IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon

Siirry pääsisältöön

Mikä on WLAN ja miten se toimii?

Langattomasta lähiverkosta käytetään usein termiä WLAN, joka on lyhenne englanninkielisistä sanoista wireless local area network. WLAN viittaa teknologiaan, jossa internet-yhteys muodostetaan ilman kaapeleita. Tukiasemana toimii reititin, joka muodostaa radioaaltokentän.

Mikä on WLAN ja miten se toimii?

WLAN ei ole sama asia kuin Wi-Fi, mutta ne kyllä liittyvät kiinteästi toisiinsa. Jos luet tätä tekstiä Wi-Fi-yhteyttä käyttäen, käytät myös WLAN-yhteyttä. Lue juttumme, niin saat selville mitä tarkoittaa WLAN, mikä on WLAN-yhteyden ja Wi-Fi-yhteyden ero, ja tutustut myös WLAN-yhteyden toimintaan ja sen turvallisuuteen.

Mikä on WLAN?

WLAN-yhteyttä eli langatonta lähiverkkoa käytetään kaikissa kodeissa, joissa on internetiin langattomasti yhdistettäviä laitteita, kuten älypuhelimia, tietokoneita tai IoT-laitteita, eli kodin älylaitteita. Mitä on WLAN? Kyseessä on langaton lähiverkko, ja se mahdollistaa internetin käytön kotona ilman kaapelia. Käytät siis WLAN-verkkoa todennäköisesti erittäin usein.

WLAN-yhteys on helppo ymmärtää, kun tietää, mitä LAN (local area network) eli lähiverkko tarkoittaa. Lähiverkko muodostuu samassa fyysisessä tilassa olevista laitteista, jotka on yhdistetty samaan reitittimeen. Lähiverkkoja on kodeissa, mutta niitä käytetään myös työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Tällöin LAN muodostuu usein monista tietokoneista ja palvelimista. WLAN tarkoittaa langatonta lähiverkkoa.

Onko Wi-Fi ja WLAN sama asia? Ei. Wi-Fi on yksi WLAN-yhteyden muoto. Usein termiä Wi-Fi käytetään yleisesti viittaamaan langattomiin internet-yhteyksiin, kun taas langaton lähiverkko eli WLAN voi toimia ilman internetiäkin.

Miten WLAN toimii?

Lyhyesti sanottuna reititin luo lähiverkon (local area network eli LAN), johon erilaiset laitteet, kuten älypuhelimet, tietokoneet ja esimerkiksi älytelevisio luovat yhteyden. Modeemia taas tarvitaan siihen, että lähiverkkoon voidaan tuoda internet-yhteys: se välittää signaalin kotiisi.

Toisin kuin verkkokaapeleilla internetiin yhdistetyt laitteet, langattomassa verkkoyhteydessä tieto kulkee radioaaltojen välityksellä. Tieto liikkuu datapaketteina, jotka sisältävät eri kerroksia ja ohjeita sekä uniikin MAC-osoitteen (Media Access Control), mikä mahdollistaa reitittämisen toivottuihin kohteisiin.

Mikä on WLAN-verkko? WLAN ei sinänsä vielä tarkoita muuta kuin langatonta lähiverkkoa, mutta tyypillisesti lähiverkkoa käytetään internet-yhteyden jakamiseen eri laitteille. Tähän tarvitaan reititin, joka on kytketty internetiin, ja joka muodostaa langattoman yhteyden, johon lähiverkon laitteet luovat yhteyden. Langattomassa lähiverkossa olevat laitteet voivat myös luoda yhteyden toisiinsa.

Mitä WLAN-verkkoa varten tarvitaan?

WLAN-verkkoja voidaan käyttää niin kotona kuin työpaikoillakin. Tällöin kaikki päätelaitteet on yhdistetty perusasemaan, useimmiten reitittimeen, jonka kautta ne myös viestivät keskenään. Tämä perusasema tarjoaa myös internet-yhteyden.

Perustason WLAN ei vaadi monimutkaista laitteistoa, vaan siihen riittää langaton reititin, joka toimii perusasemana, sekä päätelaitteet, kuten tietokoneita, mobiililaitteita, tulostimia tai IoT-teknologiaa käyttäviä laitteita. WLAN-yhteydeksi kutsutaan myös sellaista langatonta lähiverkkoa, joka muodostetaan päätelaitteitten kesken ilman perusasemaa, kuten reititintä.

WLAN-verkko voidaan luoda erilaisia langattomia teknologioita hyödyntäen – näihin kuuluvat esimerkiksi Wi-Fi ja Bluetooth.

Mikä on Wi-Fi?

Wi-Fi on langaton teknologia, jota käytetään erilaisten laitteiden yhdistämiseen internetiin. Wi-Fi tarkoittaa langattomia signaaleja, jotka lähetetään langattomasta reitittimestä radioaaltoja hyödyntäen lähellä olevaan laitteeseen, joka muuntaa signaalit dataksi, jonka voit nähdä ja jota voit käyttää. Laite välittää signaalin takaisin reitittimeen, joka on yhdistetty internetiin kaapelilla tai muulla tavalla.

Wi-Fi on nimitys tietynlaista standardia noudattavalle teknologia, ja kyseessä on kaikista yleisin langaton viestintäteknologia. Suurin osa maailman verkkoliikenteestä tapahtuu Wi-Fin välityksellä. Sen taustalla toimii Wi-Fi Alliance -niminen yritysverkosto, joka edistää Wi-Fin käyttöä maailmanlaajuisesti, ja jonka tavaramerkki Wi-Fi on.

Wi-Fi-teknologiaa käytetään runsaasti arjessa – juuri sen varassa toimivat julkiset langattomat verkot, kuten kahviloiden, hotellien ja lentokenttien verkot, ja sitä käytetään myös kodin WLAN-verkoissa.

WLAN ja Wi-Fi: mitä eroa niillä on?

Kuten yllä kuvattiin, Wi-Fi on tietynlainen WLAN eli langaton lähiverkko. Se on siis yksi WLAN-yhteyden muoto, mutta se ei ainoa tapa hyödyntää WLAN-yhteyttä.

WLAN-teknologiaa ei myöskään aina käytetä internet-yhteyden jakamiseen verkossa, vaan sitä voidaan käyttää lähiverkon luomiseen laitteiden välille ilman internet-yhteyttäkin. Useimmiten sitä kuitenkin käytetään langattoman internet-yhteyden jakamiseen verkon laiteille.

WLAN-verkon hyödyt ja haasteet

Langattomasta teknologiasta on monenlaista hyötyä. Katso alta WLAN-verkon hyödyt:

  • WLAN mahdollistaa verkkojen luomisen monenlaisiin tiloihin ja tarpeisiin.
  • WLAN mahdollistaa esimerkiksi toimiston internet-tarpeisiin vastaamisen ilman lattialla kulkevia piuhoja ja kaapeleita.
  • Langaton lähiverkko on helpompi siirtää ja sitä on helpompi muuttaa kuin langallisia yhteyksiä.

Erityisesti työelämässä WLAN-verkkoon liittyy tiettyjä haasteitakin. Katso alta, mitä ne ovat:

  • Asianmukainen langattoman lähiverkon suunnittelu ja toteutus vaativat ammattitaitoa ja osaamista.
  • Joiden teknologioiden tukeminen voi olla haastavaa.
  • Muut (muiden teknologioiden/laitteiden käyttämät) radioaallot voivat häiritä langattomia verkkoja.

Ovatko WLAN-verkot turvallisia?

WLAN on alttiimpi kyberhyökkäyksille kuin fyysiset verkot siinä mielessä, että hakkerin ei tarvitse päästä fyysisesti käsiksi verkkoon, vaan hänen täytyy päästä vain verkon kattamalle alueelle. Jos salasanoista ja liikenteen salaamisesta ei huolehdita riittävästi, verkko voi siis olla haavoittuvainen.

Kodin langattoman verkon suojaamisessa tärkeää on noudattaa seuraavia turvallisuustoimia:

  1. Suojaa reititin. Paras tapa kohentaa reitittimen suojausta on käyttää vahvaa ja monimutkaista salasanaa reitittimen mukana tulevan salasanan sijaan.
  2. Käytä VPN-palvelua. Paras tapa huolehtia verkkoliikenteen salaamisesta on asentaa VPN reitittimeen. Kun hankit VPN-palvelun kotiin ja asennat sen reitittimeen, suojaat yhdellä kertaa kaikki kodin internet-laitteet aina tietokoneista älylaitteisiin. Muista myös asentaa VPN mobiililaitteille, sillä VPN suojaa verkkoliikenteen myös julkisiin, usein heikosti suojattuihin verkkoihin yhdistettäessä ja hotspoteihin yhdistettäessä.

Verkkoturvallisuus käynnistyy napsautuksella.

Pysy suojattuna maailman johtavan VPN:n avulla