Twój IP: Unknown · Twój status: Niechroniony Chroniony

Automatyczny Kill Switch NordVPN

Jedno kliknięcie zapewnia perfekcyjne bezpieczeństwo.

Kup NordVPN teraz
hero kill switch

Funkcja Kill Switch jest zaawansowanym środkiem bezpieczeństwa, który zapobiega wyciekom danych do sieci.

Czym jest VPN Kill Switch?

Funkcja VPN Kill Switch stale monitoruje połączenie z serwerem VPN. Jeśli połączenie zostanie przypadkowo przerwane, Kill Switch zablokuje Twojemu urządzeniu (lub określonym aplikacjom) dostęp do Internetu.

NordVPN szyfruje ruch internetowy i kieruje go poprzez tunel VPN, ukrywając Twój adres IP i chroniąc Twoje prywatne dane przed osobami trzecimi. Funkcja Kill Switch jest jednak ostatnią linią obrony, która zabezpiecza Twoje prywatne dane przed ich przypadkowym ujawnieniem.

Twoje połączenie z Internetem pozostaje zablokowane do momentu przywrócenia tunelu VPN lub wyłączenia funkcji Kill Switch.

W naszym oprogramowaniu istnieją dwie wersje tej funkcji

desktop-pc

Na urządzenia z systemem Windows

Możesz wyłączyć połączenie internetowe lub określić, które aplikacje powinny zostać zablokowane, jeśli połączenie z serwerem NordVPN zostanie przerwane. Blokowanie wybranych aplikacji zalecane jest dla zaawansowanych użytkowników, którzy mają pełną kontrolę nad każdą aplikacją działającą na ich urządzeniu. Systemowa funkcja Kill Switch jest bezpieczniejszą opcją.

Mobile

Na urządzenia z systemem Android, iOS i macOS

Funkcja Kill Switch jest zintegrowana ze wszystkimi aplikacje na urządzenia z systemem iOS i macOS i uruchamia systemową blokadę sieci w przypadku zaniku połączenia VPN. Możesz również włączyć natywną funkcję Kill Switch dla systemu Android w wersji 7 lub nowszej, przechodząc do sekcji Ustawienia -> Sieć bezprzewodowa i sieci -> Więcej -> VPN.

Funkcja Kill Switch jest niezbędna

Upewnij się, że funkcja Kill Switch jest zawsze włączona — nie wpływa ona na jakość połączenia. Jeśli Twoje preferencje w tym zakresie są jednak inne, to przedstawiamy praktyczną zasadę.

journalist car camera

Funkcja Kill Switch włączona: zawsze

Jeśli jesteś działaczem politycznym, dziennikarzem lub blogerem, który mieszka i pracuje w kraju z autorytarnym rządem. Twoja wolność i bezpieczeństwo osobiste mogą zależeć od zachowania Twoich działań w Internecie w tajemnicy.

female work laptop

Funkcja Kill Switch włączona: podczas pracy

Jeśli pracujesz z informacjami poufnymi lub niejawnymi, upewnij się, czy są one zawsze zaszyfrowane. NordVPN z włączoną funkcją Kill Switch to najlepszy sposób na zabezpieczenie się przed wyciekami informacji i nieoczekiwanym przerwaniem połączenia.

female street mobile

Funkcja Kill Switch włączona: czasem

Utrata dostępu do mediów społecznościowych to nie koniec świata, choć wciąż nie jest niczym przyjemnym. Włącz funkcję Kill Switch przed wpisaniem hasła lub innych danych, których przechwycenie mogłoby narazić Twoją prywatność na szwank.

Przyczyny rozłączeń VPN

Jeśli korzystasz z usługi NordVPN, prawdopodobieństwo niepowodzenia połączenia jest niskie. Ponadto jeśli połączenie zostaje zerwane, problem niekoniecznie musi leżeć po stronie naszej usługi. W wielu przypadkach dzieje się tak z powodu zakłóceń w oprogramowaniu lub niestabilnego połączenia internetowego.

wifi unstable

Niestabilne połączenie z Internetem

To proste — przerwy w dostępie do Internetu mogą powodować przerwy w połączeniu z serwerem NordVPN.

Czynniki takie jak słaba siła sygnału sieci Wi-Fi lub częste przekroczenia maksymalnego dozwolonego czasu i rozłączenia mogą prowadzić do awarii połączeń VPN.

Natomiast przełączanie się pomiędzy siecią Wi-Fi a mobilnym Internetem nie będzie powodować problemów. Jeśli jednak urządzenie stale przeskakuje pomiędzy hotspotami Wi-Fi a mobilnym Internetem, ryzyko rozłączenia VPN wzrasta.

firewall

Oprogramowanie i urządzenia

Twoja zapora sieciowa lub program antywirusowy może zablokować aplikację NordVPN przed utworzeniem tunelu VPN. Ten problem można rozwiązać dodając aplikację NordVPN do listy wyjątków w zaporze sieciowej.

Podobnie, jeśli urządzenie (komputer, telefon, tablet itp.) ma włączoną funkcję automatycznych aktualizacji — co zalecamy — może się ono uruchomić ponownie i pozostawać bez ochrony tunelu VPN. Aby temu zapobiec, należy włączyć funkcję Kill Switch i opcję automatycznego nawiązywania połączenia.

servers unstable

Awaria serwera i sieci

NordVPN jest najbardziej niezawodną usługą VPN dostępną na rynku. Przerwy w pracy serwerów i awarie zdarzają się nam bardzo rzadko — choć są one możliwe.

NordVPN posiada ponad 5000 serwerów w ponad 59 krajach. Serwery te są przechowywane w bezpiecznych lokalizacjach pod stałym nadzorem. Mimo tego są one fizycznymi skrzynkami, podatnymi na uszkodzenia — jak każdy inny obiekt fizyczny.

Pewnego razu, podczas wypadku budowlanego spowodowanego przez osobę trzecią, jeden z naszych kabli został przecięty, powodując rozłączenia. Należy wspomnieć, że kabel ten znajdował się głęboko pod ziemią, pod jeziorem.

Nie da się przewidzieć wszystkiego, co może pójść nie tak — dlatego wszystkim nam przyda się automatyczna funkcja Kill Switch.

Technologia Kill Switch: jak działa naprawdę?

Funkcja Kill Switch działa poprzez obserwację, wykrywanie, blokowanie i przywracanie połączenia. Rozbijmy ją na elementy składowe:

1. Obserwuje

Funkcja Kill Switch stale obserwuje połączenie z serwerem NordVPN, wypatrując zmian w jego stanie lub adresie IP.

2. Wykryje

Jeśli połączenie zostanie przerwane, funkcja Kill Switch natychmiast wykryje tę zmianę.

3. Zablokuje

W zależności od tego, czy aktywowano funkcję Kill Switch na poziomie systemu czy aplikacji, funkcja ta zablokuje dostęp do Internetu Twojemu urządzeniu lub niektórym aplikacjom.

4. Przywróci

Kiedy tunel do serwera NordVPN zostanie przywrócony, funkcja Kill Switch przywróci połączenie internetowe.

Trzy główne przypadki, w których funkcja Kill Switch uchroni Cię przed katastrofą

Uruchom funkcję Kill Switch, dzięki której Twoje zabezpieczenia będą nie do pokonania