IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon

Siirry pääsisältöön

Mitä TCP ja UDP ovat? Yksinkertainen selitys

Lyhyesti sanottuna TCP ja UDP ovat tietoliikenneprotokollia. Tietoliikenneprotokollasta riippuu, miten nopeasti ja luotettavasti tieto siirtyy verkossa. Lue artikkelistamme TCP-protokollan ja UDP-protokollan eroista, selvitä kummasta on sinulle enemmän hyötyä ja tarkista myös VPN:n yhteensopivuus näiden protokollien kanssa.

Mitä TCP ja UDP ovat? Yksinkertainen selitys

Protokollien peruspiirteiden tuntemisesta on hyötyä etenkin silloin, jos yhteydessä on jonkinlaisia ongelmia. Jos voit käyttää palveluita ja sovelluksia sujuvasti, protokollan vaihtamiseen on harvoin syytä. Jos haluat varmistaa, että verkkoliikenteesi pysyy suojassa, VPN-palvelun käyttäminen on paras ratkaisu. VPN:ää voi käyttää yhdessä sekä TCP- että UDP-protokollan kanssa. Artikkelin loppupuolella kerromme, kumpaa protokollaa NordVPN käyttää, ja miten sitä voi vaihtaa.

Mikä TCP on?

Mikä TCP on?

TCP (Transmission Control Protocol) on verkkoprotokolla, joka siirtää dataa internetissä laitteeltasi verkkopalvelimelle. Käytät TCP-protokollaa esimerkiksi jutellessasi ystäviesi kanssa Skypessä, lähettäessäsi sähköpostia, katsoessasi videoita internetissä tai verkkoa selatessasi.

TCP on yhteyspohjainen, joten se muodostaa yhteyden vastaanottajan ja lähettäjän välille ja pitää sitä yllä tietoa siirtäessään. Se takaa, että tieto saapuu perille juuri samanlaisena kuin se lähtikin. Luotettavuutensa ansiosta TCP on suosituin tietoliikenneprotokolla.

Mikä UDP on?

Mikä UDP on?

UDP (User Datagram Protocol) on toinen laajasti käytetty verkkoprotokolla. Se ei ole yhtä luotettava kuin TCP, mutta se on nopeampi ja suoraviivaisempi. Sitä käytetään usein tilanteissa, joissa nopeus on tärkeää, eli esimerkiksi suoratoistamiseen ja pelaamiseen.

UDP on yhteydetön protokolla, joten se ei muodosta ennen tiedon siirtoa yhteyttä vastaanottajan ja lähettäjän välille. Siksi data ei välttämättä saavu perille täydellisenä, mutta data liikkuu nopeammin kuin TCP:tä käytettäessä.

TCP vs. UDP – miten ne toimivat?

TCP on luotettavampi kuin UDP. TCP siirtää datapaketit laitteeltasi verkkopalvelimelle. UDP on nopeampi ja yksinkertaisempi, mutta ei takaa datapakettien täydellistä lähettämistä. Näin TCP lähettää tietoa:

  1. TCP antaa jokaiselle datapaketille uniikin tunnuksen ja järjestysnumeron. Näin vastaanottava taho saa selville, mikä paketti on vastaanotettu ja mikä on tulossa seuraavaksi.
  2. Kun datapaketti on vastaanotettu ja se on saapunut oikeassa järjestyksessä, vastaanottaja kuittaa saapumisen lähettäjälle.
  3. Lähettäjä voi nyt lähettää seuraavan datapaketin.
  4. Jos datapaketti katoaa tai saapuu väärässä järjestyksessä, vastaanottaja ei kuittaa saapumista. Näin lähettäjä lähettää saman datapaketin uudelleen.

Koska tiedot lähetetään järjestyksessä, se estää ruuhkautumista ja edistää siirtymisen hallintaa sekä helpottaa virheiden havaitsemista ja korjaamista. TCP-protokollaa käyttäen lähetetty data saapuu päämääräänsä myös todennäköisemmin kokonaisena. Huono puolikin TCP:llä on: siihen liittyy runsaasti edestakaista kommunikaatiota kahden tahon välillä, joten yhteyden muodostaminen ja tiedon vaihtaminen vie aikaa.

UDP hoitaa saman tehtävän ilman uniikkeja tunnuksia tai järjestysnumeroita. Se lähettää datan virtana ja sisältää ainoastaan tarkistusnumeron, joka vahvistaa, että data on saapunut perille turmeltumattomana. UDP ei tarjoa lähes minkäänlaista virheiden korjausta, eikä kadonneista paketeista piitata. UDP:ta käytettäessä sattuu helpommin virheitä, mutta se lähettää dataa paljon nopeammin kuin TCP.

Onko UDP turvallinen? On lähes mahdotonta pystyttää palomuuria, joka mahdollistaa vain tietyn UDP-viestinnän ja estää loput. Vaikka TCP on helpompi suojata, UDP-yhteydetkään eivät ole täysin vailla suojaa. Käyttäjät voivat hyödyntää välityspalvelimia eli proxyjä tiettyjen sovellusten käyttöön tai luoda tunneliyhteyden etäkäyttäjän ja yrityksen sisäisen verkon välille.

Mikä on TCP:n ja UDP:n merkittävin ero?

Näiden protokollien pääero on se, että TCP on yhteyspohjainen ja UDP yhteydetön. Molemmilla protokollilla on hyvät ja huonot puolensa. Toinen on nopeampi, toinen turvallisempi.

Sekä UDP että TCP jakavat datasi pienempiin yksiköihin, joita kutsutaan datapaketeiksi. Nämä paketit sisältävät lähettäjän ja vastaanottajan IP:t, erilaisia konfiguraatioita, varsinaisen lähettämäsi tiedon sekä tiedon, joka ilmoittaa, mihin paketti päättyy.

Kumpi sitten on parempi, UDP vai TCP? Riippuu siitä, mihin niitä käytetään. Jos tarvitset nopeaa ja sujuvaa tiedonsiirtoa, jotta käyttämäsi sovellus tai palvelu toimii kunnolla, sinun täytyy käyttää UDP:tä. TCP puolestaan on vakaa ja luotettava protokolla, jota käytettäessä dataa saapuu perille kokonaisuudessaan.

OpenVPN: TCP vs. UDP

Ovatko UDP- ja TCP-protokollat yhteensopivia VPN-palveluiden kanssa? Kyllä. Molemmat toimivat OpenVPN:n kanssa, joka on avoimen lähdekoodin VPN-protokolla. Monet johtavat VPN-palvelut käyttävät OpenVPN-protokollaa – NordVPN mukaan lukien.

OpenVPN sopii yhteen molempien tietoliikenneprotokollien kanssa, ja molemmat tarjoavat sekä yksityisyyttä että suojaa. Etkö tiedä kumpaa sinun kannattaisi käyttää VPN:n kanssa? Tässäkin tapauksessa on ensin pohdittava, mihin tarkoitukseen VPN:ää käytetään. TCP on luotettavampi, joten on helppo arvella, että TCP on paras ratkaisu. Joskus UDP voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto.

UDP on fiksu valinta etenkin silloin, jos pelaat, suoratoistat tai käytät VoIP-palveluita. Paketti jos toinenkin saattaa kadota, mutta se ei vaikuta merkittävästi yhteyteesi. TCP:n käyttö tällaisissa tilanteissa saattaa puolestaan aiheuttaa viivettä (erityisesti jos olet muodostanut yhteyden palvelimeen toisella puolella maailmaa), mikä voi tehdä kokemuksestasi kurjan. OpenVPN TCP:tä käyttäen on paras ratkaisu, jos lähetät sähköpostia, selaat internetiä ja lähetät tiedostoja.

Tietoturva netissä alkaa yhdellä klikkauksella. Pysy turvassa maailman johtavan VPN:n avulla.

Mitä protokollaa NordVPN käyttää?

NordVPN haluaa tarjota parhaan mahdollisen internetin käyttökokemuksen nopeudesta tinkimättä, joten oletusarvoisesti käytämme UDP-protokollaa. Suosittelemme käyttämään UDP-protokollaa ensin, ja jos yhteydessä on ongelmia, voit kokeilla TCP:tä.

Sekä Windows- ja Mac-käyttäjät voivat valita haluamansa protokollan VPN-sovelluksen asetuksista. Jos yhteys toimii moitteettomasti, protokollaa ei ole syytä vaihtaa.

Katso alta vielä kuvaus TCP:stä ja UDP:stä pähkinänkuoressa.

Mitä TCP ja UDP ovat?

TCP ja UDP ovat molemmat tietoliikenneprotokollia. Se, kumpaa halutaan käyttää, riippuu siitä, mitä protokollalta odotetaan. Tärkein näiden kahden protokollan välinen ero on nopeus. TCP on hitaampi kuin UDP, ja muutoinkin se on yksinkertaisempi ja tehokkaampi protokolla. TCP:n merkittävä etu on sen luotettavuus: jos jokin datapaketti katoaa, se voidaan lähettää uudestaan. Tämä ei UDP:tä käytettäessä onnistu.

Verkkoturvallisuus käynnistyy napsautuksella.

Pysy suojattuna maailman johtavan VPN:n avulla