Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

NordVPN-undersökning visar: Utbredd spårning mellan enheter

Spårning mellan olika enheter (cross-device tracking) är en kontroversiell marknadsföringsteknik. Användare vet ofta inte att företag spårar dem mellan olika enheter, vilket skapar frågetecken kring både transparens och integritet. En ny undersökning från NordVPN visar att spårning mellan enheter är utbredd och att användare känner sig “förföljda” av sina enheter. Vi tar en titta på datan och diskuterar hur du bäst skyddar dig från spårning.

NordVPN-undersökning visar: Utbredd spårning mellan enheter

Vad är spårning mellan enheter?

Spårning mellan enheter (cross-device tracking) är en marknadsföringsstrategi som spårar användare mellan olika enheter, som deras mobiler, smarta TV-apparater, tablets och datorer. Marknadsförare använder spårningen för att skapa profiler av sina användare, vilket hjälper dem förstå sina kunder bättre och underlättar för inriktad marknadsföring.

Men, spårningen ifrågasätts av experter inom cybersäkerhet på grund av den bristande transparensen och integriteten.

Spårning mellan enheter omfattar flera olika tekniker – som t.ex. cookies, tracking pixels och fingerprinting – och de målar upp en bild av aktiviteten på olika enheter. Den kanske mest tveksamma tekniken är så kallade ultrasonic beacons (ultraljudsspårning). Det är när enheter avger ljud som är ohörbara för människor men som innehåller kodad data som andra enheter kan snappa upp. Att vi inte kan höra ljuden beror på att frekvensen är för hög (vanligtvis över 18 kHz), men de kan fångas upp av olika smarta enheter (som din mobil eller laptop).

T.ex. så kanske du ser en reklam för tandkräm på TV. Utan att du märker det så innehåller TV-reklamen ultraljudssignaler. Medan reklamen visas så lyssnar din mobil på dessa signaler (ifall den har “rätt” inställningar för rättigheter). Du plockar upp mobilen, öppnar en social media-app och ser samma reklam som du just såg på TV. Ett sammanträffande? Nej, bara väldigt avancerad och utstuderad marknadsföring.

NordVPN:s undersökning: Spårning mellan enheter vanligt

En nyligen utförd undersökning beställd av NordVPN i 11 länder visar att spårning mellan enheter med hjälp av ultraljud är ett utbrett fenomen i västvärlden. Fler än en tredjedel (35,6%) av de tillfrågade uppgav att de lagt märke till reklam på sina enheter för produkter/tjänster som de nyligen talat om eller sett på TV – men som de inte sökt efter på den enheten. Över hälften av amerikanerna svarade ja på den frågan (53%) medan Sverige låg i botten av listan med endast 11,1% (25,4% av svenskarna uppgav att de inte kom ihåg).

Spårning mellan enheter vanligt

Människor känner sig “förföljda” av sina enheter

Av de som lagt märke till reklam efter att de diskuterat ett ämne eller sett samma reklam på TV, så svarade många att de känner sig “förföljda”.

 • 51,8% (Polen)
 • 49,2% (Storbritannien)
 • 37,8% (Sverige)
Människor känner sig “förföljda” av sina enheter

Intressant nog så svarade 13% av de brittiska respondenterna att de också kände sig “rädda” efter att ha sett reklamerna. Som jämförelse uppgav 20% av amerikanska och 17% av australiensiska respondenter att de var “glada”, eftersom de fick se reklamer om något som de var intresserade av. De resultaten visar de olika förhållningssätten till riktad marknadsföring i olika länder.

12% av amerikaner uppgav också att de kände sig “speciella/viktiga” efter att ha sett de riktade annonserna, men den uppfattningen delades inte i andra länder.

Spårningen är mest märkbar på mobilen

De respondenter som svarat att de märkt av riktad reklam efter att de talat om ett ämne eller sett en reklam på TV fick även en följdfråga om på vilken enhet de lagt märke till reklamen. Där svarade majoriteten att det var på deras mobiler:

 • 82,0% (Sverige)
 • 80,6% (Storbritannien)
 • 79,1% (Spanien)

Endast 41,4% av svenskarna svarade att de märkt av riktad reklam på sina datorer, vilket kan jämföras med Frankrike där motsvarande siffra var 62,2%.

Spårningen är mest märkbar på mobilen

Svenskar vet inte att de kan begränsa rättigheter

På frågan om respondenterna kände till att de kan begränsa sina mobilers rättigheter och hindra dem från att lyssna, så svarade majoriteten nej (57,5%).

 • 75,2% (Sverige)
 • 67,6% (Nederländerna)
 • 65,4% (Kanada)

Här låg Sverige i topp med 75,2%, vilket innebär att hela tre fjärdedelar av svenskar inte känner till att de kan begränsa appars tillgång till mikrofonen på sina mobiler, tablets och datorer.

Hur kan du förhindra spårning mellan enheter?

Tanken att dina enheter spårar dig utan att du vet om det och kommunicerar med varandra kan kännas olustig. Den goda nyheten är dock att det finns flera saker du kan göra för att begränsa spårning mellan enheter och få större kontroll över din integritet. Så här begränsar du cross-device tracking:

 • Se över rättigheterna för dina appar. Du kan inte stoppa ultrasonic beacons från att avge ljud runt omkring dig. Men du kan däremot hindra dina enheter från att lyssna. Se över vilka rättigheter du har gett apparna i din mobil, och fokusera särskilt på rättigheten att använda mikrofonen. Behöver t.ex. appen Google Chrome verkligen tillgång till din mikrofon? Om inte, ändra appens rättigheter för att öka din integritet.
 • Läs igenom integritetspolicyn noga. Även om det är frestande att klicka “acceptera” utan att ha läst igenom en apps integritets-/sekretesspolicy så kan det skydda dig från att din mobil tjuvlyssnar på dig. Kontrollera om policyn nämner din mobils mikrofon och vad den kommer att användas för. Om tillgång till mikrofonen inte känns rimligt för en app så kan det vara en varningssignal. Se också efter om “ohörbara ljud” nämns – företag kallar det inte alltid för “ultraljudsspårning” eftersom de inte vill oroa användare.
 • Använd ett VPN. Även om ett VPN inte stoppar din mobil från att lyssna på dig, så kommer det att öka din övergripande digitala integritet och säkerhet. Ett VPN säkrar din internettrafik med kryptering och döljer din IP-adress, vilket hindrar din internetleverantör, myndigheter och andra tredje parter från att se dina internetaktiviteter. Därtill erbjuder NordVPN nu även Threat Protection – en avancerad funktion för cybersäkerhet som blockerar skadliga URL:er, irriterande annonser och webbspårare.

Metodologi för undersökningen

NordVPN:s undersökning vände sig till 10 808 respondenter i 11 länder: Sverige, Australien, Kanada, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Storbritannien och USA. En extern agentur samlade in enkätsvar mellan den 23 februari och 7 mars 2023. Respondenterna ombads svara på en rad förutbestämda frågor om marknadsföring och spårning mellan enheter. Urvalet av respondenter var representativt för den vuxna befolkningen i respektive land (18+ år).

Nätsäkerhet är bara ett klick bort.

Håll dig säker med världens ledande VPN