Uw IP: Onbekend · Je status: BeschermdOnbeschermdOnbekend

Ga naar hoofdinhoud


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NORDS CADEAU MET AANKOOPPROMOTIE

Dit zijn de Algemene voorwaarden van Nords Cadeau met aankooppromotie (Promotie). Door deel te nemen aan deze Promotie, ga je akkoord met deze Algemene voorwaarden, die een bindend contract vormen tussen jou en nordvpn S.A. (Nord). Lees deze voorwaarden dus zorgvuldig door voordat je deelneemt.

1. Voorwaarden voor deelname

Deze Promotie staat open voor alle individuele gebruikers van de diensten van NordVPN, op voorwaarde dat ze voldoen aan de hieronder vermelde criteria om in aanmerking te komen:

  • Deelnemers moeten achttien (18) jaar of ouder zijn (op het moment van aankoop);
  • Deelnemers moeten tijdens de promotieperiode (zoals hieronder gedefinieerd in sectie 2) en via de NordVPN-website een abonnement van twee (2) jaar op NordVPN-diensten afsluiten dat wordt weergegeven op de NordVPN-website (Tweejarig abonnement).

Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden worden personen die aan de bovenstaande criteria voldoen aangeduid als Deelnemer of Deelnemers.

De promotie is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen/promoties van Nord. Werknemers van Nord, de dochterondernemingen van Nord, gelieerde ondernemingen en moedermaatschappijen, of iemand die betrokken is bij de uitvoering van deze Promotie, komen niet in aanmerking voor deelname.

Het afsluiten van een Tweejarig abonnement is noodzakelijk. Er zijn geen deelnamekosten van toepassing om in aanmerking te komen voor de Promotie.

2. Promotieperiode.

De Promotie begint op 12 juni 2024 om 10.00 uur Midden-Europese tijd (CET) en eindigt op 7 augustus 2024 om 10.00 uur CET (Promotieperiode).

3. Cadeau.

Na het afsluiten van het Tweejarig abonnement binnen de Promotieperiode ontvangt elke geverifieerde en bevestigde Deelnemer (die voldoet aan de criteria die hierin gedefinieerd zijn) een voucher voor het Saily eSIM-dataservice-abonnement (zoals gedefinieerd in Sectie 1.1 van de Algemene voorwaarden van Saily). De waarde van de voucher is afhankelijk van het gekochte abonnement op NordVPN-diensten:

  • Voor het Basic-abonnement: voucher voor een 1 GB Saily eSIM-dataservice-abonnement.
  • Voor het Standard- en Plus-abonnement: voucher voor een 3 GB Saily eSIM-dataservice-abonnement.
  • Voor het Complete-abonnement: voucher voor een 10 GB Saily eSIM-dataservice-abonnement.
  • Voor het Ultra- en Ultimate-abonnement: voucher voor een 20 GB Saily eSIM-dataservice-abonnement.

Elk van de bovenstaande vouchers wordt afzonderlijk aangeduid als het Cadeau.

Het Cadeau is geldig en kan worden verzilverd tot 31 januari 2025.

Het Cadeau kan worden verzilverd via de Saily-website (https://saily.com) of mobiele applicatie (iOS of Android) door een Saily eSIM-dataservice-abonnement te selecteren (waarvan de waarde gelijk is aan de waarde van het Cadeau) en de code van het Cadeau in te voeren bij het afrekenen vóór de betaling. Voor de duidelijkheid: als de waarde van het geselecteerde Saily eSIM-dataservice-abonnement niet gelijk is aan de waarde van het Cadeau, kan het Cadeau niet worden verzilverd.

Het Cadeau kan worden verzilverd door de deelnemer of een persoon met wie de deelnemer het heeft gedeeld en die achttien (18) jaar of ouder is (op het moment van verzilveren).

Wegens objectieve redenen (d.w.z. bij het ontbreken van een specifiek Saily eSIM-dataservice-abonnement met betrekking tot een specifiek land) kan een deel van de Cadeaus in een paar landen niet worden verzilverd. Om preciezer te zijn, is de waarde van het Cadeau:

  • Het Saily eSIM-data-abonnement van 10 GB kan niet worden ingewisseld in de volgende landen: Dominicaanse Republiek, Laos, Myanmar, Cuba, Uruguay, Wit-Rusland, Zimbabwe, Ivoorkust, Kenia, Syrië, Bahama’s, Malediven, Guam, Vanuatu, Soedan, Zuid-Soedan, Saint Barthélemy, Saint-Martin (Frans deel).
  • Het Saily eSIM-data-abonnement van 20 GB kan niet worden ingewisseld in de volgende landen: Marokko, Egypte, Dominicaanse Republiek, Peru, Myanmar, Cuba, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Azerbeidzjan, Jamaica, Algerije, Ecuador, Mozambique, Nigeria, Kenia, Armenië, El Salvador, Panama, Guatemala, Rwanda, Oeganda, Botswana, Nicaragua, Zambia, Bolivia, Paraguay, Aruba, Kameroen, Fiji, Lesotho, Soedan, Honduras, Mongolië, Barbados, Madagaskar, Seychellen, Guyana, Benin, Haïti, Suriname, Bermuda, Kirgizië, Niger, Grenada, Samoa, Papoea-Nieuw-Guinea, Vanuatu, Monaco, Guinee, Anguilla, Dominica, Tsjaad, Montserrat, Zuid-Soedan, St. Barthélemy, Saint-Martin (Frans deel), Gabon, Afghanistan, Nauru, Liberia.

Als de Deelnemer echter het Cadeau heeft ontvangen dat niet kan worden verzilverd in een land naar keuze van de Deelnemer, kan de Deelnemer contact met ons opnemen via support@nordaccount.com. Vervolgens zullen we de Deelnemer twee of meer Cadeaus geven met een totale waarde die gelijk is aan het oorspronkelijke Cadeau. Voor de duidelijkheid en als voorbeeld, als de Deelnemer een 20 GB Saily eSIM-dataservice-abonnement heeft ontvangen dat niet kan worden verzilverd in Kenia, zullen we de Deelnemer twee vouchers voor een 10 GB Saily eSIM-dataservice-abonnement verstrekken.

Saily eSIM-datadiensten worden niet aangeboden in Noord-Korea, Iran, Cuba, Syrië, Rusland, Wit-Rusland en de regio’s van Oekraïne (d.w.z. Loehansk, Donetsk, de Krim). Als je een legale inwoner bent van Afghanistan, Brazilië, Irak, Libië, Myanmar, Soedan, Turkije of Jemen woont, kun je het cadeau ook niet inwisselen.

Houd er rekening mee dat er aanvullende beperkingen op het Cadeau van toepassing kunnen zijn, bekijk de details op de Saily-website (https://saily.com/) of mobiele applicatie (iOS of Android). Het eSIM-datapakket start bijvoorbeeld alleen wanneer je je Saily-abonnement activeert (zie Wanneer start mijn eSIM-datapakket? in Saily Help Center) of je apparaat is mogelijk niet eSIM-compatibel (zie Hoe controleer je of mijn apparaat eSIM-compatibel is? bij Saily Help Center). Lees de informatie in het Saily Help Center, de Algemene voorwaarden en andere documenten zorgvuldig door en zorg ervoor dat je deze goed begrijpt voordat je het Cadeau verzilvert of anderszins gebruikt.

Het Cadeau kan niet worden ingewisseld voor contant geld, andere artikelen of diensten, behalve voor Saily eSIM-dataservices. Nord aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verloren of gestolen (d.w.z. een verzilverd Cadeau zonder toestemming van de Deelnemer) Cadeaus om redenen die buiten de schuld van Nord liggen, en er worden geen vervangingen verstrekt. Het Cadeau is zoals vermeld en niets anders is inbegrepen.

4. Hoe kun je deelnemen en de ontvangst van het Cadeau.

Tijdens de Promotieperiode komen alle Deelnemers die voldoen aan de criteria in Artikel 1 in aanmerking om het Cadeau te ontvangen.

Alle in aanmerking komende deelnemers ontvangen het Cadeau automatisch van Nord die het via e-mail naar de Deelnemer stuurt binnen vierentwintig (24) uur na de aankoop van het Tweejarig abonnement door de Deelnemer.

Maximaal één (1) Cadeau per Deelnemer: iedereen die meer dan één keer probeert deel te nemen (inclusief, maar niet beperkt tot, via meerdere accounts of e-mailadressen) wordt gediskwalificeerd.

5. Privacy.

Nord bewaart de gegevens met betrekking tot de services, zoals uiteengezet in het Privacybeleid van Nord. Er worden geen aanvullende gegevens over een Deelnemer verzameld, behalve gegevens met betrekking tot deelname aan de Promotie en het ontvangen Cadeau (indien van toepassing). Deze gegevens worden alleen voor dit specifieke doel door Nord verwerkt. Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het organiseren en coördineren van de Promotie, het waarborgen van de naleving van deze Algemene voorwaarden, het voorkomen van misbruik en het afleveren van het Cadeau. Deze gegevens worden bewaard voor de duur van de promotie en wordt uiterlijk 1 (één) jaar daarna verwijderd. Deelnemers behouden zich het recht voor om op elk moment bezwaar te maken tegen het ontvangen van het Cadeau door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam via support@nordaccount.com.

6. Vrijwaring en beperking van aansprakelijkheid.

Als de Promotie om redenen buiten die buiten de controle liggen van Nord niet kan worden uitgevoerd zoals gepland (inclusief maar niet beperkt tot sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude of andere oorzaken buiten de controle van Nord die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit of het goede verloop van deze promotie corrumperen of beïnvloeden), behoudt Nord zich het recht voor (onder voorbehoud van schriftelijke instructies onder de toepasselijke wetgeving) om eventuele beloningsclaims naar eigen goeddunken te weigeren of om de Promotie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten.

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is Nord niet verantwoordelijk voor schade, verlies of letsel als gevolg van het accepteren van het Cadeau of deelname aan deze Promotie.

7. Aanvullende voorwaarden.

Elke persoon die deelneemt aan de Promotie was, is en blijft gebonden aan de Algemene servicevoorwaarden voor de duur van het gebruik van en de toegang tot NordVPN-diensten.

Nord kan, naar eigen goeddunken, personen diskwalificeren die: (i) het deelnameproces of de werking van de Promotie of een van de websites van Nord hebben gesaboteerd; (ii) in strijd met deze Algemene voorwaarden hebben gehandeld; of (iii) op een onsportieve of verstorende manier hebben gehandeld of met de bedoeling om een andere persoon te irriteren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen. Als een inzending onvolledig is of als de Deelnemer robotachtige, automatische, geprogrammeerde of vergelijkbare methoden gebruikt, wordt een inzending gediskwalificeerd. De geautoriseerde abonnee van het e-mailaccount dat is gebruikt om deel te nemen aan de Promotie op het werkelijke moment van de deelname wordt beschouwd als de Deelnemer en moet voldoen aan de regels die hierin zijn vastgelegd in het geval van een geschil met betrekking tot inzendingen die zijn ingediend door meerdere gebruikers met hetzelfde e-mailaccount. De geautoriseerde abonnee van het account is de natuurlijke persoon aan wie een e-mailadres is toegewezen door een internetprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor de domeinen die aan het ingediende e-mailadres zijn gekoppeld.

Houd er rekening mee dat als de Deelnemer binnen dertig (30) dagen na de aankoop van het Tweejarig abonnement een terugbetaling aanvraagt volgens de Algemene servicevoorwaarden, het Cadeau ook wordt geannuleerd om misbruik te voorkomen. Dit betekent dat het Cadeau (de ontvangen code) ongeldig wordt gemaakt, wat resulteert in het verlies van toegang tot en/of gebruik van het Cadeau.

8. Overige bepalingen.

Door deel te nemen aan deze Promotie gaat elke Deelnemer ermee akkoord dat de beslissingen van Nord met betrekking tot de Promotie en alle verspreiding van Cadeaus definitief zijn. Eventuele problemen bij de interpretatie van dit reglement en eventuele geschillen worden beslecht door Nord of door de bevoegde rechtbanken.

9. Toepasselijk recht.

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door het recht van Panama. In overeenstemming met de Richtlijn inzake Elektronische Handel (2000/31/EG) is de juiste wetgeving van het woonland van de Deelnemer van toepassing voor consumentenbeschermingsdoeleinden.

Als je vragen hebt over deze Algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via support@nordaccount.com.