Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

NordVPN-undersökning visar: Endast en av fem svenskar använder ett VPN

VPN-användarundersökningen är ett årligen återkommande internationellt forskningsprojekt som beställs av NordVPN. Årets resultat visar att Sverige ligger näst sist vad gäller VPN-användning i jämförelse med de 18 andra länder som ingick i studien. Vi tar en titt på undersökningens resultat och fokuserar på de mest intressanta insikterna.

NordVPN-undersökning visar: Endast en av fem svenskar använder ett VPN

Om undersökningen

NordVPN:s årliga undersökning av VPN-användning är ett internationellt projekt med mål att identifiera och förstå användarvanor för VPN-tjänster, samt sätta fingret på årliga trender. Undersökningen, som genomfördes första gången år 2020, inkluderar frågor som om respondenterna vet vad en VPN-tjänst är, om de själva använder en och i så fall hur.

Undersökningen hjälper också till att identifiera problem med VPN-användning, som till exempel hur många som väljer en gratis VPN-tjänst snarare än en betald tjänst trots de risker för den personliga integriteten det kan medföra på nätet.

Sedan starten har granskningen erbjudit spännande insikter om den globala VPN-kännedomen och användningen. Årets undersökning utfördes i 18 länder, inklusive Sverige, USA, Storbritannien, Kanada och Australien. För att respondenterna i respektive land ska vara representativa för befolkningen i stort används kvoter för ålder, kön och bostadsort.

Vad visade resultaten?

Över lag visade resultatet att VPN-kännedomen ökar i många länder samtidigt som användningen mer eller mindre ligger på samma nivå som under fjolåret. Här och nu fokuserar vi på undersökningens resultat i Sverige för att förstå hur svenskar använder VPN-tjänster för att skydda sig på nätet.

VPN-användningen i Sverige

Undersökningen visar att kännedomen om VPN-tjänster ligger under genomsnittet i Sverige, medan användningen av VPN-tjänster är den näst lägsta av alla de länder som ingick i granskningen.

60,9% av svenskar vet vad ett VPN är, vilket ligger något under det internationella genomsnittet på 63,5%. Samtidigt är det endast 21,2% som faktiskt använder en VPN-tjänst i Sverige – vilket är det näst lägsta resultatet i undersökningen och en betydligt lägre siffra än det internationella genomsnittet på 28%. Endast Japan, som stack ut i studien med extremt låg kännedom och användning, hade ett lägre resultat med sina 8%.

Jämfört med 2022 är det svenska resultatet i stort sett oförändrat. Kännedomen ökade med några få procentenheter från 59% ifjol till 60,9% i år, medan användningen minskade marginellt från 21,5% till 21,2%.

Som i de flesta andra länder är de typiska VPN-användarna i Sverige män och mellan 25 och 44 år gamla. De tillhör Gen Y (millennials) eller Gen X (generationen efter babyboomers), är oftast anställda och upplever att de tjänar tillräckligt med pengar för att spara för framtiden.

Ett resultat som däremot utmärkte sig i Sverige var att låginkomsttagare och åldersgruppen 45 till 64 år använder VPN-tjänster oftare i jämförelse med andra länder.

Graf över VPN-användning i Sverige

Typer av VPN-tjänster som svenskar använder

Andelen svenskar som använder betalda VPN-tjänster ligger något under det internationella genomsnittet – 41% jämfört med genomsnittet på 45%. Däremot ligger Sverige i topp internationellt sett vad gäller andelen svenskar som använder ett VPN de getts tillgång till via sina arbeten. Hela 48,6% av respondenterna använder företags-VPN, jämfört med genomsnittet på endast 17,4%.

Ett positivt resultat för svensk del är att endast 17,5% av svenskar använder gratis VPN-tjänster, som över lag anses vara mindre pålitliga.

Gratis VPN-tjänster tar inte ut några månads- eller årsavgifter, vilket kan få dem att framstå som lockande alternativ. Men dessa tjänster måste fortfarande generera en inkomst på något sätt, så det slutar ofta med att de spårar sina användare och säljer data till tredje parter, bombarderar sina användare med annonser eller använder aggressiva strategier för att förmå sina användare att uppgradera till en betald version.

Eftersom gratis VPN-tjänster inte tjänar några pengar på prenumerationer kan de också ha svårt att investera i en stabil serverinfrastruktur och kraftfull kryptering. Som ett resultat kan gratis-VPN medföra säkerhets- och integritetsrisker som användarna ofta inte är medvetna om.

Graf över vilka sorters VPN svenskar använder

Hur många svenskar använder VPN-tjänster för säkerhet och integritet online?

I undersökningen fick respondenterna frågan om varför de använder ett VPN. I Sverige svarade 28,8% av respondenterna att de använder VPN-tjänster för att hålla sina data och aktiviteter på nätet privata, medan 21,2% svarade att de använder ett VPN för att garantera säkerheten för sina enheter och onlinekonton.

Båda siffrorna är lägre än det internationella genomsnittet och tyder på att förhållandevis få svenskar använder VPN-tjänster för att deras onlineaktiviteter och data ska förbli privata – trots att vi i Sverige har god kännedom om vad VPN-tjänster är och hur de fungerar.

En snabbtitt på de globala resultaten

Undersökningen visade på vissa intressanta skillnader mellan länder, kön och åldersgrupper.

VPN-kännedomen varierade i olika länder och kännedomen låg över genomsnittet i USA, Kanada, Storbritannien, Hongkong, Polen, Singapore, Spanien, Taiwan och Brasilien.

Å andra sidan låg VPN-kännedomen under genomsnittet i länder som Frankrike, Italien, Japan och Sydkorea.

Det land som hade lägst VPN-kännedom och -användning i årets undersökning (2023) var Japan. Endast 23% av de japanska respondenterna kände till VPN-tjänster och endast 8% använde dem.

Regionen med högst VPN-kännedom och -användning år 2023 var Hongkong, där 87,2% kände till VPN-tjänster och över halva befolkningen (50,2%) använde dem.

Gen Z är den åldersgrupp som mest troligt väljer gratis VPN-tjänster istället för mer pålitliga betalda tjänster. Denna trend var tydligast i USA, Kanada, Australien, Storbritannien, Singapore, Sydkorea, Tyskland och Spanien.

I många länder (inklusive USA, Kanada, Australien och Storbritannien) visade Gen Y på bättre VPN-användarvanor – de valde främst betalda VPN-tjänster för att skydda sig online.

Skillnader inom VPN-användningen visade sig också inom samma åldersgrupper i olika länder.

  • I Storbritannien använder åldersgruppen 18 till 24, Gen Z, låginkomsttagare och studenter VPN-tjänster oftare än i andra länder.
  • I Tyskland använder studenter VPN oftare än i andra länder.
  • I Hongkong använder babyboomers och företagare ett VPN oftare jämfört med andra länder.
  • I Italien använder åldersgruppen 25 till 44, Gen Y och Gen X VPN-tjänster oftare än i andra länder.
  • I Nederländerna använder de mellan 25 och 34 år, Gen Z och studenter ett VPN oftare än motsvarande grupper i andra länder.
  • I Singapore var det kvinnor, åldersgruppen 18 till 34, Gen Z och Y, samt medel- och låginkomsttagare som stack ut. Dessa grupper använder VPN oftare än i andra länder.
  • I Taiwan tenderar män att använda VPN oftare än i andra länder.

För mer detaljerade insikter från olika länder hittar du undersökningen av VPN-användning i sin helhet här.

Nätsäkerhet är bara ett klick bort.

Håll dig säker med världens ledande VPN