Din IP-adress: Okänd · Din status: SkyddadOskyddadOkänd

Hoppa till huvudinnehåll


VILLKOR FÖR NORDS KAMPANJ FÖR EN GÅVA MED ETT KÖP

Det här är villkoren för Nords kampanj för en gåva med ett köp (“Kampanj“). Genom att delta i denna kampanj godkänner du dessa villkor, som är ett bindande avtal mellan dig och nordvpn S.A. (“Nord“), så läs dem noggrant innan du deltar.

1. Behörighet.

Den här kampanjen är öppen för alla enskilda användare av betalda NordVPN-tjänster, förutsatt att de uppfyller behörighetskriterierna som beskrivs nedan:

  • Deltagarna måste vara arton (18) år eller äldre (vid tidpunkten för köpet);
  • Deltagare måste köpa en 2-årsprenumeration av NordVPN-tjänster som återspeglas på NordVPN:s webbplats (“2-årsprenumeration“) under kampanjperioden (enligt definitionen nedan i avsnitt 2) och via NordVPN:s webbplats.

I dessa villkor kallas individer som uppfyller ovanstående kriterier för “Deltagare” eller “Deltagarna“.

Kampanjen är inte giltig i kombination med några andra av Nords erbjudanden/kampanjer. Medarbetare hos Nord, dess dotterbolag, filialer och moderbolag, eller någon som är associerad med administrationen av denna kampanj, är inte berättigade att delta.

Att köpa en 2-årsprenumeration är ett krav. Inga anmälningsavgifter tillkommer för att vara berättigad till kampanjen.

2. Kampanjperiod.

Kampanjen startar den 12 juni 2024 kl. 10.00 centraleuropeisk tid (“CET“) och avslutas den 7 augusti 2024 kl. 10.00 CET (“Kampanjperiod“).

3. Gåva.

Efter framgångsrikt köp av 2-årsprenumerationen inom kampanjperioden kommer varje verifierad och bekräftad deltagare (som uppfyller följande behörighetskriterier enligt den specifika definitionen häri) att få en kupong för Saily eSIM-datatjänstplan (enligt definitionen i avsnitt 1.1 i Saily-villkoren). Värdet av kupongen beror på den prenumeration av NordVPN-tjänster som köpts:

  • För Basic-prenumerationen – 1 GB Saily-kupong för eSIM-datatjänster.
  • För Standard- och Plus-prenumerationerna – 3 GB Saily-kupong för eSIM-datatjänster.
  • För Komplett-prenumerationen – 10 GB Saily-kupong för eSIM-datatjänster.
  • För Ultra- och Ultimat-prenumerationerna – 20 GB Saily-kupong för eSIM-datatjänster.

Var och en av de kuponger som nämns ovan benämns individuellt som “gåvan“.

Gåvan kommer att vara giltig och inlösbar fram till den 31 januari 2025.

Gåvan kan lösas in via Sailys webbplats (https://saily.com) eller mobilapplikation (antingen iOS eller Android) genom att välja Saily eSIM-datatjänstplan (vars värde ska vara lika med gåvans värde) och ange koden för gåvan i kassan före betalningen. För tydlighetens skull: om värdet på den valda Saily eSIM-datatjänstplanen inte är lika med värdet på gåvan, kan gåvan inte lösas in.

Gåvan kan lösas in av antingen deltagaren eller någon person som deltagaren har delat den med och som är arton (18) år eller äldre (vid tidpunkten för inlösning).

På grund av objektiva skäl (dvs. i avsaknad av en specifik Saily eSIM-datatjänstplan vad gäller ett specifikt land) kan en del av gåvorna inte lösas in i ett fåtal länder. För att vara mer exakt gäller följande avseende gåvans värde:

  • Sailys 10 GB eSIM-dataplan kan inte lösas in i följande länder: Dominikanska republiken, Laos, Myanmar, Kuba, Uruguay, Belarus, Zimbabwe, Elfenbenskusten, Kenya, Syrien, Bahamas, Maldiverna, Guam, Vanuatu, Sudan, Sydsudan, Saint Barthélemy, Saint Martin (fransk delen).
  • Sailys 20 GB eSIM-dataplan kan inte lösas in i följande länder: Marocko, Egypten, Dominikanska republiken, Peru, Myanmar, Kuba, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Azerbajdzjan, Jamaica, Algeriet, Ecuador, Moçambique, Nigeria, Kenya, Armenien, El Salvador, Panama, Guatemala, Rwanda, Uganda, Botswana, Nicaragua, Zambia, Bolivia, Paraguay, Aruba, Kamerun, Fiji, Lesotho, Sudan, Honduras, Mongoliet, Barbados, Madagaskar, Seychellerna, Guyana, Benin, Haiti, Surinam, Bermuda, Kirgizistan, Niger, Grenada, Samoa, Papua Nya Guinea, Vanuatu, Monaco, Guinea, Anguilla, Dominica, Tchad, Montserrat, Sydsudan, Saint Barthélemy, Saint Martin (fransk delen), Gabon, Afghanistan, Nauru, Liberia.

Om deltagaren fick gåvan som inte kan lösas in i ett land som deltagaren föredrar kan deltagaren dock kontakta oss på support@nordaccount.com. Då kommer vi att ge deltagaren två eller flera gåvor vars totala värde är lika med den ursprungliga gåvan. För tydlighetens skull och som ett exempel: om deltagaren fick en 20 GB Saily eSIM-datatjänstplan som inte kan lösas in i Kenya kommer vi att ge deltagaren två kuponger för 10 GB Saily eSIM-datatjänstplan.

Sailys eSIM-datatjänster är inte tillgängliga i Nordkorea, Iran, Kuba, Syrien, Ryssland, Belarus och i regioner med restriktioner i Ukraina (t.ex. i Luhansk, Donetsk och Krim). Därtill, om du är bosatt i Afghanistan, Brasilien, Irak, Libyen, Myanmar, Sudan, Turkiet eller Jemen, så kommer du inte att kunna lösa in gåvan.

Observera att ytterligare begränsningar för gåvan kan gälla. Se information på Sailys webbplats (https://saily.com/) eller mobilapplikation (antingen iOS eller Android). Till exempel startar eSIM-datapaketet först när du aktiverar din Saily-plan (se När startar mitt eSIM-datapaket? i Sailys hjälpcenter) eller så är din enhet kanske inte eSIM-kompatibel (se Hur kontrollerar jag om min enhet är eSIM-kompatibel? i Sailys hjälpcenter). Läs Sailys hjälpcenter, allmänna villkor och andra dokument noggrant och se till att du klart och tydligt förstår dem innan du löser in eller på annat sätt använder gåvan.

Gåvan kan inte bytas mot kontanter, andra föremål eller tjänster, utöver Saily eSIM-datatjänster. Nord tar inte ansvar för förlorade eller stulna (dvs. gåvor inlösta utan deltagarens tillstånd) gåvor av skäl som ligger utanför Nords kontroll och ersättningar kommer inte att tillhandahållas. Gåvan är som angiven och inget annat ingår.

4. Hur man deltar och hur gåvan levereras.

Under kampanjperioden kommer alla deltagare som uppfyller kriterierna i avsnitt 1 att vara berättigade att ta emot gåvan.

Alla berättigade deltagare kommer automatiskt att få gåvan genom att Nord skickar den till deltagaren via e-post inom tjugofyra (24) timmar efter deltagarens köp av en 2-årsprenumeration.

Högst en (1) gåva per deltagare: alla som försöker delta mer än en gång (inklusive, utan begränsning via flera konton eller e-postadresser) kommer att diskvalificeras.

5. Integritet.

Nord kommer att behålla informationen som rör tjänsterna enligt vad som anges i Nords integritetspolicy. Ingen ytterligare information om någon deltagare kommer att samlas in, med undantag för data relaterade till deltagande i kampanjen och, om tillämpligt, den mottagna gåvan, som uteslutande kommer att behandlas av Nord för detta specifika ändamål. Dessa personuppgifter kommer att behandlas i syfte att organisera och samordna kampanjen, säkerställa överensstämmelse med dessa villkor, förhindra missbruk och leverera gåvan. De kommer att behållas under kampanjens varaktighet och kommer att raderas senast ett (1) år därefter. Deltagare förbehåller sig rätten att när som helst invända mot att få gåvan genom att kontakta vårt supportteam på support@nordaccount.com.

6. Frigörande och begränsning av ansvar.

Om kampanjen inte kan genomföra som planerat av skäl utanför Nords kontroll (inklusive men inte begränsat till manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri eller andra orsaker utanför Nords kontroll som korrumperar eller påverkar administrationen, säkerheten, rättvisan, integriteten eller det korrekta genomförandet av denna kampanj), förbehåller sig Nord rätten (med förbehåll för eventuella skriftliga anvisningar som ges enligt gällande lag) att neka eventuella belöningsanspråk efter eget gottfinnande eller att avbryta, avsluta, ändra eller upphäva kampanjen.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag tar Nord inget ansvar för skador eller förluster som uppstår till följd av acceptans av gåvan eller deltagande i denna kampanj.

7. Övriga villkor.

Varje individ som deltar i kampanjen var, är och ska vara bunden av de de allmänna villkoren under hela användningen av och åtkomsten till NordVPN-tjänsterna.

Nord kan, efter eget gottfinnande, diskvalificera varje individ som befinns: (i) manipulera deltagandeprocessen eller genomförandet av kampanjen eller någon av Nords webbplatser; (ii) agera i strid med dessa villkor; eller (iii) agera på ett osportsligt eller störande sätt eller med avsikt att irritera, missbruka, hota eller trakassera någon annan person. Om ett deltagande är ofullständigt eller om deltagaren använder robotiska, automatiska, programmerade eller liknande metoder kommer deltagande att diskvalificeras. Den auktoriserade prenumeranten av det e-postkonto som användes för att delta i kampanjen vid den faktiska tidpunkten för deltagandet kommer att anses vara deltagaren och måste följa de regler som anges häri i händelse av en tvist om deltagande som registrerats av flera användare som har samma e-postkonto. Den auktoriserade kontoprenumeranten är den fysiska person som tilldelas en e-postadress av en internetleverantör, onlinetjänsteleverantör eller annan organisation som ansvarar för att tilldela e-postadresser för de domäner som är associerade med den registrerade e-postadressen.

Observera att om deltagaren begär en återbetalning inom trettio (30) dagar efter köpet av 2-årsprenumerationen enligt de allmänna villkoren kommer gåvan också att annulleras för att förhindra missbruk. Detta innebär att gåvan (den mottagna koden) kommer att ogiltigförklaras, vilket resulterar i förlust av åtkomst till och/eller användning av gåvan.

8. Övrigt.

Genom att delta i denna kampanj godkänner varje deltagare att Nords beslut i samband med kampanjen och all distribution av gåvor är slutgiltiga. Eventuella svårigheter att tolka dessa regler och eventuella tvister kommer att avgöras av Nord eller av de behöriga domstolarna.

9. Gällande lag.

Dessa villkor regleras av lagarna i Panama. Trots det föregående kommer de korrekta lagarna i deltagarens bosättningsland att gälla för konsumentskyddsändamål i enlighet med direktivet om elektronisk handel (2000/31/EG).

Om du har frågor angående dessa villkor är du välkommen att kontakta oss på support@nordaccount.com.