Din IP: Ukjent · Din status: BeskyttetUbeskyttetUkjent

Gå til hovedinnhold


VILKÅR FOR NORDS GAVE-MED-KJØP-KAMPANJE

Dette er vilkårene for Nords gave-med-kjøp-kampanje («kampanjen»). Ved å delta i denne kampanjen godtar du disse vilkårene, som er en bindende kontrakt mellom deg og nordvpn S.A. («Nord»). Les dem derfor nøye før du bestemmer deg for å delta.

1. Kvalifisering.

Kampanjen er åpen for alle individuelle brukere av NordVPNs tjenester, forutsatt at de oppfyller de spesifiserte deltakelseskriteriene skissert nedenfor:

  • Deltakerne må være atten (18) år eller eldre (på kjøpstidspunktet).
  • Deltakerne må kjøpe et 2-årsabonnement på NordVPN-tjenester som reflekteres på NordVPN-nettstedet («2-årsabonnement») i løpet av kampanjeperioden (som definert nedenfor i avsnitt 2) og gjennom NordVPN-nettstedet.

I disse vilkårene omtales personer som oppfyller kriteriene ovenfor som «deltaker» eller «deltakere».

Kampanjen er ikke gyldig sammen med andre tilbud/kampanjer fra Nord. Ansatte i Nord, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og morselskaper, eller noen som er knyttet til administrasjonen av denne kampanjen, kvalifiserer ikke til deltakelse.

Kjøp av et 2-årsabonnement er nødvendig. Ingen deltakeravgifter gjelder for å kvalifisere til kampanjen.

2. Kampanjeperiode.

Kampanjen starter den 12. juni 2024 kl. 10.00 sentraleuropeisk tid («CET») og avsluttes den 7. august 2024 kl. 10.00 CET («kampanjeperiode»).

3. Gave.

Etter vellykket kjøp av 2-årsabonnementet innenfor kampanjeperioden, mottar alle verifiserte og bekreftede deltakere (som oppfyller følgende kvalifiseringskriterier som spesifikt definert her) en kupong for Saily eSIM-datatjenesteabonnement (som definert i avsnitt 1.1 i Saily-vilkårene). Verdien på kupongen avhenger av kjøpt abonnement på NordVPN-tjenester:

  • For Basis-abonnementet – en kupong på Saily eSIM-datatjenesteabonnement med 1 GB.
  • For Standard- og Plus-abonnementene – en kupong på Saily eSIM-datatjenesteabonnement med 3 GB.
  • For Komplett-abonnementet – en kupong på Saily eSIM-datatjenesteabonnement med 10 GB.
  • For Ultra- og Ultimat-abonnementene – en kupong på Saily eSIM-datatjenesteabonnement med 20 GB.

Hver av kupongene nevnt ovenfor refereres til individuelt som «Gaven».

Gaven er gyldig og kan innløses fram til 31. januar 2025.

Gaven kan innløses via Saily-nettstedet (https://saily.com) eller mobilapplikasjonen (enten iOS eller Android) ved å velge Saily eSIM-datatjenesteabonnement (en verdi som skal tilsvare verdien av gaven) og oppgi gavekoden i kassen før betaling. For klarhetens skyld – dersom verdien av det valgte Saily eSIM-datatjenesteabonnementet ikke tilsvarer gavens verdi, kan ikke gaven innløses.

Gaven kan innløses av enten deltakeren eller en person deltakeren har delt den med, og som er atten (18) år eller eldre (på innløsningstidspunktet).

Grunnet objektive forhold (dvs. i fravær av et bestemt Saily eSIM-datatjenesteabonnement i forhold til et bestemt land) kan en del av gavene ikke innløses i noen få land. For å være mer presis gjelder følgende for gaveverdiene:

  • Abonnementet på 10 GB med Saily eSIM-datatjenester kan ikke løses inn i følgende land: Den dominikanske republikk, Laos, Myanmar, Cuba, Uruguay, Hviterussland, Zimbabwe, Elfenbenskysten, Kenya, Syria, Bahamas, Maldivene, Guam, Vanuatu, Sudan, Sør-Sudan, Saint-Barthélemy, Saint Martin (den franske delen).
  • Abonnementet på 20 GB med Saily eSIM-datatjenester kan ikke innløses i følgende land: Marokko, Egypt, Den dominikanske republikk, Peru, Myanmar, Cuba, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Aserbajdsjan, Jamaica, Algerie, Ecuador, Mosambik, Nigeria, Kenya, Armenia, El Salvador, Panama, Guatemala, Rwanda, Uganda, Botswana, Nicaragua, Zambia, Bolivia, Paraguay, Aruba, Kamerun, Fiji, Lesotho, Sudan, Honduras, Mongolia, Barbados, Madagaskar, Seychellene, Guyana, Benin, Haiti, Surinam, Bermuda, Kirgisistan, Niger, Grenada, Samoa, Papua Ny-Guinea, Vanuatu, Monaco, Guinea, Anguilla, Dominica, Tsjad, Montserrat, Sør-Sudan, Saint-Barthélemy, Saint Martin (den franske delen), Gabon, Afghanistan, Nauru, Liberia.

Dersom deltakeren mottok gaven som ikke kan innløses i et land deltakeren foretrekker, kan deltakeren kontakte oss på support@nordaccount.com. Deretter gir vi deltakeren to eller flere gaver med en totalverdi tilsvarende den opprinnelige gaven. For klarhets skyld og som et eksempel – dersom deltakeren mottok et Saily eSIM-datatjenesteabonnement på 20 GB som ikke kan innløses i når det gjelder Kenya, gir vi deltakeren to kuponger på Saily eSIM-datatjenesteabonnement med 10 GB.

Sailys eSIM-datatjenester tilbys ikke i Nord-Korea, Iran, Cuba, Syria, Russland, Hviterussland og begrensede regioner i Ukraina (dvs. Luhansk, Donetsk, Krim). Du kan heller ikke løse inn gaven dersom du er lovlig bosatt i Afghanistan, Brasil, Irak, Libya, Myanmar, Sudan, Tyrkia eller Jemen.

Vær oppmerksom på at det kan gjelde ytterligere restriksjoner på gaven – se detaljer på Saily-nettstedet (https://saily.com/) eller i mobilapplikasjonen (enten iOS eller Android). For eksempel starter eSIM-datapakken bare når du aktiverer Saily-abonnementet (se «Når starter eSIM-datapakken»? i Saily-hjelpesenteret), ellers er enheten kanskje ikke eSIM-kompatibel (se «Hvordan sjekker jeg om enheten er eSIM-kompatibel?» i Saily-hjelpesenteret). Gå gjennom Saily-hjelpesenteret, vilkår og andre dokumenter nøye, og sørg for at du forstår dem tydelig før du løser inn eller på annen måte bruker gaven.

Gaven kan ikke byttes mot kontanter, andre varer eller tjenester, bortsett fra Saily eSIM-datatjenester. Nord påtar seg ikke ansvar for tapte eller stjålne gaver (dvs. gaver innløst uten tillatelse fra deltakeren) av årsaker som ikke er NORDs feil, og det gis ikke erstatninger. Gaven er som oppgitt og ingenting annet er inkludert.

4. Deltakelse og levering av gaver.

I løpet av kampanjeperioden er alle deltakere som oppfyller kriteriene skissert i klausul 1 berettiget til å motta gaven.

Alle berettigede deltakere mottar gaven automatisk ved at Nord sender den til deltakeren via e-post innen tjuefire (24) timer etter deltakerens kjøp av 2-årsabonnement.

Ikke mer enn én (1) gave per deltaker. Alle som forsøker å delta mer enn én gang (blant annet gjennom flere kontoer eller e-postadresser), diskvalifiseres.

5. Personvern.

Nord beholder informasjonen som gjelder tjenestene, som angitt i Nords personvernerklæring. Ingen ytterligere informasjon innhentes om deltakere, med unntak av informasjon knyttet til deltakelse i kampanjen og (hvis aktuelt) den mottatte gaven, som behandles av Nord utelukkende for dette spesifikke formålet. Disse personopplysningene behandles med det formål å organisere og koordinere kampanjen, sikre overholdelse av disse vilkårene, forhindre misbruk samt levere gaven. De beholdes så lenge kampanjen varer og slettes senest ett (1) år deretter. Deltakere forbeholder seg retten til når som helst å motsette seg å motta gaven ved å kontakte kundestøtteteamet på support@nordaccount.com.

6. Fristillelse og ansvarsbegrensning.

Dersom kampanjen ikke kan kjøres som planlagt av årsaker utenfor Nords kontroll (inkludert blant annet manipulering, uautorisert inngripen, svindel eller andre årsaker utenfor Nords kontroll som ødelegger eller påvirker kampanjens administrering, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller korrekt gjennomføring), forbeholder Nord seg retten (med forbehold om eventuelle skriftlige instrukser gitt i henhold til gjeldende lov) til å avvise eventuelle krav om belønning etter eget skjønn, eller til å avbryte, avslutte, modifisere eller suspendere kampanjen.

I den utstrekning det er tillatt i henhold til gjeldende lov, påtar Nord seg intet ansvar for skader, tap eller skader som følge av aksept av gaven eller deltakelse i denne kampanjen.

7. Tilleggsvilkår.

Hver enkeltperson som deltar i kampanjen var, er og skal være bundet av de generelle tjenestevilkårene så lenge bruken av Nord-tjenester varer.

Nord kan etter eget skjønn diskvalifisere personer som viser seg å (a) manipulere deltakelsesprosessen eller kampanjens drift eller noen av Nords nettsteder, (b) handle i strid med disse vilkårene, eller (c) opptre på en usportslig eller forstyrrende måte, eller med den hensikt å irritere, misbruke, true eller trakassere hvilken som helst annen person. Dersom en deltakelse er ufullstendig, eller dersom deltakeren bruker robotiske, automatiske, programmerte eller lignende metoder, diskvalifiseres deltakelsen. Den autoriserte abonnenten for e-postkontoen som ble brukt til å delta i kampanjen på det faktiske deltakelsestidspunktet, anses som deltakeren og må overholde reglene beskrevet her ved tvist om deltakelser sendt inn av flere brukere med samme e-postkonto. Den autoriserte kontoabonnenten er den fysiske personen som er tildelt en e-postadresse av en internettleverandør, nettleverandør eller annen organisasjon ansvarlig for å tilordne e-postadresser for domenene tilknyttet den innsendte e-postadressen.

Vær oppmerksom på at dersom deltakeren ber om tilbakebetaling innen tretti (30) dager etter kjøpet av 2-årsabonnementet i henhold til de generelle tjenestevilkårene, slettes også gaven for å forhindre misbruk. Dette betyr at gaven (mottatt kode) ugyldiggjøres, noe som resulterer i tap av tilgang til og/eller bruk av gaven.

8. Diverse.

Ved å delta i denne kampanjen godtar hver deltaker at Nords beslutninger knyttet til kampanjen og all utdeling av gaver, er endelige. Eventuelle vanskeligheter med å tolke disse reglene samt eventuelle tvister, avgjøres av Nord eller kompetente domstoler.

9. Gjeldende lov.

Disse vilkårene er reguleres av lovgivningen i Panama. I samsvar med e-handelsdirektivet om elektronisk handel (2000/31/EF) gjelder loven om forbrukerbeskyttelse i deltakerens bostedsland.

Dersom du har spørsmål angående disse vilkårene, kan du kontakte oss på support@nordaccount.com.