Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll

Är ditt land ett högriskland när det gäller cyberbrott? Överraskande upptäckter i NordVPN:s cyberbrottsindex (CRI)

Man kan lätt föreställa sig internet som ett öppet utrymme som saknar gränser — men det stämmer inte. Webben är starkt knuten till den fysiska världen. Det är därför risken att bli offer för cyberbrott beror på det land man bor i.

Är ditt land ett högriskland när det gäller cyberbrott? Överraskande upptäckter i NordVPN:s cyberbrottsindex (CRI)

Varför löper amerikaner dubbelt så stor risk som italienare att drabbas av cyberbrott?

För mer än ett år sedan frågade vi våra användare i samband med en undersökning om deras erfarenheter när det gäller it-säkerhet. 1 av 5 uppgav att de hade drabbats av cyberbrott under sin livstid. Siffran var mycket högre än vi väntat oss.

Andra svar överraskade oss ännu mer.

Ta t.ex. USA. Det här är en ekonomisk jätte som har gjort ständiga innovationer till sitt varumärke. USA klarar sig fantastiskt bra i det globala cybersäkerhetsindexet (tvåa globalt). Men antalet drabbade bland våra amerikanska användare var högre än genomsnittet — 1 av 4 uppgav att de hade drabbats av cyberbrott.

Liknande höginkomstländer som Italien, Spanien eller Schweiz hade 2-3 gånger färre cyberbrott jämfört med USA. Vi hade missat något viktigt. Så vi grävde djupare.

Vi analyserade siffrorna

Vi samarbetade med Statista, världens ledande leverantör av företagsdata, som samlade in data från 50 länder som utgjorde 70% av världens befolkning. Vi utvärderade datans potentiella positiva eller negativa effekt på cyberbrott och beräknade korrelationen mellan de tre första dataunderlagen (socioekonomiskt, digitalt, cyberrelaterat) och det fjärde (brottsrelaterat).

Vi kokade allt ned till de 14 viktigaste faktorerna och använde dem för att skapa cyberbrottsindexet (om du vill ha en mer detaljerad redogörelse för hela processen, läs hela rapporten om indexet. Du hittar den kostnadsfria PDF-filen här).

Vi rankade de 50 länder som analyserades och upptäckte att I-länder, särskilt i Nordeuropa och Nordamerika, hamnade i den absoluta högriskgruppen när det gäller it-brottslighet. Indexet bekräftade våra första upptäckter i användarundersökningen.

Internet är ett nät — och det är fullt av lömska spindlar

Internet har många underbara saker att erbjuda — det är anledningen till att vi är här. Det är också fullt av spindlar som slår till så fort tillfälle ges. Ju mer tid man tillbringar på webben, desto högre är risken att man utsätts för en cyberkriminell.

Det är därför invånare i I-länder löper större risk att drabbas av cyberbrott. I-länder erbjuder bättre tillgång till internet och högre löner, vilket innebär ökad användning av smarttelefoner och online-tjänster.

Högre löner innebär också att invånare i I-länder är mer lockande mål. Spindlar är lömska — de kommer att väva sina nät där de saftigste flugorna svärmar (ledsen men du är flugan i den här metaforen).

Är det verkligen så enkelt? Självklart inte

Låt oss ta Indien som ett exempel. Det är det enda landet med mycket låg indexpoäng. För att citera rapporten:

I Indien:

  • Använder endast 1 av 3 internet.
  • Använder färre än 1 av 4 smarttelefoner.
  • Använder en liten del av befolkningen Instagram (5,8%), VOD (7,1%) eller spelar online-spel (6,6%).
  • Bor 34% av befolkningen i städer. Det är den lägsta siffran bland de 50 analyserade länderna.
  • Reser en mycket liten del av befolkningen utomlands.

Så om vi valde ut en slumpmässig person från hela Indiens befolkning, skulle det med största sannolikhet visa sig att den tillbringar lite eller ingen tid på nätet, har ett lågavlönat jobb och löper därför mindre risk att utsättas för cyberbrott. Men om vi skulle begränsa oss till indier som är mycket aktiva på nätet, skulle det se annorlunda ut.

Indier som använder internet:

  • Tillbringar 7 timmar 47 minuter om dagen på nätet. Det är mer än en timme längre än genomsnittet för alla 50 länder.
  • Bor i de flesta fall i städer och får högre löner.
  • Använder i de flesta fall sociala medier, VOD, offentligt Wi-Fi och handlar online.
  • Löper mycket större risk att drabbas av cyberbrott än den genomsnittliga indiern.

“Det är lätt att ljuga med statistik. Det är svårt att säga sanningen utan den”

Vi tog till oss detta berömda citat av Andrejs Dunkels. Rå data har sina begränsningar. De kan lätt missbrukas om man inte är försiktig, ärlig eller noga.

Vi tror att ju mer homogent landet eller regionen är, desto mer exakt är cyberbrottsindexet. I länder med stora inkomstskillnader, låg urbaniseringsgrad eller låg internetutbredning återspeglar indexet bara den landsomfattande statistiken.

Om du vill läsa mer om ämnet, kolla in hela rapporten.