IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon

Siirry pääsisältöön

Tor-selain: Mikä se on ja onko sitä turvallista käyttää?

Anonymiteettiä verkossa arvostetaan yhä enemmän. Tästä syystä Tor onkin monelle netinkäyttäjälle tuttu ratkaisu yksityisempään ja turvallisempaan surffaamiseen. Tällä sivulla käydään läpi, mikä on tor-verkko, mihin sitä käytetään ja mitä hyötyjä ja haittoja sen käyttöön liittyy.

Tor-selain: Mikä se on ja onko sitä turvallista käyttää?

Mikä on Tor-selain?

Tor on lyhenne sanoista The Onion Router. Kyseessä on verkko, joka anonymisoi verkkoliikenteen ja tekee siten surffaamisesta aidosti yksityistä. Tor hyödyntää verkkoliikenteen anonymisoinnissa erityistä salaustekniikkaa, joka kehitettiin alun perin Yhdysvaltain laivaston tutkimuslaboratorion toimesta suojaamaan Yhdysvaltain tiedusteluviestintää. Sittemmin Tor-selaimesta on tullut laajalti tunnettu avoimen lähdekoodin alusta, joka on kenen tahansa käytettävissä.

Verkkoselaimen lisäksi Tor tarjoaa myös muita palveluita, jotka mahdollistavat palvelinten ja verkkosivustojen anonymiteetin, joista yksi on niin kutsuttu ”.onion”. Kyseessä on salattu verkko-osoite, johon pääsee ainoastaan Tor-selaimen kautta ja joka piilottaa sekä verkkosivuston että vierailijoiden henkilöllisyyden. Tämän monimutkaisesti suojatun yhteyden ansiosta Tor pystyy tarjoamaan sekä sivuston ylläpitäjille että kävijöille anonymiteetin. Tor-verkosta käytetäänkin usein osuvasti nimitystä pimeä verkko.

Mikä on Tor-selain?

Mihin Tor-selainta käytetään?

Tor-selainta käytetään pääasiallisesti verkon selaamiseen anonyymisti. Koska Tor piilottaa selaustiedot ja estää jäljityksen tehokkaasti, herättää se ymmärrettävästi kiinnostusta. Tästä johtuen Tor-selaimella onkin varsin laaja ja monimuotoinen käyttäjäkunta.

Tor mahdollistaa monenlaiset käyttötarkoitukset. Esimerkiksi toimittajat sekä tietovuotajat, kuten myös erilaiset yhteiskunnalliset organisaatiot käyttävät Tor-verkkoa vakoilun ja poliittisen painostuksen estämiseksi, mutta yhtä lailla sitä hyödyntävät aivan tavalliset ihmiset, jotka ovat huolissaan yksityisyydestään verkossa. Myös rikollisten tahojen tiedetään käyttävän Tor-verkon anonymiteettiä hyväkseen toteuttaakseen laittomia toimia sekä pimeässä verkossa että sen ulkopuolella.

Onko Tor turvallinen?

Tor-selaimen turvallisuudesta puhuttaessa on tärkeää ymmärtää sen toimintaperiaatteet. Tor-selaimen reititystekniikka salaa IP-osoitteen äärimmäisen tehokkaasti verkkovalvonnalta ja liikenteen analysoinnilta. Sen lisäksi, että Tor piilottaa käyttäjän sijainnin ja henkilöllisyyden ohjaamalla verkkoliikenteen verkkosolmujen, se hyödyntää myös monikerroksista salausta tarjotakseen entistäkin paremman yksityisyydensuojan.

Koska Tor-selaimen salaamat tiedot on “kuorittava” tuhansien riippumattomien verkkosolmun alta, on niiden alkuperä täysin hämärän peitossa siinä vaiheessa, kun verkkoliikenne saapuu vihdoin määränpäähänsä. Tämä monimutkainen prosessi on osoittaa, kuinka tehokkaasti ja turvallisesti Tor suojaa verkkoliikenteen ja piilottaa IP-osoitteen verkkosivustoilta, internet-palveluntarjoajilta ja jopa viranomaisilta.

Vaikuttavista yksityisyyttä parantavista ominaisuuksistaan huolimatta käyttäjää voidaan silti seurata. On syytä muistaa, että vaikka Tor piilottaakin tehokkaasti sijainti- ja selaustiedot, ei täydellistä anonymiteettiä ole olemassakaan. Vaikka internet-palveluntarjoaja ei näekään selaustietojasi tai muita Torin salaamia tietoja, voi se silti havaita sinun olevan yhteydessä Tor-verkkoon. Lisäksi sinut voidaan tunnistaa, jos kirjaudut verkkotilille tai annat tietoja verkkosivustolle Tor-selainta käyttäessäsi.

Turvallisuuden suhteen yhteenvetona voidaan todeta, että Tor vahvistaa käyttäjän turvallisuutta verkossa, mutta sekään ei pysty suojaamaan kaikilta mahdollisilta vaaroilta netissä. On totta, että Tor-verkko tekee surffaamisesta huomattavasti turvallisempaa kuin jos sitä ei käyttäisi, mutta Tor ei siltikään ole 100-prosenttisesti turvallinen. Torin turvallisuuden parantamiseksi yhtenä vaihtoehtona on käyttää samanaikaisesti myös VPN-verkkoa. Niin kutsuttu Onion Over VPN onkin erittäin tehokas ja suosittu ratkaisu tässä tilanteessa.

Miten Tor toimii?

Tor tunnetaan sipulia esittävästä logostaan, joka kuvaa hyvin sen toimintaperiaatetta. Sipulin rakennetta mukaillen myös Tor muodostuu useammasta suojakerroksesta, joista käytetään nimitystä verkkosolmu tai node.

Tor-selain on tehokas suojausmenetelmä, joka tekee verkon käyttämisestä huomattavasti yksityisempää. Tor salaa ja reitittää uudelleen kaiken verkkoliikenteen suojatun verkkonsa kautta muuttaen sen anonyymiksi. Kaikki data kätketään useamman kerroksen sisälle suojaan, jonka jälkeen verkkoliikenne ohjataan verkkosolmujen läpi. Jokaisen kerroksen myötä kuoriutuu pois yksi suojakerros, kunnes data saavuttaa lopullisen määränpäänsä täysin anonyyminä.

Tor siirtää salatun datan anonyymisti kaikkiaan kolmen kerroksen läpi. Alla tarkastellaan näitä eri verkkosolmuja tarkemmin:

 1. Sisääntulosolmu (entry node): Tor-verkko muodostaa ensin sattumanvaraisesti yhteyden johonkin julkiseen sisääntulosolmuun. Tämä solmu vie datan sisälle Tor-verkkoon.
 2. Keskimmäiset solmut (middle node): Tässä kerroksessa tiedot ovat täysin salattuja. Täältä tiedot ohjataan usean solmun läpi, joissa salausta puretaan kerros kerrokselta. Anonymiteetin ylläpitämiseksi kukin keskisolmu saa tietoonsa ainoastaan sitä edeltävän ja sen jälkeen tulevan keskisolmun identiteetin.
 3. Ulostulosolmu (exit node): Kun viimeinen salauskerros on vihdoin kuoriutunut pois, poistuu salattu data Tor-verkosta niin kutsutun ulostulosolmun kautta ja saavuttaa lopullisen määränpäänsä määrätyssä palvelimessa.

Onko Tor-selain laillinen?

Tor-verkosta kuulee puhuttavan kaikenlaista. Ei olekaan mikään ihme, että monet pohtivat, miten turvallista Tor-selainta on loppujen lopuksi käyttää. Tor-selaimen käyttö on täysin laillista useimmissa maissa, vaikka sen käyttö saatetaankin yhdistää tietyissä tilanteissa rikolliseen toimintaan. Kyseenalaisesta maineestaan huolimatta Tor-selain mahdollistaa monien laillistenkin resurssien käytön, salaiset tutkimustietokannat ja turvallisen sähköpostipalvelun mukaan lukien. Mikäli Tor-selainta ei käytetä laittomaan toimintaan, ei ole mikään rikos käyttää sitä yksityisyyden suojaamiseksi.

On kuitenkin huomioitava, että joissain maissa Tor saattaa olla joko laiton tai estetty paikallisten viranomaisten toimesta. Yhtenä esimerkkinä Kiina on kieltänyt anonymiteettipalveluiden käytön ja estänyt Torin käytön. Viimeisimpänä maana myös Venezuela on estänyt kaiken Tor-liikenteen.

Tor-selaimen hyödyt

Tor-verkko tarjoaa käyttäjilleen monenlaisia etuja. Näistä suurimpia ovat seuraavat:

 • Tehokas salaus. Tor tarjoaa käyttäjälleen korkean tason yksityisyyden verkossa ja salaa verkkoliikenteen, joka tekee toiminnan jäljittämisestä mahdotonta.
 • Kätkee IP-osoitteen. Tor-selain kätkee oletuksena IP-osoitteen, jolloin kukaan ei näe todellista sijaintiasi.
 • Täysin ilmainen. Tor-selaimen käyttö on ilmaista riippumatta siitä, onko käytössä Android, macOS, Windows tai Linux.
 • Avoin lähdekoodi. Tor on avoimen lähdekoodin projekti, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ladata lähdekoodin ja muokata sitä haluamallaan tavalla.
 • Riippumaton. Toria ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Koska sen taustalla ei ole taloudellisen hyödyn tavoittelua, eivät viralliset tahot voi vaikuttaa sen tarjoamiin palveluihin tai esimerkiksi pyrkiä sulkemaan sitä.
 • Pääsy .onion-sivuille. Torin myötä käyttäjälle avautuu syväverkko, jonne kenellä tahansa ei ole pääsyä.

Torin haitat

Lukuisista hyödyistään huolimatta Tor ei ole suinkaan täydellinen. Sen käyttöön liittyvät myös seuraavat puutteet ja haasteet:

 • Hitaus. Ei ole mikään salaisuus, että Tor on hidas selain. Koska data siirretään eri verkkosolmujen läpi ja salataan moninkertaisesti, vaikuttaa se surffausnopeuteen. Vaikka se nostaakin yksityisyyden korkealle tasolle, on Tor-selainta käytettäessä varauduttava huomattavasti hitaampaan surffaamiseen.
 • Kyseenalainen maine. Tor-selainta suosivat yksityisyydestään huolestuneet tavalliset ihmiset ja organisaatiot, mutta myös rikolliset ovat huomanneet sen tarjoamat hyödyt. Internet-palveluntarjoajat ja tietyt maat saattavat pyrkiä keräämään tietoja Tor-verkon käyttäjistä.
 • Estot. Jotkut verkkopalveluntarjoajat ovat päätyneet estämään Torin kokonaan. Lisäksi verkkosivustoilla saatetaan pitää kirjaa Tor-selaimelta tulevasta verkkoliikenteestä ja niillä saatetaan estää pääsy sivustoon, vaikka selainta käyttäisikin täysin lailliseen tarkoitukseen.
 • Puutteellinen ylläpito. Koska Tor-verkkoa pyöritetään vapaaehtoisvoimin, ei resurssien riittävyyttä voida taata. Tämä voi johtaa puutteelliseen ylläpitoon ja sen myötä tietoturva-aukkoihin, joita ei välttämättä ehditä paikata ajoissa.
 • Turvallisuus rajoittuu vain Tor-selaimeen. Tor-verkon tarjoamaa turvallisuus ulottuu vain Tor-selaimeen tai sovelluksiin, joissa on sisäänrakennettu Tor-yhteys. Tämä tarkoittaa, että Tor-verkko ei pysty suojaamaan kaikkia tietokoneellasi käyttämiäsi sovelluksia.

Mitä eroa on Tor-verkolla ja VPN-verkolla?

Toisinaan Tor sekoitetaan virheellisesti VPN-verkkoon, mutta ne eivät ole yksi ja sama asia. Vaikka sekä Tor että VPN on kehitetty suojaamaan käyttäjien turvallisuutta ja yksityisyyttä verkossa, on niiden välillä myös merkittäviä eroja. VPN toimii keskitetyn palveluntarjoajan verkossa, kun taas Tor on täysin hajautettu ja vapaaehtoisten pyörittämä.

Lisäksi Tor-selaimen ja VPN-palvelun toimintatavat poikkeavat toisistaan. VPN lähettää verkkoliikenteen palvelimelle, joka siirtää sen eteenpäin verkkoon. Tor sen sijaan hyödyntää sipulikerrosmenetelmää ohjaamalla datan usean itsenäisen verkkosolmun läpi. Vaikka Torin käyttämä menetelmä onkin tehokas tapa luoda anonymiteettiä verkkoliikenteeseen, on hitaus yksi sen suurimmista heikkouksista. Koska VPN-verkon kautta surffaaminen on nopeampaa, on se yleisesti ottaen parempi valinta jokapäiväiseen käyttöön.

Kumpi kannattaa valita: Tor vai VPN?

Ei ole yhtä oikeaa vastausta siihen, onko Tor vai VPN kannattavampi valinta. Valinta VPN-verkon ja Tor-selaimen välillä riippuu viime kädessä käyttötarkoituksesta ja tavoitteista. Jos haluat esimerkiksi suoratoistaa laadukkaita nettivideoita, on VPN parempi vaihtoehto, koska se ei vaikuta merkittävästi verkon nopeuteen. Tor ei ole ihanteellinen videoiden suoratoistoon, koska se hidastaa verkkoyhteyttä huomattavasti.

Mikäli tarvitsee pääsyn maantieteellisesti rajoitettuun verkkosisältöön vain silloin tällöin, on ilmainen Tor-verkko oivallinen vaihtoehto. Jos lähtee esimerkiksi muutaman päivän reissulle maahan, joka on asettanut rajoituksia verkon käytön suhteen, mahdollistaa Tor-selaimen lataaminen vapaamman verkon käytön. Mikäli tällaiselle tulee useamminkin tarvetta, voi silloin yhtä hyvin tilata VPN-palvelun, joka tarjoaa äärimmäisen yksityisyyden ja turvallisuuden hidastamatta verkkoyhteyksiä.

Miten käyttää Toria turvallisesti?

Tor-verkon käyttö on yksi turvallisimpina pidetyistä ratkaisuista anonyymiin surffaamiseen. Eräs Torin heikkouksista on kuitenkin se, ettei pysty tarjoamaan täydellistä suojaa verkon sisään- ja ulostulosolmuissa. Kuka tahansa sisääntulosolmun omistaja ja käyttäjä pystyy näkemään todellisen IP-osoitteesi. Poistumissolmussa purettu liikenne puolestaan altistuu salakuuntelulle.

Mikäli Toria haluaa käyttää mahdollisimman turvallisesti, suositellaan sitä yhdistettäväksi VPN-palveluun. VPN tarjoaa päästä päähän -salauksen, mikä tarkoittaa, että verkkoliikenne salataan täysin Tor-verkon sisääntulo- ja ulostulosolmuissa. VPN-verkon lisääminen Tor-verkkoon onkin tehokas tapa pitää IP-osoitteesi näissä solmupisteissä lymyävien hakkereiden ulottumattomissa.

Monet käyttävät Tor-selainta toki sellaisenaankin, mutta siihen liittyvät haavoittuvuudet on syytä pitää mielessä. Jos haluaa varmistaa täydellisen yksityisyyden, on VPN-palvelun ja Tor-verkon yhdistelmän hyödyntäminen helppo ratkaisu. Sillä voit varmistaa, ettei internet-palveluntarjoaja tai mikään muukaan ulkopuolinen taho pysty näkemään, että käytät Tor-verkkoa.

Verkkoturvallisuus käynnistyy napsautuksella.

Pysy suojattuna maailman johtavan VPN:n avulla