Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Vad är WPS och hur används det?

WPS är en anslutningsstandard som finns i routers och är en förkortning på WiFi Protected Setup. WPS är skapad för att förenkla anslutning till olika hushållsenheter med hjälp av ett knapptryck på routern. WPS har dock en del sårbarheter när det kommer till dess användning som kan vara bra att känna till.

Vad är WPS och hur används det?

WPS, WPA, WPA2

För att du ska kunna förstå djupare vad en WPS är, så är det bra att först förstå vad WPA och WPA2 är för något. Båda de sistnämnda är krypteringsprotokoll till WiFi-anslutning och används på ett sätt så att det bara är dina egna enheter som kan komma åt din router. Detta är till för att inte okända personers enheter ska kunna koppla upp sig på ditt nätverk eller infiltrera dina datorer.

Det är här som WPS kommer in i bilden. WPS är i grunden till för att underlätta användningen av WPA2-nyckeln som alltid har långa och komplicerade lösenord, vilket kan göra dem svåra att konfigurera. Det är via WPS-anslutningssystemet som underlättandet sker. Detta system kan konfigureras på ett par olika sätt.

På vilka sätt kan routerns WPS konfigureras?

Det finns 4 huvudsakliga tillvägagångssätt att konfigurera WPS-anslutning via WiFi och dessa förklaras djupare nedan.

WPS-stift

WPS-systemet kan tilldela en pinkod på 8 siffror till varje enhet som försöker ansluta till hemmets router. Enheten kommer då att använda den koden som skickats istället för den långa och komplexa kod som WPA2-nyckeln har. Ett WPS-stift är enkelt att använda, du behöver bara sätta in stiftet i din enhet så är du ansluten.

PBC

Om både din router och enhet har PBC (Push button configuration) så kan du koppla samman enheten med routern genom att hålla in knapparna på både routern och din enhet samtidigt. Detta kan dock variera från enhet till enhet, följ alltid därför de specifika instruktionerna för den enheten du använder dig av.

NFC

Om både din router och enhet har NFC-anslutning så kan de enkelt utbyta anslutningsdata via en USB-enhet som för över den till din enhet. Detta alternativ är bäst för enheter med möjligheten att ansluta ett USB-minne och används oftast för att konfigurera anslutningen till datorutrustning.

Vilka sårbarheter har WPS?

WPS har tyvärr visat sig vara ett system som är mycket sårbart, specifikt vad gäller de enheter som konfigureras med hjälp av pinkod. Hackare kan enkelt utföra en brute force-attack på din router och lyckas få tag i lösenordet för att komma åt ditt nätverk. Dessutom bekräftar routern automatiskt de 4 första siffrorna i koden om de är rätt, så brute force-attacker kan utföras mycket snabbt i dessa fall.

Riskerna med hackad router

Routern är epicentrum för allt informationsflöde för hem och företag. Om hackare kommer åt routern så kan de då få tillgång till personlig och konfidentiell information, såsom bankuppgifter och annan information som utbyts via nätverket. Om din anslutning är krypterad så har du däremot ingenting att oroa dig för.

Det bästa sättet att kryptera all information är genom att använda en VPN som du kopplar samman med din router. Skadorna som kan uppkomma av en hackning kan vara katastrofala både på arbetsplatsen och personligen. Därför är det viktigt att alltid se till så att du har den högsta möjliga säkerheten i alla trådlösa anslutningar.

Bör WPS undvikas?

Så långt som du bara kan så bör du undvika WPS. Även om det är ett system som är utformat att underlätta anslutning av enheter till routern så är detta inte värt det i det långa loppet eftersom att det uppnås i utbyte mot en betydlig minskad nätverkssäkerhet. Det är bättre att du använder WPA2, även fast det är lite krångligare att konfigurera alla inställningar.

Inaktivera WPS

Hur du inaktiverar WPS skiljer sig mellan olika router-modeller. Du behöver i regel komma åt IP-adress för att kunna konfigurera routern och inaktivera därifrån (instruktionerna kan du hitta i modellens manual eller genom att fråga internetleverantören).

Tänk på att om du inaktiverar WPS så har inte längre de enheter som är anlutna till routern någon tillgång till internet. För att få tillgång till internet igen så behöver du konfigurera WPA eller WPA2 på dina enheter.

Njut av integritet och säkerhet online med NordVPN!