Uw IP: Onbekend · Je status: BeschermdOnbeschermdOnbekend

Ga naar hoofdinhoud

Het lezen van privacyverklaringen zou Nederlanders per maand meer dan 40 uur kosten

NordVPN heeft een onderzoek uitgevoerd om erachter te komen hoe lang het duurt om de privacyverklaringen van de meest bezochte websites in Nederland en over de hele wereld te lezen. In dit artikel bekijken we de resultaten van het onderzoek en geven we praktische tips om privacyverklaringen sneller en makkelijker te lezen.

Het lezen van privacyverklaringen zou Nederlanders per maand meer dan 40 uur kosten

Over het onderzoek

NordVPN heeft de privacyverklaringen van de 20 populairste websites in 19 landen onderzocht, waaronder de VS, Canada, Australië en Nederland. De onderzoekers bekeken wat de leestijd van verschillende privacyverklaringen is en hoe ingewikkeld ze zijn.

Om de veiligheid van je online leven te verbeteren, is het van belang om de privacyverklaringen van websites die je bezoekt, of waar je een account aanmaakt, te lezen. Omdat dit echter vaak veel tijd kost, slaan veel mensen deze stap over en klikken ze op ‘Accepteren’ zonder dat ze weten waar ze akkoord mee gaan.

Met ons onderzoek willen we het bewustzijn over privacyverklaringen vergroten door onze bevindingen te delen en tips te geven om het lezen ervan te versnellen, want voor je het weet geef je een bedrijf toestemming om je persoonlijke gegevens door te verkopen.

De resultaten in Nederland

Uit ons onderzoek blijkt dat de gemiddelde privacyverklaring in Nederland uit 6419 woorden bestaat. Een persoon leest ongeveer 238 woorden per minuut, wat betekent dat het Nederlanders ongeveer 27 minuten kost om een privacyverklaring te lezen.

Het lezen van alle privacyverklaringen van de top 20 meest bezochte Nederlandse websites zou meer dan negen uur in beslag nemen. Het lezen van de privacyverklaringen van de 96 websites die iemand normaal gesproken in een maand bezoekt, zou zelfs meer dan een volledige werkweek in beslag nemen – 43,2 uur. Iemand die het minimumloon krijgt, zou in deze tijd ongeveer 500 euro verdienen.

Welk privacyverklaringen waren het meest ingewikkeld en welk het meest lezersvriendelijk?

De websites van Meta (Facebook en Instagram) hadden de langste privacyverklaringen met elk 19.434 woorden. De gemiddelde gebruiker heeft ongeveer 81 minuten nodig om dit te lezen. Netflix volgt op afstand op de 3e plek met 8684 woorden.

In de FRES-test werd de leesbaarheid van het privacybeleid van Meta als “redelijk moeilijk” beoordeeld (niet het best, maar ook zeker niet het slechtst) terwijl de Coleman-Liau Index de tekst als “begrijpelijk” beoordeelde voor 6e-klassers op de basisschool.

Zoom scoorde daarentegen bijzonder slecht, wat zorgwekkend is gezien de privacyzorgen rond het platform. Netflix presteerde het slechtst op de Coleman-Liau Index, terwijl Wikipedia, dat bekend staat om zijn minimale gegevensverzameling, verrassend slecht scoorde op leesbaarheid en lengte. Alleen pornhub.com, netflix.com en marktplaats.com scoorden nog lager.

X (voorheen Twitter), bol.com en Funda hadden de meest lezersvriendelijke privacyverklaringen volgens FRES. Nieuwssites behoorden ook tot de top, hoewel de teksten op hun sites nog steeds “moeilijk” zijn.

Overzicht van de wereldwijde resulaten

De gemiddelde privacyverklaring van de 20 geanalyseerde websites wereldwijd bestond uit 6461 woorden, wat neerkomt op een leestijd van 27 minuten. Dit betekent dat het lezen van het privacybeleid van alle top 20 websites voor een bepaald land iets meer dan negen uur in beslag zou nemen. Elke maand bezoeken gebruikers ongeveer 96 verschillende websites, dus wereldwijd zouden gebruikers ongeveer 43 uur per maand kwijt zijn om de privacybeleiden van alle websites die ze bezoeken te lezen.

Het onderzoek onthulde een aantal interessante verschillen tussen landen en hun privacyverklaringen:

  • Europese landen hebben uitgebreidere privacyverklaringen dan andere regio’s. In Europa geldt de General Data Protection Regulation (GDPR), waar privacyrechten heel gedetailleerd in beschreven staan. De verklaringen in deze landen moeten al deze rechten in acht nemen. Ebay suggereert bijvoorbeeld dat het 15 minuten duurt om hun privacyverklaring te lezen, maar in een regio die onder de GDPR valt, kan dit ruim een uur duren.
  • De privacyverklaringen van Facebook en/of Instagram waren in bijna alle landen het langst.
  • De privacyverklaringen in Duitsland waren het meest uitgebreid, terwijl Zuid-Koreaanse privacyverklaringen de minste woorden hadden. Uit ons onderzoek blijkt dat het lezen van alle verklaringen van de 96 websites die internetgebruikers in een maand bezoeken in deze landen respectievelijk 70 uur (Duitsland) en 31 uur (Zuid-Korea) in beslag zou nemen.
  • Over het algemeen was de leesbaarheid erg slecht. De meeste FRES-scores lagen in de categorie ‘moeilijk’ (universitair niveau), terwijl veel privacyverklaringen zo laag scoorden dat ze alleen leesbaar waren voor afgestudeerden.
  • De privacyverklaringen in Nederland waren over het algemeen het meest leesbaar, inclusief enkele vertalingen.
  • Privacyverklaringen in het Verenigd Koninkrijk waren het best leesbaar in Engelstalige landen volgens de FRES- en Coleman-Liau-maatstaven.

Dit is hoe lang het zou duren om de privacyverklaringen van de top 20 websites in verschillende landen te lezen:

Tijd per maand die per maand aan het lezen van privacyverklaringen van websites wordt besteed

Tijd is geld

Uit ons onderzoek blijkt dat, uitgaande van een gemiddelde gebruiker die 96 verschillende websites per maand bezoekt, het lezen van alle privacyverklaringen op deze websites een gebruiker 43 uur zou kosten. Dat is meer dan een fulltime werkweek. Als we een werknemer met een minimumloon zouden betalen om ze voor je te lezen, zou deze er ongeveer 500 euro mee verdienen.

Dit is hoeveel tijd mensen in verschillende landen kwijt zouden zijn met het lezen van privacyverklaringen van alle websites die ze bezoeken:

Leestijd voor de privacyverklaringen van de top 20 websites

Tips van NordVPN om een privacyverklaring te lezen

Zoals ons onderzoek laat zien, neemt het zorgvuldig lezen van elke privacyverklaring verrassend veel tijd in beslag. Het is geen wonder dat veel gebruikers deze stap overslaan, maar daarmee zetten ze wel hun privacy op het spel. Dit zijn onze tips om privacyverklaringen snel en makkelijk te lezen:

  • Bekijk welke gegevens de website verzamelt. De gebruikersgegevens die websites verzamelen, worden meestal aan het begin van privacyverklaringen genoemd. Als een website gegevens verzamelt die niet relevant lijken voor hun diensten, moet je dit als een slecht teken opvatten.
  • Zoek naar specifieke trefwoorden. Zoek in de verklaring naar woorden zoals ‘verkopen’ en ‘verkocht’ die aangeven dat je gegevens aan een derde partij kunnen worden verkocht. Zoek ook naar woorden als ‘affiliates’, ‘gerelateerde bedrijven’ en ‘derde partijen’ waar je gegevens mee worden gedeeld. Let daarnaast op de woorden ‘kunnen’ en ‘bijvoorbeeld’, omdat deze de bedoelingen van de website met betrekking tot de gegevens van zijn gebruikers kunnen onthullen (zoals “kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden”, “bijvoorbeeld voor het delen met derden”).
  • Bezoek betrouwbare websites. Je kunt het risico op misbruik van je gegevens minimalisere door geverifieerde websites met een goede reputatie te bezoeken. Vermijd onbekende websites die er dubieus uitzien, vooral als ze geen privacyverklaring hebben.

Methodologie

We onderzochten de privacyverklaringen van 20 websites uit 19 landen. Deze verklaringen waren ofwel in het Engels of machinaal vertaald naar het Engels als Engels niet de oorspronkelijke taal was. Door het aantal woorden in een verklaring te berekenen, schatten we de leestijden van de onderzochte verklaringen. Vervolgens evalueerden we de begrijpelijkheid van elke verklaring met behulp van de FRES- en Coleman-Liau-leesbaarheidstests.