Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Artificiell intelligens – för- och nackdelar

Hackares attacker blir allt mer sofistikerade och det kan kännas som en förlorad kamp för vissa företag och andra användare. Men här skulle artificiell intelligens (AI) kunna hjälpa eftersom att AI använder smarta algoritmer för att stärka försvaret. I denna artikel ska vi gå djupare in på just artificiell intelligens och hur AI och maskininlärning kan skydda dig.

Artificiell intelligens – för- och nackdelar

Vad är AI och hur kan artificiell intelligens hjälpa mänskligheten? Det finns faktiskt flera områden där artificiell intelligens kan hjälpa oss där vi kan dra stor nytta av möjligheterna som denna uppfinning kan ge oss. AI kan exempelvis lära sig att känna igen avancerade mönster och på detta sätt också hela tiden lära sig fler och fler saker. AI har t.ex redan slagit världens största mästare i schack i ett smack – alla på en och samma gång! Hur detta kommer att se ut framöver är svårt att säga, men det är helt otroligt vad artificiell intelligens kan göra för oss.

AI och maskininlärning

Vad är artificiell intelligens och vad är maskininlärning egentligen? Artificiell intelligens är en konstgjord intelligens som är skapad för maskiner som inte är organiska. Artificiell intelligens kan användas inom ett brett spektrum av områden som sträcker sig från robotik, ekonomi till cybersäkerhet. Tanken bakom AI är att maskiner ska kunna klara allt som en människa kan klara av för att bidra till näringslivet.

Maskininlärning är datorers förmåga att identifiera mönster och därefter också använda dessa mönster för att genomföra olika uppgifter och lösa olika problem. Ett sådant system lär sig av algoritmer och kan på så sätt utveckla en förmåga att göra förutsägelser som inte har programmerats i förväg. Detta gör alltså att artificiell intelligens kan lära sig likt en människa genom de avancerade algoritmer som de styrs av. Eftersom AI har förmågan att bearbeta stora mängder data på en väldigt kort tid så kan detta hjälpa till att förhindra cyberattacker och sjukdomar i tid.

Maskininlärning har också en delmängd som kallas djupinlärning. Deep learning kan identifiera specifika skillnader och aspekter av data (till exempel ge ganska exakt bildigenkänning). AI använder neurala nätverk som ett grundläggande ramverk för lärande och beslutsfattande.

Hur kan vi använda oss av artificiell intelligens?

 • Artificiell intelligens kan via maskininlärning identifiera beteendemönstren för enhetens ägare. Om något ovanligt misstänks så kan den varna om att någon annan använder maskinen och detta kan också användas som en spårningsmetod.
 • Maskininlärningsfunktioner och stora databaser kan också hjälpa till att upptäcka hot och sårbarheter på ett mer effektivt sätt. AI kan bland annat övervaka mönster i webbtrafik och varna användaren eller administratören i fall där något uppfattas som misstänksamt. Maskininlärning kan också hjälpa till att samla in omfattande databaser för mer exakt identifiering av mönster.
 • AI överträffar mänsklig övervakningskapacitet när det gäller kvalitet och kvantitet. Detta mer eller mindre eliminerar den mänskliga felfaktorn och kan dessutom behandla enorma datamängder på mycket kort tid.
 • Artificiell intelligens använder biometriska identifieringssystem för att identifiera ägaren med ansiktsigenkänning, fingeravtryck eller andra liknande tekniker. Till exempel kan de memorera även de minsta detaljerna i dina ansiktsmönster. Således kan din enhet identifiera dig även med ansiktshår eller huvudbonader.
 • Artificiell intelligens kan också användas av hackare för skadliga ändamål och för att initiera ännu mer storskaliga attacker. AI kan också hjälpa till att identifiera och utnyttja sårbarheter snabbare och mer effektivt.
 • AI-driven biometrisk identifiering kan också vara ett hot. Avancerade skanningstekniker kan ge mycket detaljerad information om ditt utseende till tredje parter. De kan också användas för övervakning, spårning och andra kränkningar av vår integritet. Auktoritära länder och regimer kan använda dessa tekniker för att övervaka sina motståndare.
 • AI används också i smarta städer för att analysera stora mängder data.

Kostnaden för att anställa ett team av experter för att implementera AI-lösningar är för närvarande ganska hög. Vissa av dessa tekniker är fortfarande på experimentstadiet, så att förlita sig på dem är riskabelt. Artificiell intelligens har möjliggjort mer insamling och bearbetning av data än någonsin tidigare, vilket gör det möjligt för tredje part att ha ännu mer information om oss. Det kan medföra mer integritets- och säkerhetsrelaterade problem än det löser.

Vad används artificiell intelligens till idag?

Artificiell intelligens har helt klart blivit en snabb och drastisk förändring inom många tekniska områden, där det kan implementeras för att automatisera systemet för mer effektivitet och prestanda. AI används nu inom många fält, från mobiltelefoner till diagnostisering av sjukdomar, vilket ger ett högpresterande och exakt systemarbete med effektivitet. Det finns några branscher där artificiell intelligens används i särskilt större utsträckning:

 • Virtuell assistent eller AI chatbots
 • Jordbruk
 • Autonom flygning
 • Detaljhandel, shopping och mode
 • Säkerhet och övervakning
 • Sportanalys och aktiviteter
 • Tillverkning och produktion
 • Realtidslager och lagerhantering
 • Självkörande bilar eller autonoma fordon
 • Sjukvård och medicinsk bildanalys
 • Lagring och logistik

Artificiell intelligens (AI) möjliggör inlärning av erfarenhet för att AI ska anpassa sig till nya indata och utföra uppgifter som anses mänskliga. De flesta artificiella intelligenser som finns idag förlitar sig bland annat starkt på naturlig språkbearbetning och lär sig hela tiden nya saker. AI kan med hjälp av denna fantastiska teknik bearbeta större datamängder och tränas till att utföra specifika uppgifter och lära sig att känna igen mönster. Detta medför att AI på något konstigt vis är självmedveten utan att vara mänsklig.

Artificiell Intelligens banar vägen för människan

Tekniken bakom AI är superavancerad och förbättras ständigt, och det finns redan flera områden där denna typ av teknologi har passerat människans intellekt. Några av de saker som artificiell intelligens medfört är bland annat en minskad andel falska resultat vid bröstcancerscreening. Googles AI har lyckats minska andelen falska negativa resultat vid bröstcancerscreening vilket är helt otroligt. Faktum är att i sjukvården så har AI visat stora framsteg och till och med upptäckt coronaviruset innan det började spridas.

Som nämnt så missar inte AI något eller gör slarvfel som en människa kan göra och detta gör att artificiell intelligens redan på många sätt överträffar människan. Denna nya teknik kommer framöver också kunna hjälpa fler läkare att rädda liv. Googles AI har visat sig kunna minska andelen falska resultat vid bröstcancerscreening med flera procent och är säkrare än en dator. I framtiden så kan denna teknik hjälpa och underlätta på många olika plan.

Hur påverkar AI – artificiell intelligens vårt samhälle?

För inte länge sedan så ansågs artificiell intelligens som något som bara gick att se på film men nu är AI större än någonsin. Det är tydligt att det är nu som trenderna kring denna teknik börjar märkas av och det är många områden där man börjar anamma AI och den används i allt större utsträckning av både myndigheter och i näringslivet.

AI går att tillämpa inom de flesta områden och saker som de kan hjälpa med i framtiden är sådana som vi idag bara kan se på film och skulle skaka på huvudet åt. Idag håller vi på att sammansvetsas mer och mer med artificiell intelligens och det är intressant att beskåda. I framtiden så kommer AI att hantera avancerade beslut i vårt samhälle och kunna hjälpa oss räkna ut avancerade kombinationer.