Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Hastigheten är den största anledningen till varför NordLynx exalterar

NordLynx, som är vårt WireGuard®-baserade protokoll, glädjer användarna med sina höga hastigheter och sin utmärkta säkerhet och integritet. Innan vi släppte NordLynx behövde vi observera hur det fungerade i praktiken, justera konfigurationer och polera klientsidan. Efter att ha testat det på Linux så var vi redo att släppa NordLynx till andra större plattformar, såsom Windows, Mac, iOS och Android.

Hastigheten är den största anledningen till varför NordLynx exalterar

Vi var väl medvetna om att NordLynx på grund av WireGuard®-arkitekturen borde vara betydligt snabbare än något annat VPN-protokoll i samma kategori. Vi kunde dock inte basera våra tekniska beslut på att gissa, så vi körde en hel del tester – 256 886 för att vara exakt – för att kunna förstå NordLynx framtida prestanda. Nedan finner du resultaten som bevisar hur snabbt NordLynx faktiskt är.

Hastighetstester: installation

För att få en bättre uppfattning om vår omfattande hastighetstestning, så kan vi börja med att titta på den metod vi använde oss av för våra tester.

Vårt mål var att förstå hur ett VPN-protokoll påverkar anslutningshastigheten. Vi specificerade fyra scenarier som täcker majoriteten av möjliga återkommande mönster när det kommer till användande av VPN:

 1. 1. Klienten är ansluten till närmaste VPN-server och innehållsservern är så nära VPN-servern som möjligt.
 2. 2. Klienten är ansluten till en VPN-server utomlands, men innehållsservern är så nära VPN-servern som möjligt;
 3. 3. Klienten är ansluten till närmaste VPN-server, men innehållsservern är långt ifrån VPN-servern;
 4. 4. Klienten är ansluten till en VPN-server utomlands, och innehållsservern är långt ifrån VPN-servern.

För att sätta hastighetstesterna i arbete så skapade vi en Docker-bild utrustad med konfigurationer av tre VPN-protokoll (NordLynx, OpenVPN och IKEv2) samt Ooklas Speedtest CLI-verktyg. Efter att bilden har monterats på en virtuell maskin (VM), utför den varannan minut följande:

 • Skickar en förfrågan till NordVPN API om att ange en rekommenderad VPN-server
 • Väljer slumpmässigt ett protokoll att testa
 • Väljer slumpmässigt ett test-mål

Test-målet består av en kombination av ett land med VPN-server att ansluta till (valt från en lista¹) och ett land med Speedtest-server (valt från en lista).

För att få data som vi kunde använda för att jämföra VPN-anslutningshastighet per protokoll, så körde vi 47 virtuella maskiner på 9 olika leverantörer² i 19 olika städer³ i 8 olika länder⁴.

Varje testförsök genererade en rad i datasetet som inkluderade:

 1. Tidsstämpel för när testet utfördes
 2. VM-plats
 3. VPN-serverplats
 4. Speedtest-serverplats
 5. VPN-protokoll testat
 6. Nedladdningshastighet
 7. Uppladdningshastighet

På detta sätt genomförde vi omkring 8200 hastighetstester dagligen under en månads tid. (Fig.1)

Test som genomförts dagligen, uppdelat per protokoll
Figur 1. Test som genomförts dagligen, uppdelat per protokoll.

Som du kan se i figuren nedan, så utfördes något fler tester med OpenVPN än med de andra två protokollen. Detta kan förklaras av ojämn serverdistribution per protokoll i vårt nätverk. För närvarande är OpenVPN det mest populära protokollet bland NordVPN-användare. Därför finns det fler servrar i vårt nätverk som stöder OpenVPN än servrar som stöder IKEv2 och NordLynx.

Antal test per protokoll
Figur 2. Antal test per protokoll.

Varför så många tester?

Innan vi hoppar vidare till resultaten, låt oss ta en snabb tillbakablick på grunderna för internet.

Ett nätverkspakets färdväg från en användares dator till en målserver (webb-, spel- eller någon annan innehållsserver) består av en hel del steg:

Faktorer som påverkar anslutningshastigheten
Figur 3. Faktorer som påverkar anslutningshastigheten.

Det finns flera faktorer som kan påverka nedladdnings- och uppladdningshastigheten vid varje steg. Detta gör en helt problemfri, snabb och stabil anslutning nästan omöjlig.

Våra enheter har en viss gräns för genomströmning, beroende på modell. Om du till exempel har en iPhone 11 utrustad med WiFi 6 är en teoretisk genomströmningsgräns för den 10 Gbps. Äldre modeller med WiFi 5 eller WiFi 4 skulle begränsa din internetanslutningshastighet till 2,34 Gbps respektive 450 Mbps.

Din WiFi-router har dessutom också hårdvarubegränsningar. Både routern och telefonen kan överbelastas när man kör ett hastighetstest. Din ISP kan överbelastas av antalet personer som försöker titta på Tiger King på Netflix i 4K samtidigt, medan de arbetar hemifrån.

Och vi skrapar bara på ytan här. Det finns dussintals andra faktorer som påverkar hastigheten genomgående (fig. 3), men vi behöver inte gå djupare in på alla just nu. Poängen här är att vi behövde testa så många fall som möjligt. Därför utförde vi ett så stort antal tester och tittade på värdefördelningar istället för absoluta tal.

Slutresultat: är NordLynx snabbare?

Minns du de scenarier som nämndes i början? Låt oss nu titta på hastighetstestresultaten för dem.

Scenario: Klienten är ansluten till närmaste VPN-server och innehållsservern är så nära VPN-servern som möjligt.

För att testa detta scenario var alla slumpmässigt valda mål (VPN-server, VM-plats och Speedtest-server) lokaliserade i USA. Här är nedladdningshastigheterna vi observerade:

Nedladdningshastighet efter protokoll
Figur 4. Nedladdningshastighet efter protokoll (VM – USA, VPN-server – USA, Speedtest-server – USA).

Dessa histogram visar oss en del saker. För det första har NordLynx uppenbarligen högre medel- och medianvärden i nedladdningshastighet. IKEv2 blir andra och OpenVPN tredje.

En annan viktig sak att anmärka är variansen för varje histogram. Vad är det som händer här? Som nämnts tidigare finns det många faktorer som påverkar anslutningshastigheten. När vi vet detta kan vi säga att VPN-protokollet lyfter maxgränsen för nedladdningshastigheten. Ju högre övre gräns, desto större varians ser vi i nedladdningshastighetsfördelningen, eftersom det finns en rad olika typer av potentiell hastighetsreduktion på grund av bullriga miljöförhållanden.

Scenario: Klienten är ansluten till en VPN-server utomlands, men innehållsservern är så nära klienten som möjligt

Detta exempel inkluderar resultat från de tester som utförs med en virtuell dator och en Speedtest-server i Storbritannien och en VPN-server i USA. Här är vad vi har:

Nedladdningshastighet efter protokoll
Figur 5. Nedladdningshastighet efter protokoll (VM – UK, VPN-server – US, Speedtest-server – UK).

Vi kan se hur en ökning av färdvägen mellan en användare och en innehållsserver med en VPN-server mitt emellan lägger till så mycket oförutsedda värden att själva protokollet spelar en mindre roll i nedladdningshastigheten. Både medel- och medianvärdet är fortfarande högre för NordLynx, men skillnaden är dock inte lika imponerande som i det första beskrivna scenariot.

Scenario: Klienten är ansluten till närmaste VPN-server, men innehållsservern är långt ifrån VPN-servern

Det tredje exemplet inkluderar resultat där både den virtuella maskinen och VPN-servern finns i USA medan Speedtest-servern finns i Storbritannien.

Nedladdningshastighet efter protokoll
Figur 6. Nedladdningshastighet efter protokoll (VM – US, VPN-server – US, Speedtest-server – UK).

Dessa histogram är lite svårare att läsa av. Vinnarna när det kommer till nedladdningshastigheten är inte lika uppenbara som tidigare. Det gör dock en sak mycket tydlig: avståndet mellan en VPN-server och en innehållsserver utgör en stor del av hastighetsminskningen.

Istället för att gå till det sista scenariot stannar vi här och fokuserar på avstånd. För att bättre visualisera dess inverkan lade vi till mer information i det befintliga datasetet: avståndet mellan landet för en VPN-server och landet för en Speedtest-server.

Skillnad i nedladdningshastighet enligt protokoll
Figur 7. Skillnad i nedladdningshastighet enligt protokoll.

Varje prick i protokollet representerar en genomsnittlig nedladdningshastighet för avståndet mellan en VPN-server och en Speedtest-server. Vad vi ser här är ganska spännande: om du ansluter till en VPN-server nära dig och laddar ner innehåll från ett innehållsleveransnätverk inom några tusen kilometer, kan du förvänta dig nästan upp till dubbelt så hög nedladdningshastighet med NordLynx! Men när avståndet blir längre, så minskar naturligtvis också skillnaderna i nedladdningshastighet.

Så, hur ligger det till när det kommer till uppladdningshastigheten? Som du kan se i visualiseringen nedan så är resultaten mycket lika.

Skillnad i uppladdningshastighet enligt protokoll
Figur 8. Skillnad i uppladdningshastighet enligt protokoll.

Med stöd av resultaten av detta omfattande hastighetstest så kan vi säga att nedladdnings- och uppladdningshastigheter kan bli upp till två gånger snabbare med NordLynx i jämförelse med OpenVPN och IKEv2. Detta gäller när avståndet mellan en VPN-server och en innehållsserver är upp till några tusen kilometer. Du kanske undrar om vi kontrollerat att resultaten är pålitliga? Det korta svaret är ja. För att ta del av alla detaljer, kolla in detta sblogginlägg om mätnoggrannhet.

Slutliga anmärkningar: något mer?

Mycket spännande är på gång inom en snar framtid när det gäller VPN-hastighet. Men för tillfället vill vi ge alla en möjlighet att titta närmare på resultaten vi har samlat genom att göra hela datasetet med 256 886 rader av vår hastighetstestdata offentligt. Så gräv gärna djupare och dra dina egna slutsatser, och dela dem gärna med oss.

Tilläggsinformation


¹USA, CA, DE, HK, SG, AU, UK, NL, FR, JP, SE

²100TB, ALTUHOST, DigitalOcean, GloboTech, Linode, ONEPROVIDER, Online SAS, OVH, Vult.

³Amsterdam, Atlanta, Chicago, Dallas, Frankfurt, New York, London, Hong Kong, Los Angeles, Miami, Montreal, Paris, San Jose, Seattle, Singapore, Stockholm, Sydney, Tokyo, Toronto

⁴FR, GB, US, DE, NL, JP, SG, AU