IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon

Siirry pääsisältöön

Metaverse – mikä metaversumi on ja mitä sen kanssa voi tehdä?

Metaversumia kuvallaan internetin tulevaisuudeksi: se on virtuaalitodellisuuden kokemus, jossa yhdistyy työ, viihde ja sosiaalinen toiminta. Tämä idea on herättänyt runsaasti huomiota, mutta mikä metaverse oikeastaan on? Miten se toimii? Ja onko se uhka yksityisyydelle?

Metaverse – mikä metaversumi on ja mitä sen kanssa voi tehdä?

Mikä on metaverse?

Metaverse, suomeksi metaversumi (myös sanaa metaversum käytetään), on visio siitä, mihin suuntaan internet voi kehittyä. Mitä metaversumi todella tarkoittaa? Metaversumissa kaikki mitä teemme verkossa tapahtuu yhdessä virtuaalisen 3D-tilassa, ja tässä tilassa elämää voidaan kokea tavoilla, jotka fyysisessä maailmassa eivät ole mahdollisia.

Tässä visiossa käytännössä kaikki palvelut, sivustot ja sovellukset olisivat käytettävissä yhden virtuaalitodellisuuden (virtual reality eli VR) käyttöliittymän välityksellä (esimerkiksi virtuaalilaseja käyttäen). Tämän teknologian kehittäjät ovat luoneet kuvitelman maailmasta, jossa työ, sosiaalinen elämä, viihde-elämykset ja taide keskitettäisiin yhteen yhdistettyyn tilaan, joka olisi saatavilla kaikille, joilla on internet-yhteys ja virtuaalitodellisuusjärjestelmä.

Käyttäjä voisi siis työskennellä kybertilassa ja jutella työtovereidensa kanssa digitaalisessa kokoussalissa. Myöhemmin he voivat siirtyä katsomaan virtuaalista konserttia, jonka yleisö koostuu avattarista eri puolilta maailmaa. Keikan jälkeen he voisivat viettää aikaa esimerkiksi pelaten, taidetta tuottaen tai kavereiden kanssa jutellen. Koko kiireisen päivän aikana heidän ei tarvitsisi poistua metaversumista lainkaan.

Mitä metaversumissa on? Metaversumi on digitaalinen tila, jossa hyödynnetään virtuaalista todellisuutta, lisättyä todellisuutta ja muita edistyneitä teknologioita. Niiden tarkoituksena on mahdollistaa aidolta tuntuvat henkilökohtaiset ja liiketoimintakokemukset verkossa. Kuten yllä kuvailtiin, metaversumissa voi olla vaikkapa virtuaalisia konserttipaikkoja, digitaalisia työpaikkoja ja paljon muuta.

Yllä kuvattu heijastaa kuitenkin pääosin futuristisia visioita, mutta toimiiko metaversumi käytännössä?

Miten metaversumi toimii?

Metaversumi toimii melko samaan tapaan kuin nykyinen internet, mutta eri palvelut ja verkkosivustot toimivat yhdessä tehokkaammin, ja metaversumissa virtuaalista todellisuutta hyödynnetään huomattavasti enemmän.

Tällä hetkellä voit käyttää monia alustoja ja palveluita yhden laitteen välityksellä (esimerkiksi tietokone) ja yhtä sovellusta käyttäen (internet-selain). Yksinkertaisesti sanottuna metaversumi on mukaansatempaavampi versio nykyjärjestelmästä: siinä tietokone korvataan VR-laseilla ja sivustot, joita tällä hetkellä käytät selaimesi kautta, on rakennettu VR-yhteensopiviksi.

Monille unelma metaversumista on kuitenkin paljon enemmän kuin internetin ja virtuaalitodellisuuden yhdistelmä. Monet toivovat, että metaversumissa fyysinen todellisuus ja kyberavaruus sulautuvat toisiinsa. Tässä digitaalisessa maailmassa voidaan elää, työskennellä, olla kanssakäymisessä toisten ihmisten kanssa ja luoda vaikkapa taidetta ilman tarvetta eri laitteiden käyttämiselle tai fyysisestä tilasta toiseen liikkumiselle.

Kaikki tämä saattaa kuulostaa scifiltä, mutta tällaisen metaversumin mahdollistavaa teknologiaa kehitetään parhaillaan.

Metaversumiteknologioita

Metaversumin ydin koostuu useista teknologioista. Katso alta, millaisia teknologioita metaversumi hyödyntää.

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus

Puettava virtuaaliteollisuus- ja lisätty todellisuus -teknologia ovat olennainen osa metaversumikokemusta. Virtuaalilaseja on saatavilla jo laajalti. Esimerkiksi Meta Quest 2 (Metan, entisen Facebookin, tuottama laite) tarjoaa käyttäjille pääsyyn mittavaan valikoimaan virtuaalitodellisuuskokemuksia.

Lisätty todellisuus -teknologia (augmented reality eli AR), eli teknologia, joka lisää todelliseen ympäristöömme visuaalisia elementtejä, mutta ei luo kaikenkattavaa digitaalista ympäristöä, on myös tärkeässä roolissa. Se tuo yhteen todellisen maailman ja metaversumin. Siinä missä varhaiset AR-laitteet, kuten Google Glass, eivät olleet menestys, Meta ja muut teknologiajätit kehittävät parhaillaan uusia, hienostuneempia AR-järjestelmiä.

3D-mallinnus

Järjestelmät, jotka mallintavat käyttäjän 3D-ympäristöä, voivat saada merkittävän roolin immersiivisessä metaversumikokemuksessa. Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on kuvaillut yrityksen suunnitelmia kehittää teknologiaa, joka skannaa ja kartoittaa metaversumin käyttäjän ympäristöä tavalla, jossa saatetaan hyödyntää verkkokameroita käyttäjien kotona. Tästä suunnasta kielii myös yrityksen nykyinen nimi – entinen Facebook pyrkii nyt kehittämään omaa metaversumiaan.

Teoriassa 3D-mallinnuksen ansiosta käyttäjät voisivat kokea virtuaalisen maailman fyysisemmin. Jos esimerkiksi haluat tanssia tai harrastaa vaikkapa miekkailua digitaalisissa tiloissa oleillessasi, lasisi saattaisivat yhdistää tilaan elementtejä fyysisestä ympäristöstäsi, kuten esimerkiksi seinät tai huonekaluja. Se auttaisi estämään onnettomuuksia ja törmäyksiä.

Esineiden internet

Esineiden internet on yhdistetyistä älylaitteista koostuva ekosysteemi. Niin keittiön laitteet, viihdekonsolit kuin kodin turvajärjestelmätkin voidaan yhdistää langattomien verkkojen välityksellä, ja näin niistä muodostuu esineiden internet (englanniksi Internet of Things eli IoT). Koska metaversumia voidaan ajatella digitaalisen ja fyysisen maailman yhteensulautumiseksi, esineiden internet (samaan tapaan kuin lisätty todellisuus) voi olla merkittävässä roolissa fyysisen ja virtuaalisen välisen rajan häilyttämisessä.

Toinen tärkeä tehtävä, jonka esineiden internet voi saavuttaa, on käyttäjien suojaaminen fyysisessä ympäristössä. VR-laseja käyttävä, immersiiviseen metaversumikokemukseen uppoutunut käyttäjä ei luultavasti kiinnitä juuri huomiota fyysiseen ympäristöön. Niinpä IoT-laitteet, kuten älyovikellot, turvajärjestelmät ja jopa termostaatit voisivat lähettää viestejä metaversumiin ja ilmoittaa käyttäjille todellisen maailman asioista, joiden heidän tulee olla tietoinen.

Lohkoketjut

Lohkoketjuteknologiasta puhutaan myös usein metaversumien yhteydessä, mutta miten lohkoketju toimivat?

Yksinkertaisesti sanottua lohkoketju on hajautettu tietokanta, josta on erittäin vaikea poistaa tietoja tai muokata niitä jälkikäteen. Tätä järjestelmää hyödynnetään kryptovaluutoissa ja NFT-teknologiassa (non-fungible token eli digitaalinen hallintatodistus). Arvellaan, että lohkoketjuja voidaan käyttämään omistuksen osoittamiseen metaversumissa.

Jos esimerkiksi avattaren käyttämää vaatetta voitaisiin säilyttää lohkoketjussa, siitä tulisi uniikki esine, johon sinulla on omistusoikeus (se olisi siis käytännössä NFT).

Vaikka lohkoketjuja voitaisiinkin hyödyntää tällä tavalla, tätä teknologiaa tuskin tullaan käyttämään laajalti metaversumissa, sillä NFT:t eivät tunnetusti ole kovin turvallisia. Ja on myös hyvä pitää mielessä, että minkälaisen muodon metaversumi lopulta tuleekaan saamaan, sen todennäköisesti omistaa jokin teknologiajätti, kuten Meta. Ja teknologiajätit säilyttävät käyttäjien tietoja mieluummin omissa tietokannoissaan kuin lohkoketjuissa.

Miten metaversumiin pääsee?

Metaverse-sisältöön pääsee käsiksi millä tahansa laitteella, jossa on internet-yhteys, joskin ideaalitilassa käyttäjillä on jonkinlainen virtuaalitodellisuuskäyttöliittymä.

Tällä hetkellä metaversumiin ei tosin varsinaisesti pääse, sillä se ei tavallaan ole vielä olemassa. Sen sijaan metaversumin eri elementeistä pääsee jo nauttimaan: Voit esimerkiksi osallistua konserttiin Fortnitessa käyttämällä pelikonsolia tai tietokonetta. Virtuaalilaseja käyttäessäsi voit viettää aikaa ystävien kanssa Metan Horizon Worlds -alustalla tai osallistua virtuaalikokoukseen. Monenlaisia metaversumikokemuksia on siis saatavilla, mutta ne ovat toistaan irrallisia ja toimivat eri alustoilla.

Niin kauan, kun metaversumin saarekkeet ovat irrallisia eikä niistä muodostu yhtä yhtenäistä ekosysteemiä, ei voida puhua yhdestä ainoasta metaversumista.

Esimerkkejä metaversumista ja sen käyttötavoista

Metaversumia voi käyttää monella tavalla aina viihteestä työntekoon. Osa käyttötavoista on vielä teoreettisia, mutta osan voi kokea jo nyt.

  • Liiketoiminta ja työskentely. Etätyöskentelyn ja Zoom-kokousten aikakaudella monet ihmiset eivät pysty työskentelemään ilman internetiä. Metaversumi voisi mahdollistaa luonnollisemman ja yhteistyötä paremmin tukevan työskentelykokemuksen. Kokoukset voitaisiin järjestää immersiivisessä VR-tilassa digitaalisia avattaria käyttäen, jolloin osallistujat saisivat samankaltaisen kokemuksen kuin fyysisessä kokoussalissa ollessaan. Metaversumin puolestapuhujat näkevät, että näin voidaan hyödyntää etätyöskentelyn edut menettämättä toimistotyöskentelyn parhaita puolia.
  • Viihde. Metaversumi toimii jo areenana immersiivisille viihdekokemuksille aina konserteista pelaamiseen. Verkkopelialusta Fortnite on järjestänyt useita suuria musiikkitapahtumia, joissa pelaajat voivat nauttia konsertista virtuaalimaailmassa. Metaversumin etu tässä mielessä on se, että maantieteelliset rajoitukset eivät vaikuta: urheilu- ja musiikkitapahtumista voi nauttia sijainnista riippumatta ja ilman tarvetta siirtyä fyysisesti paikasta toiseen.
  • Opiskelu. Metaversumi hyödyntää VR- ja AR-järjestelmiä, ja siksi sitä voidaan hyödyntää myös koulutuksessa. Opiskelijat voivat osallistua luennoille ja oppitunneille virtuaaliympäristöissä, vaikka he eivät voisikaan fyysisesti olla läsnä. Covid-pandemian myötä havahduttiinkin siihen, miten metaversumiteknologia voisi olla hyödyksi opiskelussa.
  • Vapaa-ajan vietto. Virtuaalitodellisuusperustaisen internetin immersiivinen luonne voi ainakin teoriassa tehdä digitaalisissa tiloissa tapahtuvasta sosiaalisesta kanssakäymisestä tehokkaampaa. Jos esimerkiksi ikävöit ystäviäsi, voisit vain laittaa virtuaalilasit päähäsi ja olla heidän kanssaan metaversumin virtuaalimaailmoissa. Oli kyseessä sitten yllä mainitut viihdetapahtumat, pelien pelaaminen tai ystävien kanssa oleilu, näistä kokemuksista voisi metaversumissa tulla autenttisempia ja miellyttävämpiä kuin internetin nykyversiossa.
  • Shoppailu. Verkko-ostosten tekeminen on yleistynyt mittavasti, ja jatkossa myös metaversumiin suunnataan tekemään ostoksia. Mitä metaversumissa sitten ostetaan? Sovellusten, konserttilippujen tai muiden viihdetapahtumien lippujen lisäksi metaversumissa käytetään rahaa (tai paremminkin kryptovaluuttoja) esimerkiksi avatarten vaatteiden hankintaa sekä 3D-tilojen kehittämiseen ja sisustamiseen.

Metaversumi ja kryptovaluutat

Metaversumivisioissa ja sen nykyisissä muodoissa kryptovaluutoilla on myös keskeinen rooli. Lohkoketjuteknologia on tässä mielessä myös tärkeä tehtävä: se mahdollistaa turvallisen ja tehokkaan virtuaalivaluuttojen käytön metaversumissa. On toki myös hyvä muistaa, että kryptovaluuttojen maine on kokenut kovan kolauksen niin sanotun kryptoromahduksen myötä vuonna 2022, ja kryptojen ostamiseen metaversumissakin on syytä suhtautua harkiten.

Metaversumivaluuttoja on useita, ja niitä käytetään kaupankäyntiin ja ostosten tekoon metaversumeissa. Esimerkiksi MANA on Decentralandin oma valuutta, ja Decentraland on puolestaan oma hajautettu metaversuminsa, jossa voidaan muun muassa ostaa maata, vaatteita ja muita elementtejä avattarille. Decentralandissa voidaan pelata, kehittää omaa 3D-tonttiaan ja viettää aikaa toisten käyttäjien kanssa. Käyttäjät voivat myös ostaa sovelluksia ja sisältöä.

Muita metaversumiin yhdistettyjä kryptovaluuttoja ovat esimerkiksi ApeCoin, Stacks, Theta ja Axie Infinity. Näitä valuuttoja voidaan ostaa samalla tavalla kuin muitakin kryptovaluuttoja. Vähemmän tunnettuja valuuttoja varten voi olla tarpeen ostaa ensin tunnetumpaa valuuttaa, kuten Bitcoineja, ja vaihtaa niitä sitten haluttuun valuuttaan.

Metaversumi tulonlähteenä

Teknologiayritykset, kuten Meta, upottavat suuria rahamääriä metaversumin kehittämiseen, vaikka kyseessä onkin toistaiseksi vain eräänlainen visio. Miksi ne tekevät niin? Koska ne arvelevat, että metaversumi voi tuottaa niille tulevaisuudessa rahaa. Mutta miten raha metaversumissa toimii?

Metaversumi voi tuottaa varoja monilla tavoilla aivan kuten nykyinenkin internet. Siitä hyötyvät muun muassa ohjelmisto- ja laitemyyjät, sovellusten ja infrastruktuurien kehittäjät, palvelimia ylläpitävät yritykset ja monet muut – ja heille metaversumikin tarjoaisi liiketoimintamahdollisuuksia.

On kuitenkin myös hyvä huomioida, että metaversumi tarjoaa myös täyden uudenlaisia potentiaalisia tulonlähteitä. Tällaisia tulonlähteitä voivat olla esimerkiksi avattarien kosmeettiset päivitykset tai pääsy vain metaversumissa tapahtuviin tilaisuuksiin. Käyttäjät voisivat jopa ostaa omaisuutta metaversumissa, kuten vaikkapa hankkia tilan, jota he voivat muokata haluamakseen ja jossa he voivat tavata ystäviä.

Metaversumeissa voidaan nähdä myös uudenlaisia ammatteja ja aloja: jotkut voivat keskittyä vaikkapa avatar-tuotteiden suunnitteluun, kun taas toiset voivat olla virtuaalitilojen välittäjiä tai vuokraajia.

Metaversumi ja sijoittaminen

Yritykset voivat myös rikastua metaversumin käyttöön liittyvillä tuotteilla. Esimerkiksi Metan VR-laseihin ja VR-kokemuksiin investoimat varat liittyvät mitä todennäköisimmin siihen, että se tulee saamaan tuottoja omistamalla metaversumipalvelun. Tämä kielii uskosta siihen, että metaversumeista tulee jollakin tasolla totta tulevaisuudessa.

Erilaisten metaversumien kehitykseen viittaavat myös suuret yrityskaupat, joissa metaversumeita kaavailevat teknologiayritykset ovat ostaneet pelialan yrityksiä.

Miten sitten metaversumin kasvuun pääsee kiinni sijoittamalla? Virtuaalivaluuttoihin sijoittamisen lisäksi kiinnostavia kohteita ovat luonnollisesti erilaiset metaversumeita tai niihin liittyviä palveluita tai teknologia kehittävät yritykset. Metaversumin luomiseen tarvitaan niin virtuaalisia laitteita, kuten VR-laseja, kuin virtuaalialustoja ja uudenlaisia ohjelmistojakin.

Jos metaversumi siis kiinnostaa sijoituskohteena, on syytä pitää silmällä suuria teknologiayhtiöitä ja seurata niiden liikkeitä. Lisäksi metaversumeihin satsaavat puolijohde- ja ohjelmistoyritykset sekä pelialan yritykset ovat kiinnostavia kohteita.

Metaversumin haasteet

Viime vuosina on nähty, minkälaista vahinkoa hakkerit ja muut kyberrikolliset voivat onnistuessaan saada aikaan. Vahinkojen mittakaava on suhteessa myös siihen, kuinka riippuvaisia erilaisista verkkoa käyttävistä sovelluksista ja tietokannoista olemme – mitä enemmän tietoa verkossa on, sitä kurjempia esimerkiksi tietovuotojen seuraukset ovat.

On myös nähty, että esineiden internet -laitteisiin liittyy tietoturvariskejä, ja niiden suojaus on usein puutteellista. Onkin selvää, että myös metaversumista puhuttaessa on huomioitava siihen liittyvät vaarat.

Jos metaversumista todella tulee tulevaisuudessa totta, ja suosittu, VR-lasien ja käyttöliittymien omistajille on luvassa suuria määriä arvokasta tietoa käyttäjistä. Voi olla, että saamme Facebookin tai Amazonin ylläpitämän metaversumin, mutta joka tapauksissa yksityisyyttä kunnioittamaton tietojen kerääminen on vain yksi suurimmista metaversumin mukanaan tuomista uhista.

Keskeinen haaste tuleekin olemaan käyttäjien luottamuksen saavuttaminen. NordVPN:n toteuttama metaversumikysely osoitti, että 50 prosenttia yhdysvaltalaisista vastaajista oli huolissaan identiteettivarkauksista metaversumissa, ja 45 prosenttia ilmaisi olevansa huolissaan tietosuojasta. Jos metaversumin odotetaan saavan suuren suosion ja käyttäjämäärän, näihin huoliin on pystyttävä löytämään ratkaisu. Toisin sanoen käyttäjien on saatava tietää, miten metaversumia suojataan kyberhyökkäyksiltä, hakkereilta ja tietovuodoilta.

On selvää, että osa nykyisistä tietoturvajärjestelmistä ja sovelluksista, kuten VPN ja virustorjunta, ovat mukana myös metaversumissa. On kuitenkin myös selvää, että rikollisten menetelmät kehittyvät teknologian edistyessä, ja metaversumi tuo tullessaan myös täysin uudenlaisia kyberrikollisuuden muotoja.

Lue alta lisää metaversumiin liittyvistä hyödyistä ja vaaroista.

HYÖDYTVAARAT
Mahdollisuus oleilla ystävien kanssa sijainnista riippumatta.Mittava tietojen kerääminen ja yksityisyyden loukkaaminen.
Viihde-elämyksistä nauttiminen sijainnista riippumatta.Vaatii immersiivisen VR-kokemuksen, jonka myötä virtuaalimaailmaan uppoutuneet käyttäjät eivät välttämättä havaitse todellisen ympäristönsä vaaroja.
Immersiiviset verkko-opiskelukokemukset.Riippuvuus kalliista ja joissain tapauksissa toistaiseksi teoreettisesta teknologiasta.
Etätyöskentelyn tehostaminen.Voi vähentää tosimaailman ihmisten välisiä kohtaamisia entisestään.

Muuttaako metaversumi tulevaisuutemme?

Metaversumi on osa tulevaisuutta, mutta se ei välttämättä tule toteutumaan täysin. Sillä tulee varmasti olemaan tärkeä rooli internetin kehityksessä, median kulutuksessa ja sosiaalisessa verkostoitumisessa. Visio yhdestä täysin integroidusta VR-alustasta ei todennäköisesti tule kuitenkaan toteutumaan.

Yksi metaversumin suurimmista haasteista on yhtenäisyys. Yritykset, kuten Meta, Amazon ja Apple, tulevat luultavasti luomaan omat VR-lasinsa ja tilansa, jolloin muodostuu useita kilpailevia metaversumeita. Jotkut sovellukset saattavat olla saatavilla kilpailevilla alustoilla, mutta muutoin niiden välillä tulee olemaan selkeä raja, kuten on käyttöjärjestelmienkin kohdalla. Tästä syystä tuskin tulemme näkemään yhtä jättimäistä VR-verkostoa tulevaisuudessa. Sen sijaan tulemme luultavasti hyödyntämään erilaisia metaversumeita eri tarkoituksiin.

Kaikessa tässä on tietenkin kyse spekulaatiosta. Virtuaalitodellisuus- ja lisätty todellisuus -teknologiat kehittyvät nopeasti, ja kaikki metaversumin elementit ovat jo olemassa, erityisesti mitä viihteeseen ja pelaamiseen tulee. Jää nähtäväksi, kuinka pitkälle metaversumi etenee ja minkälainen vaikutus sillä tulee olemaan käyttäjien yksityisyyden näkökulmasta.

Tällä hetkellä on siis mahdotonta sanoa, kuuluuko kaikkien internetin käyttäjien välineistöön tulevaisuudessa esimerkiksi VR-lasit, ja tulemmeko viettämään aikaa viestintäsovellusten sijaan virtuaalitiloissa.

Mitä metaversessä tapahtuu tällä hetkellä?

Kuten yllä jo todettiin, yhtä yhtenäistä ja jaettua metaversumia ei välttämättä ole luvassa lainkaan, mutta metaversumeita ja niihin liittyvää teknologiaa kehitetään jatkuvasti. Kyseessä on visio, jonka toteutumista edistetään ja seurataan tarkasti, myös siksi, että se kiinnostaa niin sijoittajia kuin teknologia-alalla työskenteleviäkin.

Nähtäväksi jää, kuinka suosittuja niistä tulee – kyseessä on edelleen uusi ala, eikä kukaan osaa vielä varmaksi sanoa, minkälainen rooli metaversumilla tulee olemaan tavallisille käyttäjille, ja mitkä sen elementit tulevat olemaan suositumpia. Siirtyvätkö etätyöskentelyyn soveltuvat alat jatkossa metaversumiin, vai tuleeko metaversumista ennen kaikkea pelaamiseen, sosiaalisen kanssakäyntiin ja viihteeseen käytetty palvelu?

Lue alta lisää siitä, minkälaista kehitystä metaversumissa tapahtuu juuri nyt, ja mitä tahoja metaversumivisioista kiinnostuneiden kannattaa seurata. On selvää, että monet yritykset, jotka eivät vielä ole lanseeranneet VR-tuotteita tai virtuaalisia alustoja, työskentelevät niiden parissa. Kiinnostavia käänteitä voidaan odottaa esimerkiksi Applelta ja Microsoftilta.

Meta

Yllä jo mainittu Meta, eli entinen Facebook, on VR-laitteistojen lisäksi muun muassa luonut Horizon-nimisen metaversumiohjelman. Mistä siinä on kyse? Horizon on virtuaalitila, joka on luotu erityisesti työskentelyä ajatellen.

Horizonissa käyttäjät voivat osallistua avattarillaan virtuaalikokouksiin Metan omia VR-laseja käyttäen. Metan omat Oculus-lasit ovat kuitenkin menettäneet sijaa pienempien yritysten laseille, joiden teknologia on edistyneempää.

Metan kädenjälki näkyy myös Ray-Ban Stories -laseissa. Niillä voi ottaa kuvia, kuunnella musiikkia ja soittaa puheluita ystävien kanssa oleilemiseksi. Ne edustavat puettavaa teknologiaa, jossa hyödynnetään lisättyä todellisuutta.

Google

Monet muistavat Google Glass -älylasit, joita voi kuvailla puettavaksi tietokoneeksi. Laseilla saattoi ottaa kuvia ja tallentaa videota sekä soittaa puheluita. Niitä saattoi hallita äänikomennoilla. Lasit perustuivat Android-järjestelmään. Nämä lasit antoivat vihjeitä siitä, minkälaisia laitteita metaversumiin saattaa liittyä, mutta tuote epäonnistui – vuonna 2013 lanseerattujen lasien myynti lopetettiin jo vuonna 2015.

Google ei toki lasien epäonnistumisesta lannistunut, vaan on jatkanut metaversen kehittelyä. Esimerkiksi Googlen ARCore-alustan välineillä voi luoda lisätyn todellisuuden kokemuksia. Google tarjoaa myös muita AR- ja VR-sovelluksia kuten Google Lensin, jolla voi tunnistaa objekteja. Sen toiminta ei rajoitu kuitenkaan ainoastaan tunnistamiseen, vaan Google Lens tarjoaa myös objektiin liittyviä toimintoja, kuten kääntäminen tai ostosten tekeminen.

Roblox

Monet vanhemmat ovat kuulleet Robloxista, sillä suurin osa sen käyttäjistä on teinejä ja lapsia. Roblox on erittäin suosittu yhdysvaltalainen videopeliyhtiö, jota voidaan kutsua metaversumin edelläkävijäksi.

Robloxissa voidaan luoda ja pelata pelejä, joissa käytetään alustan sisäistä Robux-valuuttaa. Roblox on kuitenkin jatkuvasti laajentanut elämyksiään pelimaailman ulkopuolelle, ja alustalla on nähty muun muassa konsertteja, joissa artistit ovat myös olleet yhteydessä faneihinsa virtuaalimaailmassa.

Roblox on myös tarjonnut useille yrityksille mahdollisuuden kokeilla metaversumissa toimimista, joten alustalla on järjestetty erilaisten yritysten virtuaalitapahtumia, joissa on ollut huimia kävijämääriä.

Vaikka Roblox tällä hetkellä onkin erityisesti nuorten käyttäjien suosiossa, se tavoittelee myös aikuisia käyttäjiä, ja tulee siinä luultavasti myös onnistumaan.

Snap

Snapin tunnetuin tuote on Snapchat-sovellus, ja sen yhteydessä yritys on satsannut lisättyyn todellisuuteen: Snapchatissa on saatavilla muun muassa huima valikoima erilaisia AR-filttereitä.

Snapchatissa voi myös luoda itselleen virtuaalisen 3D Bitmoji -hahmon. Lisäksi Snap on kehittänyt Spectacles-AR-älylasit.

NVIDIA

NVIDIA on merkittävä puolijohdeyhtiö, jonka nimen monet yhdistävät pelaamiseen, mutta joka on ottanut suuria harppauksia metaversumien suuntaan. NVIDIAn teknologiaa hyödynnetään muun muassa 3D-maailmojen yhdistämiseen Omniverse-alustaa käyttäen.

NVIDIAn rooli vaikuttaa olevan erittäin tärkeä jo nyt sekä tulevaisuudessa metaversumin näkökulmasta: se mahdollistaa fyysisen ja virtuaalisen maailman yhdistämisen, ja tarjoaa olennaisia välineitä metaversumin kehittämiseen.