IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon

Siirry pääsisältöön

Mitä on pilvipalveluiden turvallisuus?

Pilvipalveluiden turvallisuus on kyberturvallisuuden ala, jolla käsitellään pilvipalveluiden tietoja ja infrastruktuuria. Pilvipalveluiden turvallisuustyökalut pitävät tiedot turvassa heikentämättä käyttäjän mahdollisuutta käyttää niitä helposti.

Pilvipalveluiden turvallisuus.
Nainen käyttää kannettavaa tietokonetta pilvipalvelun turvalliseen käyttöön.

Miksi pilvipalveluiden turvallisuus on tärkeää?

Pilvipalveluiden turvallisuus on tärkeää, koska pilven käyttö lisää hyökkäykselle altistumisen mahdollisuutta – se avaa hakkereille uusia tilaisuuksia verkon vaarantamiseen. Jos pilvilaskentaa käytetään ilman asianmukaisia pilvipalvelun turvatoimenpiteitä, järjestelmä on kuin pedattu tietovarkauksille, arkaluonteisten tiedostojen tuhoamiselle ja väärennetyille etäkirjautumisille.

Pilvipalveluiden turvallisuus on pakollista myös, jos organisaatio tallentaa henkilötietoja pilveen. Useimpien tietosuoja-asetusten mukaisesti yritysten on huolehdittava riittävistä toimenpiteistä henkilötietojen turvaamiseksi riippumatta siitä, missä niitä säilytetään. Kokonaisvastuu tietojen häviämisestä on loppukäyttäjällä eli sinulla, ei pilvipalveluiden tarjoajalla.

Mies käyttää tietojaan suojatussa pilvessä.

Lopuksi mainittakoon että, siirtämällä työt pilveen voi huomata, että pilvipalveluiden turvallisuus tarjoaa useita etuja perinteisiin kyberturvallisuuden menetelmiin verrattuna. Aivan kuten pilvilaskennassa, keskitetty lähestymistapa turvallisuuteen vähentää laitteisto-, tila- ja henkilöstökustannuksia, helpottaa laitteiden päivityksiä ja konfigurointia sekä auttaa hallitsemaan kriisitilanteita.

Kuinka pilvipalveluiden turvallisuudesta huolehditaan?

Pilvipalveluiden turvallisuuden toiminnan voi hahmottaa kuvittelemalla koko tietoturvainfrastruktuurin suojakerrosten sarjana, joka suojaa dataa. Kussakin vaiheessa toteutetaan erilaisia pilvipalveluiden turvatoimenpiteitä, joilla estetään luvaton pääsy, suojataan tiedot ja palautetaan kadotetut tiedot.

Kaksi suojakilpeä, joissa on NordVPN-kuvakkeet.

Hallinto

Ylimmiltä tasoilta löytyvät käytännöt uhkien ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja lieventämiseksi. Siihen kuuluvat tiedustelutiedot yleisistä uhkista, turvallista verkkokäyttäytymistä koskevat käytännöt ja henkilöstön koulutus kyberturvallisuudesta. Hallintoa koskevilla käytännöillä pyritään ennaltaehkäisemään pilveen kohdistuvat hyökkäykset ennen kuin ne edes toteutuvat.

Erilaista tietoa eri tiedostomuodoissa pilvipalveluiden turvallisuuden suojaamana.

Segmentointi

Segmentaatiolla tarkoitetaan esteiden pystyttämistä pilvi-infrastruktuurin ympärille, jotta ulkopuoliset eivät pääsisi käyttämään niitä. Ilman näitä toimenpiteitä hakkerit voisivat vain marssia sisään tuhoisin seurauksin. Segmentointi voidaan toteuttaa estämällä luvaton internetliikenne pilvipalomuureilla, pitämällä samalla palvelimella ylläpidettävät eri organisaatiot erillään ja jakamalla datakeskukset turvallisuussektoreihin joustavuuden lisäämiseksi.

Henkilö käyttää NordVPN:ää ja NordPassia älypuhelimellaan.

Henkilöllisyys ja käyttöoikeudet

Kaikkien pilvilaskentajärjestelmien on huolellisesti hallinnoitava käyttäjien käyttöoikeuksia, jotta vältytään kokemattomien tai tarkoituksellisesti haitallisten toimijoiden aiheuttamilta tietojen menetyksiltä. Henkilöllisyyden ja käyttöoikeuksien hallintatyökaluihin kuuluvat käyttöoikeuksien rajoittaminen työn vaatimusten mukaan, salasanojen hallintasovellusten käytön valtuuttaminen organisaatiossa ja monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönotto pilvitileille.

Henkilö, joka käyttää VPN:ää kannettavalla tietokoneellaan suojatakseen tietonsa tiedonsiirron aikana.

Tietoturva

Tietoturvalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla suojataan pilvessä olevia tietoja suoralta hyökkäykseltä. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat virtuaalisten erillisverkkojen (VPN) kaltaisten työkalujen käyttäminen tietojen suojaamiseksi pilveen siirtämisen aikana ja tiedostojen salausohjelmistojen käyttäminen siten, että tiedostoja ei pysty lukemaan mahdollisen hyökkäyksen sattuessa.

Datapalvelin, joka on suojattu ketjulla ja riippulukolla.

Tietojen säilyttäminen

Parhaatkin turvallisuusjärjestelmät voivat pettää, mikä johtaa tietojen tuhoutumiseen ja pilvipalveluiden toimintahäiriöön. Tietojen säilyttäminen ja toiminnan jatkuvuutta edistävät toimenpiteet auttavat organisaatioita toipumaan hätätilanteista ja jatkamaan normaalia toimintaa. Yleisiin toimenpiteisiin kuuluvat varmuuskopiointi, ylimääräisten järjestelmien ylläpito ja yksityiskohtaisten elvytyssuunnitelmien laatiminen työntekijöille.

Yleiset pilvilaskennan turvallisuus-
ongelmat

Enemmän hyökkäysvektoreita

Siirtymällä pilveen avautuu samalla uusi rintama datasodassa. Verkkosi, henkilökuntasi ja internetpalveluntarjoajasi lisäksi haitalliset toimijat voivat nyt yrittää murtaa puolustuksesi pilvipalveluiden kautta.

Hyökkäyksen kohteeksi jääminen palvelimen perusteella

Julkisten pilvipalveluiden tarjoajat ylläpitävät usein monien asiakkaiden infrastruktuureja samoilla palvelimilla (käytäntö tunnetaan nimellä “moniasiakaskäyttö”) tilan säästämiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. Tässä tilanteessa voi joutua sivulliseksi uhriksi toisen osapuolen ollessa hyökkäyksen todellinen kohde.

Näkyvyyden puute

Pilvipalveluiden tarjoajat paljastavat harvoin infrastruktuurinsa ja prosessinsa asiakkaille. Koska pilviympäristön rakenne ei ole nähtävissä, on vaikea seurata, kenellä on käyttöoikeudet tietoihin ja tunnistaa heikot kohdat suojauksessa.

Palveluntarjoajan huolimattomuus

Pilvipalvelujen tarjoajat eivät voi taata toimintansa olevan täysin vailla inhimillisiä erehdyksiä tai löyhiä turvallisuuskäytäntöjä. Käyttämällä heikkoja hallinnollisia salasanoja tai noudattamatta asianmukaisia turvallisuuskäytäntöjä pilvipalvelut altistavat itsensä – ja tietosi – hyökkäyksille.

Shadow IT

Shadow IT -termillä, eli varjo-IT:llä, viitataan laitteiden, sovellusten ja järjestelmien käyttöön ilman organisaation IT-osaston hyväksyntää. Pilvipalvelun turvallisuuden on katettava kaikki pilven yhteyspisteet, jotta työntekijät eivät aseta koko organisaatiota alttiiksi kirjautumalla sisään yksityisillä laitteilla.

Käyttöoikeuksien hallinta

Aivan kuten perinteisissä kyberturvallisuusjärjestelmissä, käyttöoikeuksien pitäisi vastata kunkin käyttäjän aseman vaatimuksia. Työntekijät, joilla on kohtuuttoman laajat oikeudet, voivat vahingoittaa tietoja kokemattomuuttaan tai koska heidän tilinsä hakkeroidaan.

Miten tiedot kannattaa suojata pilvessä?

Aseta vahvat salasanat

Salasanat ovat pilvitilin ensimmäinen puolustuslinja. Tuota monimutkaisia salasanoja ja käytä niitä automaattisesti NordPassin kaltaisen salasanojen hallintasovelluksen avulla.

Käytä MFA:ta

Monivaiheinen tunnistautuminen suojaa tilejä ylimääräisellä suojausvaiheella. Salasanasi lisäksi hyökkääjät tarvitsevat sisäänkirjautumiseen koodin tai laitteen, joka on vain sinun hallussasi.

Salaa tiedostot

Käytä tiedostojen salausohjelmistoa tai tallenna tietoja vain salattuihin tallennustiloihin (kuten NordLocker-pilvitallennustilaan). Vaikka murtoyritys tapahtuisi, hyökkääjät eivät saa salattuja tiedostoja käyttöönsä.

Käytä VPN:ää

VPN, kuten NordVPN, suojaa pilveen menevät ja pilvestä poistuvat tiedot. On erityisen tärkeää käyttää VPN:ää, kun käytät pilveä julkisella Wi-Fi-yhteydellä.

Rajoita käyttöoikeuksia

Varmista, että työntekijöillä on kaikki, mitä he tarvitsevat tehdäkseen työnsä – mutta ei sen enempää. Tämä estää yhtä hakkeroitua tiliä vaarantamasta koko organisaatiota.

Huolehdi henkilöstön koulutuksesta

Huolehdi, että henkilöstö saa riittävän koulutuksen kyberturvallisuuden perusteista, kuten uhkien havaitsemisesta ja hätätilanteissa toimimisesta. Sosiaalisen manipuloinnin hyökkäykset kohdistetaan kouluttamattomiin ja tietämättömiin käyttäjiin.

Suojaa päätepisteet

Varmista, että kaikki työlaitteet käyttävät käyttöjärjestelmien ja tietoturvaohjelmistojen uusimpia versioita. Rajoita pilvi-infrastruktuurin käyttöä henkilökohtaisilta laitteilta.

Säilytä varmuuskopioita

Säännölliset varmuuskopiot auttavat takaamaan organisaatiosi toiminnan, mikäli kyberhyökkäys tuhoaa osia pilvi-infrastruktuurista.

Paranna pilvipalveluiden turvallisuutta NordVPN:llä

30 päivän rahat takaisin -takuu

Usein kysytyt kysymykset