Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Vad är IP spoofing och hur kan man skydda sig?

IP spoofing betyder kort och gott att någon ändrar din IP-adress, alternativt IP-adressen från den källa du får information från, t.ex. en hemsida. Alla datorer och enheter som är uppkopplade mot internet har en IP-adress, och om du inte är försiktig kan cyberkriminella åstadkomma stor skada. De kan t.ex. komma över din kreditkortsinformation, eller utge sig för att vara dig mot en tredje part.

Vad är IP spoofing och hur kan man skydda sig?

Därmed finns det en hel del saker som du bör tänka på och känna till, och det är precis det vi går igenom i den här artikeln. Häng med!

Vad är IP spoofing?

All information som skickas online kommer i små paket och varje paket innehåller en IP-adress med information om vart paketet kommer ifrån, men även till vilken IP-adress som paketet ska skickas.

Cyberkriminella kan använda metoder för att ändra IP-adressen, vilket gör att det ser ut som att de paket som de skickar kommer från en legitim källa, t.ex. en säker hemsida. De kan även ändra mottagaradressen. Detta kan självklart få förödande konsekvenser.

Hackare och cyberkriminella använder ett kryphål för att kringgå det underliggande systemet. Faktum är att det krävs en tredje part, trots att det endast är två parter som skickar information till varandra. Det är i detta steg som de cyberkriminella slår till.

Detta fungerar på följande sätt:

  1. Källan skickar ett SYN-meddelande till mottagaren. Detta upprättar en anslutning och hjälper de två enheterna att synkronisera sina sekvensnummer;
  2. Mottagaren skickar sedan ett ACK-meddelande – en bekräftelse på att SYN har tagits emot.
  3. Källan skickar ett SYN-ACK-meddelande tillbaka till mottagaren och bekräftar den säkra anslutningen.
Vad är IP spoofing?

Hur fungerar IP spoofing?

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för cyberkriminella att använda sig av IP spoofing. Det vanligaste är dock att de stoppar informationsöverföringen innan steg 3 (se bilden ovan), innan avsändaren hinner skicka SYN-ACK-meddelandet.

Istället skickar hackaren en falsk bekräftelse inklusive deras enhetsadress (MAC-adress) och en falsk IP-adress för den ursprungliga avsändaren. Nu tror mottagaren att anslutningen upprättades med den ursprungliga avsändaren, men de kommunicerar istället med en falsk IP-adress.

Faror med IP spoofing

Tyvärr finns det många faror med IP spoofing. Cyberkriminella har ett flertal olika metoder de använder sig av och hittar ständigt nya vägar för att skada dig.

1. Tar sig förbi brandvägg och IP-auktorisering

Att använda IP spoofing är vanligt för att ta sig förbi en brandvägg som hackaren är blockerad av. På så sätt kan de ta sig runt blockeringen med hjälp av den fejkade IP-adressen, vilket gör att de kan få tillgång till innehåll, information och annat som de egentligen inte ska ha tillgång till.

Detta gäller även system som har vitlistor och endast tillåter anslutning från “betrodda” IP-adresser. Här kan hackare låtsas vara en av dessa tillåtna adresser och på så sätt ta sig in i ditt datornätverk.

2. DDoS-attacker

En DDoS-attack (Distributed Denial of Service) eller Denial of Service-attack (DoS) är när ett stort antal falska förfrågningar sänker en server eller hemsida. Cyberkriminella använder vanligtvis ett stort antal infekterade enheter (vars ägare inte vet att de är infekterade) för att styra dessa attacker, vilket gör att de är väldigt svåra att stoppa och förhindra.

3. Man-in-the-middle-attacker

Man-in-the-middle-attacker genomförs främst i offentliga miljöer där ett osäkert Wi-Fi utnyttjas för att få tillgång till uppgifter och information av dess användare. Här kan cyberkriminella placera sig mellan dig och t.ex. hemsidan du besöker (därav namnet) och på så sätt lura båda parter. Detta resulterar i att de får tillgång till informationen som skickas mellan båda parter. Denna information kan de sedan använda för att få tillgång till dina konton och mer.

Du kan till viss del skydda dig genom att använda hemsidor som använder kryptering. Detta kan du göra genom att kontrollera om det står HTTPS eller HTTP framför domännamnet. HTTPS är den säkra standarden.

Är IP spoofing olagligt?

Att ändra din IP-adress är inte olagligt i sig, men du får inte använda detta för att utföra kriminella handlingar. Du kan t.ex. ändra din IP-adress på ett lagligt sätt med hjälp av en tjänst som NordVPN, vilket ger dig en ökad säkerhet. Du får dock inte använda dessa tjänster för att begå brott eller liknande handlingar online.

Hur du förhindrar IP spoofing

Det är i princip omöjligt att upptäcka IP spoofing, vilket är anledningen till varför det är så viktigt att du skyddar dig. Om du vill förhindra att du utsätts för IP spoofing finns det lyckligtvis ett flertal olika metoder som du kan implementera, varav nedanstående är några av de viktigaste:

Nedan hittar du några andra viktiga metoder som du kan implementera i din säkerhetsrutin, och som även är väldigt smidiga och enkla, även för de som inte har större erfarenhet av cybersäkerhet.

  • Använd en VPN. Att använda en VPN borde nästan vara en självklarhet 2022. Med hjälp av denna tjänst kan du vara helt och hållet privat online, vilket ger dig en ökad integritet och säkerhet. Här kan du ändra din IP, vilket gör att t.ex. myndigheter, internetleverantörer och hemsidor inte kan se vart du befinner dig.
  • Använd ett antivirusprogram. Att använda ett antivirusprogram kan skydda dig på många olika plan, bland annat mot IP spoofing. De kan även hjälpa dig att upptäcka virus, men även ta bort virus om din enhet redan är infekterad. Även om din dator eller enhet fortfarande kan drabbas trots att du har ett antivirusprogram, är det ett riktigt bra hjälpmedel.
  • Besök endast hemsidor som använder HTTPS. I sökfältet i din webbläsare kommer du att kunna se om hemsidan du besöker är krypterad eller inte. I Google Chrome ser du t.ex. ett litet lås till vänster om domännamnet. Om låset finns där är sidan skyddad av kryptering – HTTPS. Om låset inte finns där använder sidan ingen kryptering, vilket gör att du kommer utsätta dig för risker om du använder hemsidan.
Använd NordVPN för att dölja din IP-adress och trafik när du är online.