Din IP-adress:Okänd

·

Din status: Okänd

Cybersäkerhets-hubben

Allt du behöver för cybersäkerhet. Din favoritplats för all information om de vanligaste hoten på nätet och olika cybersäkerhetsåtgärder du kan vidta för att motverka dem. Det är en plats för personer som är intresserade av cybersäkerhet, där de kan hitta användbara länkar och information om de vanligaste hoten på nätet och de bästa sätten att skydda sig själva och sina enheter.

en kvinna surfar säkert på sin bärbara dator, glad att hon skyddas av cybersäkerhet på nätet.

Introduktion till cybersäkerhet

Cybersäkerhet kan kategoriseras i flera olika typer:

Säkerhet för kritisk infrastruktur

Skyddar nätverk, system och tillgångar som är kritiska för säkerheten och driften av en organisation eller ett land.

Nätsäkerhet

Skyddar nätverksinfrastrukturen mot obehörig åtkomst och missbruk – både av utomstående och insiders.

Säkerhet för sakernas internet (IoT)

Skydda nätverk och IoT-enheter som är anslutna till dem från skadlig programvara och dataintrång.

Molnsäkerhet

Skydda molninfrastruktur, applikationer och data från olika hot och obehörig åtkomst.

Applikationssäkerhet

Skydda program från hot genom att skapa, lägga till och testa speciella säkerhetsfunktioner.

Vill du veta mer?

Utforska vår cybersäkerhetshubb och lär dig om de vanligaste hoten på nätet, olika cybersäkerhetsåtgärder du kan vidta och hur Nord Security-produkter kan hjälpa till.

De värsta cybersäkerhets-incidenterna genom tiderna

Lösenord som omger ett olåst hänglås, vilket symboliserar Lösenordsstöld i ett dataintrång.

2013 · Databassårbarhet

Intrång i Yahoos databas

 • Hur många konton komprometterades? 3 miljarder

 • Vilken typ av data påverkades? Namn, e-post, telefonnummer, födelsedagar, hashade lösenord, säkerhetsfrågor och svar.

 • Vad hände sedan? Yahoo dolde omfattningen av intrånget i 4 år.

ett öppet öga över ett dokument på en bärbar dator, vilket symboliserar förlust av privata data i en cyberattack.

2017 · Cyberattack mot NotPetya

Cyberattack mot Ukraina

 • Hur många konton komprometterades? 50 000

 • Vilken typ av data påverkades? Data och enheter på flera flygplatser, rederier och oljebolag, banker och myndigheter.

 • Vad hände sedan? Attacken orsakade skador till ett värde av 10 miljarder dollar och det tog flera månader att återställa infrastrukturen.

ett personligt identitetskort med en systemåterställningsikon, vilket representerar data som behöver skyddas.

2019 · Crawler-programvara extraherade kunddata

Cyberattack mot Alibaba

 • Hur många konton komprometterades? 1,1 miljard

 • Vilken typ av data påverkades? Namn, ID-nummer, telefonnummer, adresser, brottsregister, orderhistorik.

 • Vad hände sedan? Hackare saluförde det för 10 bitcoins. Alibaba uppgav att de kommer att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter för att skydda sina användares data.

	en LinkedIn-profil på en datorskärm under attack av onlinehot i en API-cyberattack.

2021 · Utnyttjande av webbplats-API

LinkedIn-cyberattack

 • Hur många konton komprometterades? 700 miljoner

 • Vilken typ av data påverkades? E-postadresser, telefonnummer, geolokaliseringsregister, kön.

 • Vad hände sedan? LinkedIn hävdade att inga känsliga data exponerades. Hackaren lade upp data på ett forum på den mörka webben.

ett öppet kuvert som det sitter fast en fiskekrok i, vilket symboliserar stöld av data i en cyberattack.

2019 · Obegränsad åtkomst till två databaser

Attack mot Facebooks databas

 • Hur många konton komprometterades? 533 miljoner

 • Vilken typ av data påverkades? Telefonnummer, kontonamn och Facebook-ID.

 • Vad hände sedan? Datan publicerades gratis på nätet. HIBP:s webbplats uppdaterades med ett telefonnummerregister.

ett olåst hänglås över en datorserver med ett moln i bakgrunden.

2017 · Utpressningsattack mot WannaCry

Utpressningsattack mot Windows

 • Hur många konton komprometterades? 300 000

 • Vilken typ av data påverkades? Data och enheter i flera företag och organisationer.

 • Vad hände sedan? Attacken orsakade förluster på 4 miljarder dollar över hela världen.

En kunskapsöverblick

Bläddra bland tusentals cybersäkerhetsdefinitioner i NordVPN:s ordlista för cybersäkerhet.

Ramverk och bestämmelser för cybersäkerhet

Översikt över gemensamma ramverk för cybersäkerhet

NIST:s ramverk för cybersäkerhet

Det har utvecklats av National Institute of Standards and Technology (NIST) och integrerar branschstandarder och bästa praxis för att hjälpa organisationer att hantera och skydda sina data och infrastruktur.

CIS-kontroller

Detta ramverk har utvecklats av Center for Internet Security och ger organisationer en rad åtgärder som hjälper dem att förbättra sin cybersäkerhetsstruktur.

ISO/IEC 27001

En erkänd internationell standard för att skapa och förbättra en organisations ledningssystem för informationssäkerhet. Den beskriver bästa branschpraxis och krav för att etablera, underhålla och förbättra organisatorisk cybersäkerhet.

SANS Critical Security Controls (kritiska säkerhets-kontroller)

Detta ramverk har utvecklats av SANS Institute och består av 20 säkerhetskontroller som är organiserade i tre kategorier: grundläggande, fundamentala och organisatoriska. Kontrollerna är avsedda att hjälpa organisationer att försvara sig mot cyberhot.

FAIR (Factor Analysis of Information Risk – Faktoranalys av informationsrisk)

Ett kvantitativt ramverk för informationsriskhantering som ger ett strukturerat tillvägagångssätt för att utvärdera och prioritera informations-säkerhetsrisker.

CISA och TAXII

Ramverk som är utformade för att förbättra delningen av information om cybersäkerhetshot mellan privata organisationer och regeringar.

Integritetsbestämmelser

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act är en amerikansk lag som garanterar integritet och säkerhet för individuellt identifierbara medicinska data.

GDPR

General Data Protection Regulation (Den allmänna dataskyddsförordningen) är en dataskyddslag inom EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som är avsedd att skydda EU-medborgares integritet, ge användarna mer kontroll och reglera insamling, användning och lagring av personuppgifter.

COPPA

Children’s Online Privacy Protection Act är en amerikansk federal lag som reglerar insamling av personuppgifter för barn under 13 år.

CCPA

California Consumer Privacy Act är en statlig lag i Kalifornien som ger konsumenter rätt att veta vilka personuppgifter som samlas in om dem, begära att de raderas och välja bort försäljningen av deras personuppgifter.

en man som arbetar på sin bärbara dator med ett seriöst ansiktsuttryck, oroad över sin it-säkerhet online.

Skydda dig mot cyberbrottslingar och rapportera cyberbrott

Står du inför okända digitala hot och cyberbrott? Du är inte ensam i den här striden – kontakta oss.

Säkerhetsverktyg på nätet

Håll ditt digitala liv säkert med NordVPN:s kostnadsfria onlinesäkerhetsverktyg.

Kommande cybersäkerhets-evenemang

Vill du höra direkt från människorna bakom Nord Security? Låt oss träffas!

Evenemangets namn

Datum

Plats

Data Connectors OT/ICS Virtual Cybersecurity Summit

2 maj 2024

Virtuellt

BSides Knoxville | 2024

24 maj 2024

Knoxville, Tennessee, USA

Black Hat USA 2024

3–8 augusti 2024

Las Vegas, Nevada, USA

DEF CON 32

8–11 augusti 2024

Las Vegas, Nevada, USA

OWASP 2024 Global AppSec San Francisco

23–27 september 2024

San Francisco, Kalifornien, USA

FutureCon Phoenix Cybersecurity Conference

30 oktober 2024

Phoenix, Arizona, USA

Gartner Identity & Access Management Summit

9–11 december 2024

Grapevine, Texas, USA

en man bläddrar glatt på sin telefon med en kalender som visar cybersäkerhetshändelser i bakgrunden.

Utforska våra cybersäkerhets-resurser

NordVPN har många experter, tekniskt kunniga skribenter och dedikerade forskare som är redo att hjälpa dig att lära dig allt som finns att veta om cybersäkerhet.

Säkra ditt digitala liv

Surfa tryggt med hjälp av NordVPN:s cybersäkerhetsexperter.