Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Vad är port 443? En teknisk guide om HTTPS port 443

Har du någonsin funderat över vad S:et i HTTPS står för? Eller varför det ens står med i webbadressen? Och hur det egentligen är kopplat till port 443? Läs vidare för att lära dig allt om port 443, vad den används till, hur den fungerar och hur du kan slå på den.

Vad är port 443? En teknisk guide om HTTPS port 443

Innehåll

Innehåll

Vad är port 443?

Port 443 är en slags virtuell punkt där “datasändningar” möts, skickas från och blir mottagna. Den här typen av “kommunikationspunkt” används av olika transportlagerprotokoll, som Transmission Control Protocol (TCP), för att skicka olika typer av webbtrafik till sina slutmål. När du surfar på internet ansluts din dator till en server som lagrar informationen och hämtar den åt dig. För att etablera denna anslutning behövs en port genom vilken trafiken kan färdas.

Alla nätverksportar har nummer. Till exempel hanterar port 80 all webbtrafik som inte är krypterad, medan information som skickas genom port 443 är krypterad och därmed säker under överföringen. Portar är också associerade med nätverksprotokoll som antingen är HTTP eller HTTPS. Men hur skiljer sig dessa två åt och vad gör HTTPS till det mer populära valet bland webbplatsägare?

Hur fungerar HTTPS?

HTTPS står för Hypertext Transfer Protocol Secure och är helt enkelt det som ser till att överföringen av data mellan en webbläsare och en webbserver är helt krypterad. Här används SSL/TLS– protokollet för att säkerställa att kommunikationskanalen mellan webbläsaren och webbservern är och förblir helt krypterad. Om du någonsin funderar över om den webbplats som du besöker är säker så är det bara att kolla in webbadressen.

Om anslutningen är säker så kommer det att finnas ett S i slutet av HTTP. S:et står för “secure” eller “säker” och det innebär att sidan är krypterad och utomstående inte kan komma åt informationen som skickas. Dessutom kommer det att finnas en hänglåssymbol före URL:en om sidan är säker. Det är därför väldigt enkelt att se om anslutningen är säker eller inte.

Om det finns ett S och ett hänglås i URL:en så är informationen krypterad. Då blir det omöjligt att se vad som står i informationen utan en nyckel. Alla dina data, som t.ex. inloggningsuppgifter eller kortinformation, krypteras genom en krypteringstjänst och blir som en oläslig textmassa. Utan en dekrypteringsnyckel är det omöjligt för en hackare att läsa av informationen.

Den här typen av krypteringsprocess förhindrar också att din internetleverantör eller andra tredjeparter kan ta del av den privata information som skickas mellan din enhet och webbsidan. Det är därför bra att informationen är krypterad av flera olika anledningar. För att etablera en säker anslutning använder därför de flesta seriösa aktörer HTTPS port 443. Det är också den som är standardporten för HTTPS-trafik.

Vad skyddar HTTPS port 443?

HTTPS via port 443 används för att skapa en säker och krypterad tunnel mellan mottagaren och avsändaren, i det här fallet mellan en webbserver och en webbläsare. Den här tunneln gör så att alla dina känsliga uppgifter som skickas till/används på hemsidan är helt krypterade och skyddade.

Det kan vara uppgifter som inloggningsuppgifter (om du loggat in på hemsidan) eller kortinformation eller kontonummer (om du använt ditt kort för att köpa eller beställa något på sidan). Tack vare den höga säkerheten så använder de flesta seriösa företag, som erbjuder möjlighet att logga in eller beställa något från sidan, HTTPS anslutning via port 443 för att skydda sina kunder och kryptera deras information.

Varför behöver vi port 443?

HTTPS via port 443 är nästintill nödvändigt för att vara säker på nätet. Den krypterar informationen och gör det omöjligt att komma åt den. Om datan skickas via en vanlig port, som port 80, så skickas informationen helt öppet och vem som helst kan komma åt den. Det gör det betydligt lättare för hackare och risken att din privata information äventyras är stor.

Med tanke på att utvecklingen inom e-handel har gått så snabbt så har skyddandet av data blivit en prioritet. Alla som äger en webbplats vill naturligtvis att deras tjänster ska kunna användas på ett säkert sätt och att kundernas privata information förblir privat. Det är här HTTPS-port 443 blir oumbärlig, så låt oss ta en snabbtitt på hur du kan aktivera den på din dator.

Hur öppnar vi port 443?

För att öppna port 443 på Windows behöver du lägga till den i Windows brandvägg, Följ följande steg för att lägga till port 443:

  1. Börja med att trycka på Start och sedan söker du fram Kontrollpanelen. I Kontrollpanelen finns det en sektion som heter “Windows Defender-brandväggen”. Den klickar du på.
  2. I panelen till vänster finns “Avancerade inställningar”. Navigera dit och klicka sedan på “Regler för inkommande trafik” som finns uppe i det vänstra hörnet.
  3. Tryck på “Ny regel” som finns i den högra kolumnen. Ett nytt fönster kommer nu att öppnas och där väljer du “Port” och sedan trycker du på nästa.
  4. I nästa steg kan du välja mellan TCP och UDP. Välj TCP och gå sedan ned till specifika lokala portar och skriv in 443. Tryck sedan nästa.
  5. Gå nu vidare till nästa steg i panelen till vänster och klicka på “Åtgärd”. Klicka på “Tillåt anslutning” och sedan på “Nästa”.
  6. Gå sedan vidare till “Profil”, som finns i panelen till vänster och tryck på “Domän”, “Privat” och sedan “Nästa”.
  7. Tryck sedan på “Namn” i panelen till vänster och skriv in “WCF-WF 4.0”. Klicka sedan på “Slutför”.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är port 443 en virtuell punkt som skickar krypterad information mellan olika parter. Om port 443 används så finns det alltid ett S efter HTTP i din webbläsare och en hänglåssymbol i början av URL:en. Det indikerar att informationen är krypterad och det är ett lätt sätt att få reda på om informationen som du skickar är säker eller inte.

HTTPS via port 443 skyddar information som inloggningsuppgifter, kort eller bankuppgifter från att läcka och du kan surfa fritt på sådana hemsidor med vetskapen om att dina uppgifter är helt skyddade.