Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Jailbreak – Vad är det och är det säkert?

Jailbreaking är ett sätt att öppna upp ny funktionalitet genom att kringgå restriktioner från tillverkaren av en enhet. Det gör det bland annat möjligt att installera programvara som inte är officiellt godkänd, ändra systeminställningar som tidigare varit otillgängliga och anpassa enheten till dina individuella behov. Genom att utföra en jailbreak får man nämligen kontroll över enhetens operativsystem. Därefter är det enbart upp till ens egna tekniska kunskaper vad man kan göra.

Jailbreak – Vad är det och är det säkert?

Vad är jailbreaking?

Definition av jailbreaking

Jailbreaking är en process där man tar bort diverse begränsningar för operativsystemet som leverantören eller tillverkaren beslutat om. Historiskt sett har det främst syftat till Apple-produkter eftersom deras mobila operativsystem var först med att erbjuda en digital miljö med hårda begränsningar, men numera är det någonting som är relevant för majoriteten av digitala hårdvaruprodukter.

Genom en jailbreak får man fullständiga administrativa behörigheter. Man kan komma åt enhetens filsystem utan begränsningar, installera icke auktoriserade applikationer och anpassa enhetens utseende efter behag. Det ger användaren frihet – med alla risker det innebär.

Anledningen till att tillverkare implementerar begränsningar i sina produkter är för att garantera säkerhet, stabilitet och kontrollera användarupplevelsen. De är väldigt måna om att eliminera kundupplevelser som ger ett kraftigt negativt intryck. Kraftigt negativa intryck är viktigare att undvika än kraftigt positiva eftersom de förstnämnda är en större risk för marknadsföringskampanjer. Man vill helt enkelt säkerställa att kunden inte råkar göra någonting som skadar enheten på grund av teknisk okunnighet.

Här fyller jailbreaking faktiskt en värdefull roll. Det är mer sannolikt att en person med teknisk kunnighet vill ha större kontroll över enheten, så risken för att ökad tillgång till enhetens system ska sluta illa är lägre. Tillverkare låter det fortgå eftersom det egentligen inte stör deras verksamhet, tvärtom faktiskt, på många sätt gynnas den av att folk som kanske annars inte varit intresserade av deras produkter köper dem. Självklart hade de föredragit att samtliga användare håller sig till miljön de har skapat, men vissa människor kommer alltid vilja kringgå restriktioner.

Untethered jailbreak

Untethered jailbreak innebär att det inte krävs någon datoranslutning för att få igång jailbreak-läget på enheten. Användaren kan helt enkelt göra en omstart närsomhelst utan datoranslutning och behålla de systemändringar som en jailbreak gjort. Det är irriterande att behöva återansluta sin mobil till datorn bara för att batteriet dog, så untethered jailbreak är alltid optimalt.

Vanligtvis sker denna typ av jailbreak genom att modifiera operativsystemets kärnfunktionalitet permanent, vilket i vissa fall är en betydande utmaning. Operativsystemets kernel, som det kallas på engelska, är nämligen skapad med säkerhet och integritet i åtanke och kräver djup teknisk förståelse för att handskas med.

Tethered jailbreak

Tethered jailbreaking innebär att en jailbreak enbart är aktiv tills dess att enheten behöver startas om. Vid varje uppstart måste enheten vara kopplad till datorn och jailbreak-programmet köras på nytt. Den modifierade varianten av operativsystemet kommer inte längre köras och enheten återställs helt, vägrar starta eller fastnar i sitt återställningsläge tills dess att den kopplas upp och programmet som användes första gången körs igen. Självklart föredrar de flesta att inte behöva genomföra samma process varje gång enheten startas om, men ibland är det tekniskt omöjligt att göra det på annat vis.

Är jailbreaking lagligt?

Tyvärr befinner sig jailbreaking i lite av en rättslig gråzon. Generellt sett är det inte olagligt, men det beror på var du befinner dig och vad du använder enheten för. Låt oss ta Sverige som exempel (exemplet gäller även hela EU, med undantag för ett fåtal länder). Här är jailbreaking i sig fullt lagligt, men att ladda ned upphovsrättsskyddat material, som ju är ett brott oavsett hur du gör det, är olagligt. En anledning till att många utför jailbreaks av sina enheter är för att kunna ladda ned applikationer gratis som annars hade kostat pengar, vilket är ett självklart brott. Här missuppfattar många lagen. Bara för att jailbreaking i sig är lagligt innebär inte det att allt en jailbreak möjliggör är lagligt.

I länder som USA täcks jailbreaking av deras välkända Digital Millennium Copyright Act (DMCA) som innehåller bestämmelser som tillåter användare att kringgå begränsningar i programvara i vissa specialfall och för vissa specifika enheter. Generellt sett innebär dock lagen att man inte får kringgå digitala mjukvarulås i syfte att komma åt upphovsrättsskyddat material. Om du befinner dig i USA, se till att ha koll på vilka enheter detta gäller specifikt. Lagen uppdateras nämligen kontinuerligt från år till år.

Det är också värt att nämna att även om jailbreaking är lagligt kan det fortfarande få svåra konsekvenser för själva enheten. Att jailbreaka en enhet innebär i regel att tillverkarens garanti upphör att gälla, vilket innebär att du vid eventuella problem potentiellt inte kan få officiell support eller reparationer som täcks av garantin.

Är jailbreaking säkert?

Även om telefoner som genomgått jailbreaking erbjuder sina användare större flexibilitet och möjligheter för individuell anpassning, så finns det många säkerhetsrisker som är viktiga att hålla i åtanke. I vissa fall kan det nämligen bli lättare att hacka en iPhone som inte längre använder officiella säkerhetsrutiner. Nedan följer några vanliga risker att se upp för när det kommer till jailbreaking.

Kringgår inbyggda säkerhetsfunktioner

Genom att kringgå operativsystemets inbyggda säkerhetsfunktioner öppnar jailbreaking för vissa risker som man annars inte hade behövt tänka på. Mobiler, datorer och surfplattor har inbyggda begränsningar i sin mjukvara som gör det svårare att köra skadlig kod, sprida virus och göra intrång. Denna funktionalitet kan försvinna genom jailbreaking. Jailbreaking innebär alltså att enheten är mer mottaglig för skadlig programvara och ändringar i sina grundsystem. Detta kan exponera personuppgifter, äventyra enhetens säkerhet och överlag resultera i en negativ användarupplevelse.

Genom att ändra operativsystemets kärnfunktioner kan dessutom diverse stabilitetsproblem uppstå. Inkompatibilitet mellan modifierade systemfiler och ändringar som en jailbreak orsakar kan innebära ökad risk för krascher, försämra responsiviteten och i vissa fall till och med förstöra enheten – göra den helt oanvändbar. Ju fler modifieringar och ändringar som implementeras i enhetens mest fundamentala system, desto större är sannolikheten för stabilitetsproblem.

Det är inte bara experter som utvecklar jailbreaking-program, utan många amatörer använder det som ett sätt att förbättra sina färdigheter inom programmering. Detta innebär att kvaliteten varierar ganska kraftigt jailbreak-program emellan. I vissa fall kan jailbreak-program till och med innehålla skadlig mjukvara, till exempel rootkit-virus. Lyckligtvis finns det mycket information att hitta på nätet om vilket program som är säkert och passande för just din enhet, så det lär inte vara speciellt svårt att hitta ett säkert alternativ så länge du är villig att läsa på lite. Se vad folk som är mer insatta har att säga och följ deras råd.

Inget officiellt stöd

Vanligtvis hindrar jailbreaking enheten från att kunna installera officiella uppdateringar. Om man tänker efter är det ganska självklart. Programmet har gjort ändringar i operativsystemet, vilket en eventuell uppdatering inte är anpassad för att hantera. Det är såklart teoretiskt sett möjligt att uppdatera en sådan enhet med officiella uppdateringar, men det är långt från garanterat att det fungerar. Sannolikt kommer det innebära att telefonen blir oanvändbar. Dessutom innehåller officiella uppdateringar ofta buggfixar eller kritiska förbättringar av funktionaliteten som man därmed går miste om. Här måste man på egen hand göra en avvägning och fråga sig vad som är viktigast: frihet eller säkerhet.

Jailbreaking häver också tillverkarens garanti. Detta är troligtvis den mest avgörande anledningen till att folk väljer bort det. Jailbreaking utförs främst på telefoner eller mobila enheter som är någonting som majoriteten av människor använder dagligen. Den dagliga användningen innebär ökad risk för skada, vilket gör att garantin är betydligt viktigare än för hårdvara som används under säkrare förhållanden. Så länge enheten kan återställas till normalläge behöver man däremot inte oroa sig. Men om telefonen går sönder som en följd av jailbreaking kan man vara säker på att garantin inte täcker skadan. Om du stöter på problem kan du dock ofta hitta hjälp online.

Fördelar med att utföra en jailbreak på sin iPhone

Jailbreaking öppnar för flera anpassningsalternativ som man annars inte hade haft tillgång till. Vanligtvis används begreppet inom Apple-världen när man syftar på iPhones, men det går även att utföra jailbreak på till exempel iPads, PS4 och andra sorters enheter med stängda digitala ekosystem. Nedan listar vi några av de vanligaste fördelarna med jailbreaking.

Fler appar att välja mellan

Jailbreaking ger dig tillgång till alternativa appbutiker, till exempel Cydia för iOS-enheter, som erbjuder ett brett utbud av program och anpassningsalternativ som inte är tillgängliga via officiella appbutiker eller standard-OS. Du har också större kontroll över vilka appar som är installerade på ditt system. I de flesta fall gör jailbreaking det möjligt att ta bort förinstallerade applikationer.

Tematisering

Jailbreaking ger dig möjlighet att anpassa utseendet och känslan på din enhet utöver de alternativ som tillhandahålls officiellt. Du kan installera teman, anpassa ikoner och genomföra systemövergripande ändringar för att anpassa utseendet på din enhet och skapa ett unikt användargränssnitt.

Avancerade modifieringar på systemnivå

Jailbreaking ger root-åtkomst till enhetens filsystem, vilket innebär att du kan granska och modifiera filer som vanligtvis är otillgängliga. Således får du mer kontroll över enheten och kan ändra i systemfiler som annars ligger bakom lås och bom. Det är till exempel enklare att upptäcka och avinstallera tillverkarens spionprogram om du har utfört jailbreak på din iPhone. Om du är intresserad av hur Android eller iOS fungerar är detta även ett ypperligt sätt att lära sig ett och annat – men var försiktig!

Se till att säkerhetskopiera innan du återställer en jailbreak

Processen för att fabriksåterställa din iPhone eller annan enhet kommer att variera beroende på version och tillverkare. Vad som däremot alltid är viktigt oavsett specifika omständigheter, är att du först säkerhetskopierar alla dina viktiga data, inklusive kontakter, foton, videor och andra personliga filer. Återställningsprocessen innebär oftast att telefonen helt återställs till fabrikstillstånd, vilket medför att samtliga filer och personliga data raderas. Säkerhetskopiering kan genomföras genom att föra över filerna till en dator, ladda upp dem i molnet eller använda en USB. Både Android- och iOS-enheter har dessutom inbyggda återställningsprogram som automatiskt säkerhetskopierar filer i samband med återställning.