexibeler en intuïtiever werd en sneller leerde.

De populairste toepassingen van ChatGPT

ChatGPT kan op veel verschillende manieren worden gebruikt. Dit zijn enkele van de populairste toepassingen van ChatGPT:

 • Schrijven van content. ChatGPT kan menselijk klinkende teksten schrijven in bijna elke mogelijke vorm en over elk mogelijk onderwerp. De bot kan ideeën genereren en teksten verbeteren door deze aan de doelgroep aan te passen. Veel mensen gebruiken het om artikelen, posts voor social media en zelfs academische essays te schrijven.
 • Schrijven van code. ChatGPT kan code schrijven als je de benodigde informatie aanlevert: de programmeertaal en een duidelijke beschrijving van de code die je wilt genereren.
 • CV’s en sollicitatiebrieven. Je kunt je zoektocht naar een baan vergemakkelijken door ChatGPT te vragen je CV en motivatiebrief te genereren.
 • Hulp met het creëren van apps. Hoewel ChatGPT zelf geen apps kan maken, kan het wel stapsgewijs het creatieproces van een app uitleggen en code schrijven voor vereiste functionaliteiten.
 • Vertalen. Je kunt ChatGPT gebruiken om teksten te vertalen op een manier die vergelijkbaar is met Google Translate. De kwaliteit van de vertaling kan echter variëren afhankelijk van de populariteit van de taal.
 • Samenvatten. Je kunt je tekst in ChatGPT plakken of de URL van een artikel kopiëren en de bot vragen een samenvatting van de tekst te schrijven.

Is ChatGPT betrouwbaar?

ChatGPT wordt niet beschouwd als een betrouwbare tool voor professionele toepassingen. Zoals we hebben uitgelegd, zijn de antwoorden van ChatGPT gebaseerd op patronen: de bot zoekt naar de beste match voor je vraag in zijn database. Als ChatGPT een vraag krijgt die onduidelijk is geformuleerd, kan het de bedoeling verkeerd inschatten en je een onjuist of willekeurig antwoord geven.

Hou er ook rekening mee dat – hoewel de chatbot menselijke taal kan nabootsen – zijn antwoorden machine-achtig over kunnen komen door overdreven breedspraak en overmatig gebruik van bepaalde woorden.

Daarnaast werkt ChatGPT alleen met gegevens van voor september 2021 en heeft het geen kennis van latere gebeurtenissen.

Is ChatGPT veilig?

ChatGPT is een veilige tool, hoewel datalekken een risico vormen. Veel landen overwegen echter om regels in te voeren voor het gebruik van AI-gedreven tools en platforms. In Italië werd de veiligheid van ChatGPT lange tijd in twijfel getrokken, omdat OpenAI volgens hen ongeoorloofd persoonlijke gegevens verzamelde. Italiaanse ambtenaren waren ook bezorgd over het feit dat OpenAI geen leeftijdsvereisten stelde voor het gebruik van ChatGPT. Het verbod werd opgeheven toen OpenAI privacyverklaringen, controles en leeftijdsbeperkingen toevoegde. Lees hier meer over in ons artikel over de toekomst van ChatGPT in Nederland.

De grootste zorg is dat gebruikers gevoelige gegevens over zichzelf en anderen in kunnen voeren, die door een datalek blootgesteld kunnen worden. Wat het nog ingewikkelder maakt, is dat ChatGPT de verstrekte informatie verzamelt en ervan leert. Als grote hoeveelheden privégegevens uitlekken, kan ChatGPT mensen opsporen en profileren en de verzamelde informatie koppelen aan telefoonnummers of e-mailadressen.

Een ander risico van de tool is dat de AI-bot het vermogen heeft om schadelijke inhoud te creëren. Door de uitgebreide mogelijkheden kunnen hackers het gebruiken om geavanceerde malware te creëren en zelfs hun eigen AI-modellen te ontwikkelen.

Daarnaast kunnen de antwoorden van ChatGPT beledigend, seksistisch of racistisch zijn. OpenAI werkt echter aan dit probleem door te proberen bepaalde soorten onveilige inhoud te detecteren en te blokkeren.

Wat zijn ChatGPT-4 en ChatGPT-5?

ChatGPT-4 en ChatGPT-5 zijn geavanceerde GPT-modellen van de huidige ChatGPT-bot, die op de GPT-3.5 versie draait.

ChatGPT-3.5 kan tekstuele invoer verwerken en tekstuele uitvoer produceren, maar het GPT-4 model kan ook afbeeldingen als invoer verwerken. GPT-4’s mogelijkheid om met zowel tekst als afbeeldingen te werken wordt ‘multimodale functionaliteit’ genoemd en kan zeer nuttig zijn bij het uploaden van grafieken, werkbladen of ander visueel materiaal dat moet worden geanalyseerd. GPT-4 is ook krachtiger en kan informatie sneller verwerken.

Over GPT-5 is nog weinig bekend. Er wordt gespeculeerd dat het in staat zal zijn om de Turing-test te doorstaan, wat betekent dat de AI kan communiceren op een manier die niet van menselijke communicatie te onderscheiden is.

Hoe verdient ChatGPT geld?

Hoewel ChatGPT gratis is, verdient OpenAI met de geavanceerde GPT-4 versie. Deze is geïntegreerd in ChatGPT Plus, een verbeterde chatbot die toegankelijk is via een betaald premiumabonnement.

Naast ChatGPT heeft OpenAI een ChatGPT-API (Application Programming Interface) ontwikkeld. Dit is een tool die ontwikkelaars kunnen integreren in hun eigen apps om het AI-model van ChatGPT in hun diensten te gebruiken. ChatGPT API is momenteel krachtiger dan de webversie van ChatGPT, omdat het ook op GPT-4 draait. OpenAI brengt ontwikkelaars die de ChatGPT API gebruiken ook een bedrag in rekening.

Zal ChatGPT Google vervangen?

ChatGPT zal Google waarschijnlijk niet vervangen omdat het verschillende tools zijn. ChatGPT is een taalmodel dat als doel heeft de vragen van gebruikers te beantwoorden, terwijl een zoekmachine zoals Google webpagina’s online indexeert om mensen te helpen de informatie te vinden die ze nodig hebben.

ChatGPT kan niet zoeken naar informatie op het internet en kan alleen informatie putten uit gegevens die het tijdens de training heeft geleerd.

ChatGPT-alternatieven

OpenAI is niet het enige bedrijf dat AI-taalmodellen ontwikkelt, en ChatGPT is niet de enige AI-chatbot die beschikbaar is. Dit zijn enkele alternatieven voor ChatGPT:

 • Bing AI. Een chatbot ontwikkeld door Microsoft en gebouwd op OpenAI’s GPT-4-versie. Het belangrijkste concurrentievoordeel van Bing AI is dat het toegang heeft tot de Bing-zoekmachine en de nieuwste informatie kan gebruiken, waardoor het een GPT-aangedreven zoekmachine wordt. Bing AI kan ook de bronnen leveren van de informatie die de bot van het web haalt.
 • Google Bard. De AI-chatbot Bard draait op Google’s LLM: Language Model for Dialogue Applications (LaMDA). Net als ChatGPT werkt Bard op basis van vraag en antwoord, maar hij kan ook rechtstreeks informatie van het web halen via Google Search en actuele informatie geven.
 • ChatSonic. De AI-chatbot van Writesonic heeft ook toegang tot informatie op het web. ChatSonic is gebouwd op GPT-4, maakt zoeken met je stem mogelijk en kan AI-gegenereerde kunst maken op basis van tekstinvoer.
 • Jasper Chat. Jasper Chat is ontwikkeld door Jasper AI en gebruikt hetzelfde AI-taalmodel als ChatGPT: GPT-3.5. Jasper Chat is speciaal ontworpen voor bedrijven in verschillende branches om teksten te genereren voor marketing-, sales- en socialmediacampagnes.

Conclusie

OpenAI’s ChatGPT is een van de toonaangevende AI-systemen in de tech-industrie vanwege zijn vermogen om natuurlijke gesprekken met gebruikers te voeren en hun met verschillende taken te helpen. De chatbot kan verschillende contexten onderscheiden en leert van zijn eigen fouten, waardoor hij zich steeds verder leert verbeteren.

De databases van ChatGPT zijn echter niet up-to-date omdat ze alleen informatie bevatten die voor september 2021 is geproduceerd. De bot is ook niet in staat om zoekmachines te gebruiken om zijn gegevens bij te werken. ChatGPT beantwoordt vragen door voorspellingen te doen op basis van de patronen in zijn database. Dit betekent dat de AI zich niet bewust is van de ethiek, adequaatheid of waarheidsgetrouwheid van de informatie die het opslaat en verstrekt, waardoor hij misleidende informatie en aanstootgevende inhoud kan verstrekken.

Over het algemeen is ChatGPT echter een veilig en nuttige tool, zolang je je maar van de beperkingen bewust bent.