Jūsų IP: nėra informacijos · Jūsų statusas: ApsaugotaNeapsaugotasnėra informacijos

Pereiti prie pagrindinio turinio

Esminė priežastis žavėtis „NordLynx“ – jo greitis

„NordLynx“, mūsų visiškai naujas „WireGuard“ pagrindu sukurtas protokolas, džiugina vartotojus savo greičiu ir dideliu saugumu bei privatumu. Prieš išleisdami šį protokolą turėjome jį išbandyti praktiškai, patobulinti konfigūracijas ir parengti galutinę versiją programoms. Išbandę protokolą „Linux“ sistemoje, galėjome jį išleisti ir kitoms pagrindinėms platformoms, tokioms kaip „Windows“, „Mac“, „iOS“ ir „Android“.

Esminė priežastis žavėtis „NordLynx“ – jo greitis

Numanėme, kad dėl „WireGuard®“ technologijos „NordLynx“ turėtų būti daug greitesnis už bet kurį tos pačios kategorijos VPN protokolą. Vis dėlto, savo technologinių sprendimų spėjimais grįsti negalėjome, todėl atlikome nemažai bandymų – tiksliau, 256 886, – kad išsiaiškintume būsimą „Nordlynx“ efektyvumą. Pateikiame išvadas, kurios įrodo, koks greitas iš tikrųjų yra „NordLynx“.

Pradėkime nuo šiek tiek bendros informacijos.

Greičio testai: nustatymai

Kad geriau suprastumėte, kam reikalingi tokie išsamūs greičio testai, pirmiausia apžvelkite mūsų taikytą metodiką.

Mūsų tikslas buvo suprasti, kaip VPN protokolas veikia ryšio greitį. Išskyrėme keturis scenarijus, kurie apima daugumą galimų VPN naudojimo variantų:

 1. Klientas prisijungęs prie artimiausio VPN serverio, o turinio serveris yra arti VPN serverio;
 2. Klientas prisijungęs prie užsienyje esančio VPN serverio, tačiau turinio serveris yra arti VPN serverio;
 3. Klientas yra prisijungęs prie artimiausio VPN serverio, bet turinio serveris yra toli nuo VPN serverio;
 4. Klientas yra prisijungęs prie VPN serverio užsienyje, o turinio serveris yra toli nuo VPN serverio.

Greičio tyrimams atlikti sukūrėme „Docker“ atvaizdą su trijų VPN protokolų („NordLynx“, „OpenVPN“ ir „IKEv2“) konfigūracijomis bei „Ookla“ įrankiu „Speedtest CLI“. Atvaizdą prijungus prie virtualiosios mašinos (VM), kas dvi minutes jis:

 • Siuntė užklausą į „NordVPN“ API, kad šis nurodytų rekomenduojamą VPN serverį
 • Atsitiktine tvarka pasirinko protokolą, kurį reikia išbandyti
 • Atsitiktine tvarka pasirinko bandymo adresatą

Bandymo adresatą sudaro VPN serverio šalies, prie kurios reikia prisijungti (pasirenkama iš sąrašo¹), ir „Speedtest“ serverio šalies (pasirenkama iš sąrašo) kombinacija.

Norėdami surinkti duomenis, leidžiančius palyginti VPN ryšio greitį su kiekvienu protokolu, paleidome 47 virtualias mašinas su 9 skirtingais paslaugų teikėjais² 19-oje miestų³, 8-ose šalyse⁴.

Po kiekvieno bandymo duomenų rinkinyje buvo sukuriama eilutė, į kurią buvo įtraukta:

 1. Laiko žyma, kada atliktas bandymas
 2. Virtualios mašinos vieta
 3. VPN serverio vieta
 4. „Speedtest“ serverio vieta
 5. Testuotas VPN protokolas
 6. Atsisiuntimo greitis
 7. Įkėlimo greitis

Tokiu būdu per mėnesį kasdien atlikome apie 8 200 greičio bandymų. (1 pav.)

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
1 pav. Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.

Kaip matote toliau pateiktame paveikslėlyje, su „OpenVPN“ atlikta šiek tiek daugiau bandymų, nei su kitais dviem protokolais. Tai galima paaiškinti netolygiu serverių pasiskirstymu pagal protokolus mūsų tinkle. Šiuo metu „OpenVPN“ yra populiariausias protokolas „NordVPN“ vartotojų tarpe. Taigi, mūsų tinkle yra daugiau serverių, palaikančių „OpenVPN“ negu serverių, palaikančių „IKEv2“ ir „NordLynx“.

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
2 pav. Kiekvieno protokolo bandymų skaičius.

Kodėl atlikta tiek daug testų?

Prieš pereidami prie rezultatų apžvalgos, trumpai prisiminkime interneto pagrindus.

Tinklo paketų kelias iš naudotojo kompiuterio į tikslinį (interneto, žaidimo ar kitokio turinio) serverį susideda iš kelių etapų:

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
3 pav. Veiksniai, turintys įtakos ryšio greičiui.

Atsisiuntimo ir išsiuntimo greičiui kiekviename etape įtakos gali turėti daug veiksnių, o tai lemia, kad nuolatos užtikrinti nepriekaištingai greitą ir stabilų ryšį beveik neįmanoma.

Mūsų įrenginiai turi tam tikrą našumo ribą, kuri priklauso nuo modelio. Pavyzdžiui, jei turite „iPhone 11“, kuriame įdiegtas Wi-Fi 6, preliminari jo našumo riba yra 10 Gb/s. Senesniuose modeliuose su Wi-Fi 5 arba Wi-Fi 4, interneto ryšio sparta būtų atitinkamai 2,34 Gb/s ir 450 Mb/s.

Jūsų Wi-Fi maršrutizatorius taip pat turi techninės įrangos apribojimų. Atliekant greičio testą, tiek maršrutizatorius, tiek telefonas gali būti smarkiai apkraunami. Jūsų interneto paslaugų teikėjas (IPT) taip pat gali būti pernelyg apkrautas, jei, tarkim, dirbdami iš namų per „Netflix“ 4K raiška žiūrėsite serialą „Tiger King“.

Ir tai tik keletas lengviausiai įvardijamų aspektų. Dešimtys kitų veiksnių taip pat daro įtaką greičiui visame ryšio kelyje (3 pav.), tačiau visų jų dabar aptarti nebūtina. Svarbiausia tai, kad mums reikėjo išbandyti kuo daugiau atvejų, todėl atlikome tiek daug bandymų ir nagrinėjome ne absoliučius skaičius, o reikšmių pasiskirstymus.

Rezultatai: tai ar „NordLynx“ išties greitesnis?

Pamenate straipsnio pradžioje minėtus scenarijus? Dabar apžvelkime į jų spartos testo rezultatus.

Scenarijus: klientas prisijungęs prie artimiausio VPN serverio, o turinio serveris yra arti VPN serverio.

Bandant šį scenarijų, visi atsitiktinai parinkti adresatai (VPN serveris, VM (virtualios mašinos) vieta ir „Speedtest“ serveris) buvo JAV. Čia pateikiame stebėtus atsisiuntimo greičius:

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
4 pav. Atsisiuntimo greičio pasiskirstymas pagal protokolą (VM – JAV, VPN serveris – JAV, „Speedtest“ serveris – JAV).

Šios histogramos atskleidžia keletą dalykų. Visų pirma, akivaizdu, kad „NordLynx“ atsisiuntimo greičio vidurkio ir medianos reikšmės yra didesnės. „IKEv2“ yra antroje vietoje, o „OpenVPN“ – trečioje.

Kitas svarbus dalykas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra kiekvienos histogramos variacija. Kas šiuo atveju vyksta? Kaip minėta anksčiau, yra ryšio greičiui įtaką daro daug veiksnių. Tai žinodami, galime teigti, kad VPN protokolas pakelia viršutinę atsisiuntimo greičio ribą. Kuo aukštesnė viršutinė riba, tuo didesnį atsisiuntimo greičio pasiskirstymo nuokrypį matome, nes dėl trikdžių, susijusių su aplinkos sąlygomis, galimas didesnis greičio sumažėjimo diapazonas.

Scenarijus: klientas prisijungęs prie užsienyje esančio VPN serverio, tačiau turinio serveris yra arti VPN serverio.

Šiame pavyzdyje pateikiami rezultatai, gauti atlikus bandymus naudojant VM ir „Speedtest“ serverį, esantį Jungtinėje Karalystėje, bei VPN serverį, esantį JAV. Štai ką sužinojome:

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
5 pav. Atsisiuntimo greičio pasiskirstymas pagal protokolą (VM – JK, VPN serveris – JAV, „Speedtest“ serveris – JK).

Matome, kad, padidinus atstumą tarp naudotojo ir turinio serverio, o VPN serveriui esant per vidurį, sukuriama labai daug papildomų sąnaudų, todėl pats protokolas tampa mažiau svarbus atsisiuntimo greičiui. Tiek vidutinė, tiek medianos vertės tebėra aukštesnės „NordLynx“ atveju, tačiau skirtumas nėra toks įspūdingas, kaip pirmojo scenarijaus atveju.

Scenarijus: klientas prisijungęs prie artimiausio VPN serverio, bet turinio serveris yra toli nuo VPN serverio.

Trečiajame pavyzdyje pateikiami rezultatai, kai ir virtualioji mašina, ir VPN serveris yra JAV, o „Speedtest“ serveris – Jungtinėje Karalystėje.

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
6 pav. Atsisiuntimo greičio pasiskirstymas pagal protokolą (VM – JAV, VPN serveris – JAV, „Speedtest“ serveris – JK).

Šias histogramas skaityti šiek tiek sudėtingiau. Atsisiuntimo greičio srityje laimėtojai ne tokie akivaizdūs, kaip prieš tai. Vis dėlto, aiškiai matyti viena: atstumas tarp VPN serverio ir turinio serverio turi daug įtakos greičio sumažėjimui.

Užuot perėję prie paskutiniojo scenarijaus, sustosime čia ir sutelksime dėmesį į atstumą. Norėdami geriau vizualizuoti jo poveikį, prie esamo duomenų rinkinio pridėjome daugiau informacijos: atstumą tarp VPN serverio šalies ir „Speedtest“ serverio šalies.

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
7 pav. Atsisiuntimo greičio skirtumas pagal protokolą.

Kiekvienas diagramos taškas rodo vidutinį atsisiuntimo greitį, priklausomai nuo atstumo tarp VPN serverio ir „Speedtest“ serverio. Tai, ką čia matome, yra gana įdomu: jei jungiatės prie netoli jūsų esančio VPN serverio ir atsisiunčiate turinį iš CDN kelių tūkstančių kilometrų atstumu, su „NordLynx“ galite tikėtis iki beveik 2 kartų didesnio atsisiuntimo greičio! Tiesa, atstumui didėjant, atsisiuntimo greičio skirtumas mažėja.

O kaip išsiuntimo greitis? Kaip matote toliau pateiktoje vizualizacijoje, rezultatai labai panašūs.

Kasdien atliekami tyrimai, išskirstyti pagal protokolus.
8 pav. Išsiuntimo greičio skirtumas su kiekvienu protokolu.

Remdamiesi išsamiais spartos testavimo rezultatais, galime teigti, kad su „NordLynx“ atsisiuntimo ir išsiuntimo greitis gali būti iki dviejų kartų didesnis negu su „OpenVPN“ ir „IKEv2“. Taip yra tada, kai atstumas tarp VPN serverio ir turinio serverio yra iki kelių tūkstančių kilometrų. Ko gero, kyla klausimas, ar galima užtikrinti rezultatų patikimumą. Trumpas atsakymas – taip. Daugiau informacijos rasite šiame įraše apie matavimų tikslumą (anglų kalba).

Kas toliau?

Artimiausiu metu skelbsime dar daugiau naujienų, susijusių su VPN greičiu, tačiau kol kas norime visiems suteikti galimybę geriau susipažinti su surinktais rezultatais, paskelbdami visą 256 886 eilučių duomenų rinkinį su mūsų greičio testavimo duomenimis. Taigi, kviečiame įsigilinti, padaryti savo išvadas ir pasidalinti jomis su mumis.


Papildoma informacija

¹ Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Vokietija, Honkongas, Singapūras, Australija, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Prancūzija, Japonija, Švedija

² 100TB, ALTUHOST, DigitalOcean, GloboTech, Linode, ONEPROVIDER, Online SAS, OVH, Vult.

³ Amsterdamas, Atlanta, Čikaga, Dalasas, Frankfurtas, Niujorkas, Londonas, Honkongas, Los Andželas, Majamis, Monrealis, Paryžius, San Chosė, Sietlas, Singapūras, Stokholmas, Sidnėjus, Tokijas, Torontas

⁴ Prancūzija, Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Vokietija, Nyderlandai, Japonija, Singapūras, Australija

Kibernetinis saugumas vienu spustelėjimu.

Būkite saugūs su vienu geriausių pasaulyje VPN