IP-osoitteesi: Tuntematon · Tilasi: SuojattuSuojaamatonTuntematon

Siirry pääsisältöön

Mitä on edge computing eli reunalaskenta?

Edge computing on herättänyt suurta kiinnostusta IT-maailmassa, ja siitä povataan uutta merkittävää trendiä. Lue artikkelistamme, mitä reunalaskenta tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää. Kerromme myös reunalaskennasta tietoturvan ja yksityisyyden näkökulmasta, sekä VPN:n käytön hyödyistä reunalaskennan yleistyessä.

Mitä on edge computing eli reunalaskenta?

Edge computing, suomeksi reunalaskenta, tarkoittaa lyhyesti sanottuna datan prosessointia paikassa, jossa data tuotetaan, eli lähellä datan lähdettä. “Edge”, suomeksi reuna, yhdistyy siis termiin “computing”, jonka voi laskennan lisäksi kääntää tietojenkäsittelyksi. Reuna viittaa tässä tapauksessa datan lähteeseen, joka on niin sanotusti verkon reuna-alueella, eikä dataa siirretä pois tältä alueelta. Käytännössä reuna voi olla esimerkiksi älypuhelin, puhelinmasto, IoT-laite tai itseohjautuva auto.

Tarvetta uudenlaiselle lähestymistavalle datan prosessointiin on siksi, että perinteinen malli, jossa datan prosessointi tapahtuu keskitetysti, vaatii runsaasti datan liikuttamista paikasta toiseen. Tämä vie kaistanleveyttä – nykytahdilla kaistanleveyttä vaadittaisiin tulevaisuudessa hurja määrä uusien tarpeiden vastaamiseksi. Lisäksi moinen toiminta voi aiheuttaa viiveitä laitteiden toiminnassa, ja altistaa ne myös esimerkiksi verkkohäiriöille. Katso alta tiivis kuvaus reunalaskennasta.

Mitä reunalaskenta eli edge computing tarkoittaa? Reunalaskenta tarkoittaa yleisimmin sitä, että tietojen käsittely (computing), kuten datan analysointi ja tallennus, tapahtuu “reunalla” eli paikassa, jossa dataa myös tuotetaan. Useimmiten siitä puhutaan IoT-laitteiden eli Internet of Things -laitteiden yhteydessä – niiden tuottamaa dataa ei tallenneta pilvipalveluun vaan se käsitellään ja säilytetään itse laitteessa. Kun etäisyydet lyhenevät, siitä on hyötyä: tiedon käsittely tapahtuu nopeammin, eikä se vie kaistanleveyttä.

Mitä hyötyä reunalaskennasta on?

Yksinkertaisesti sanottuna edge computing vähentää datan siirtelyä. Kuten yllä kuvattiin, tällä hetkellä laskenta tapahtuu ennen kaikkea keskitetysti pilvessä, mikä tarkoittaa, että data liikkuu lähteestä pilveen. Datan määrän kasvaessa (esimerkiksi IoT-laitteet tuottavat sitä merkittäviä määriä, ja kasvulle ei näy loppua) tämä toimintapa kuormittaa palvelimia.

Kun data taas prosessoidaan lähellä sen lähdettä, datan liikuttelulle ei ole samanlaista tarvetta. Siitä on monenlaisia etuja yllä mainitun kaistanleveyden säästämisen lisäksi: viiveen vähenemisestä on hyötyä niin loppukäyttäjille kuin yrityksillekin. Viiveen eli latenssin minimoiminen on tärkeää myös esimerkiksi itseohjautuvissa autoissa tai muissa vastaavissa käyttötarkoituksissa, sekä parantaa esimerkiksi pelikokemusta.

Reunalaskenta myös kasvattaa tehokkuutta, kun tehoa ei kulu datan siirtämiseen. Kyberturvallisuuden kannalta reunalaskenta on myös kiinnostava lähestymistapa: kun dataa ei siirretä paikasta toiseen ja takaisin, se pysyy paremmin suojassa. Kerromme reunalaskennasta tietoturvan näkökulmasta tarkemmin artikkelin viimeisessä osiossa.

Kaikki nämä tekijät voivat myös vähentää kustannuksia. Ei siis ole ihme, että reunalaskenta herättää suurta kiinnostusta.

Edge AI eli reunalaskenta ja tekoäly

Myös termi Edge AI on juuri nyt pinnalla. Se tarkoittaa tekoälyn ja reunalaskennan hyödyntämistä yhdessä. Reunalaskennan eduista kerrottiin jo yllä, ja kun niihin yhdistetään tekoälyn edut, laitteet toimivat itsenäisemmin ja nopeammin, sillä päätöksiä voidaan tehdä ilman yhteyttä pilveen tai Internetiin.

Edge AI:ta hyödynnetään erilaisissa IoT-laitteissa eli kodin älylaitteissa aina kaiuttimista valvontajärjestelmiin. Kuluttajille siitä on hyötyä myös niin puhelimissa kuin tietokoneissakin.

Lisäksi Edge AI:sta on hyötyä teollisuudessa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisissa laitteissa – sen turvin laitteista saadaan tehokkaasti tietoa, joka auttaa esimerkiksi laitteiden ennakoivassa huollossa. Tekoälyn ja reunalaskennan avulla voidaan myös tehostaa tuotantolinjoja, kun laadunvalvonta jätetään tämän kaksikon huoleksi.

Edge computing, tietoturva ja yksityisyys

Mitä tietoturvalle ja yksityisyydelle käy, kun reunalaskenta valtaa alaa? Yleisesti ottaen suuntaus on positiivinen: dataa käsitellään hajautetummin, mikä vähentää erilaisia riskejä. Tilanne ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertainen, vaan tietoturvasta ja yksityisyydestä on jatkossakin huolehdittava tarkasti.

IoT-laitteiden tietoturvasta on käyty jo runsaasti keskustelua, ja on selvää, että niiden tietoturvassa on aukkoja. Laitteet eivät välttämättä ole kovin hyvin suojattuja, mikä tekee niistä alttiita erilaisille kyberiskuille.

Lisäksi, siinä missä reunalaskennan etu on datan paikallinen prosessointi, sen huonompi puoli voi olla se, että dataa prosessoidaan sijainneissa, joita ei ole suojattu yhtä hyvin kuin esimerkiksi datakeskuksia. Aina monimutkaista tietoturvajärjestelmää ei myöskään voida edge-laitteissa toteuttaa. Lisäksi vaarana on se, että käyttäjän lähellä olevat laitteet keräävät runsaasti yksityistä tietoa, jonka vuotaminen voi olla erittäin haitallista.

Reunalaskennan tietoturvariskien hallinnointi ja haavoittuvuuksien torjuminen on ennen kaikkia yritysten ja teollisuuden vastuulla. Kuluttajat voivat kuitenkin tehdä oman osansa ja suojata laitteensa ja yhteytensä mahdollisimman hyvin.

Mitä IoT-laitteisiin tulee, niiden laajentunut käyttö on tehnyt VPN-palvelun käytöstä entistä tarpeellisempaa: VPN suojaa verkkoliikenteen ohjaamalla sen salatun tunnelin kautta. VPN:n voi asentaa reitittimelle, jolloin VPN suojaa kaikki kodin internetyhteyttä käyttävät laitteet yhdellä kertaa. VPN kohentaa yksityisyyttä myös suojaamalla käyttäjien IP-osoitteen. Käyttäjien todellisen IP-osoitteen sijaan laitteiden IP-osoitteena näkyy VPN-palvelimen IP-osoite, jonka jakavat tuhannet eri käyttäjät.

Yksityishenkilöiden kannattaa siis muistaa seuraavat asiat mitä reunalaskentaan ja kodin älylaitteisiin tulee:

  • Jos laite käyttää internetyhteyttä, siihen voi liittyä tietoturvariskejä.
  • Ennen kuin ostat uusia laitteita tai järjestelmiä, pyri perehtymään niiden suojaukseen ja selvitä, mitä tietoa laite kerää ja miten sitä käsitellään.
  • Jos tietoa ei ole saatavilla, pyydä sitä valmistajalta. Et saa ainoastaan tietoa, vaan lähetät valmistajille myös viestin siitä, että kuluttajat ovat kiinnostuneita yksityisyytensä suojaamisesta.
  • Vaihda oletussalasanat vahvoihin salasanoihin.
  • Päivitä ohjelmistot aina, kun päivitys on saatavilla. Tämä suojaa laitteita ja ohjelmia haavoittuvuuksilta.
  • Käytä VPN-palvelua, joka salaa verkkoliikenteesi. Siitä on muutakin hyötyä: VPN:ää voi käyttää myös mobiililaitteissa, joten voit käyttää julkisia Wi-Fi-verkkojakin turvallisesti. Lisäksi VPN mahdollistaa virtuaalisen sijainnin vaihtamisen eri maahan.

Verkkoturvallisuus käynnistyy napsautuksella.

Pysy suojattuna maailman johtavan VPN:n avulla