Your IP: Unknown · Your Status: Unprotected Protected
Blog News

Hvad er digital mobning og hvordan beskytter man sit barn mod det?

Jul 28, 2020 · 4 min read

Hvad er digital mobning og hvordan beskytter man sit barn mod det?

Digital mobning adskiller sig ikke synderligt fra almindelig mobning, som vi har kendt til i årevis. Platformen, hvorpå det finder sted, har dog ændret sig, men formålet med mobningen er stadig den samme og afføder stadig den samme problematik og smerte. Hvor mobning tidligere fandt sted på legepladsen, på vejene i kvarteret eller i skolegården, er mobning i dag rykket online.

Mobiltelefoner og onlineenheder optager nu meget af det sociale liv, vi tidligere oplevede i form af fysisk tilstedeværelse sammen. Meget kommunikation foregår nu via computere og mobiltelefoner, og det samme er tilfældet med den grimme side af kommunikation: Mobning.

Selvom børn og unge mobber digitalt, er selve mobningen ikke mindre skadelig og ødelæggende, end hvis det foregik ansigt til ansigt. Digital mobningsstatistik viser faktisk, at det kan være værre. Især fordi digital mobning kan finde sted på alle tider af døgnet, og fordi den kan mobiliseres hurtigere og med større effekt, end hvis det kun foregik, når de implicerede parter mødte hinanden.

Forstå de forskellige typer af digital mobning

Hvorfor starter digital mobning, og hvad består det helt konkret af? De spørgsmål er essentielle at få stillet og besvaret for at kunne komme digital mobning og chikane til livs. Der findes netop flere forskellige typer af digital mobning, og det er i den forbindelse vigtigt at have styr på den specifikke digitale mobnings form. På den måde kan må få talt med sit barn om det på forhånd, og få forberedt barnet på de faldgruber, der lurer ved hver type af mobning. Og på den måde kan man få bedre forståelse for, hvad man kan gøre for at stoppe digital mobning:

Frape

digital mobning: frape

Er en digital mobning, der foregår ved, at venner eller bekendte tiltusker sig adgang til dit barns mobil. Mobningen består i at mobberen logger sig ind på barnets sociale medieplatform (Facebook, Instagram eller lignende) og begynder at ændre profilbilleder og skriver uønskede ting til og om det pågældende barn.

Hvad kan du gøre? Frape handler fremfor alt om mangel på onlinesikkerhed. Du kan øge sikkerheden og værne bedre om privatlivet, hvis du eksempelvis tænder for NordVPN-udvidelsen. Du kan også bede dit barn om at logge ud af sine sociale medieplatforme, før telefonen lånes ud til venner og bekendte; eller helt undlade at låne telefonen ud til andre.

Udstillelse

digital mobning: udstillelse

Det er digital mobning, der foregår ved, at venner eller bekendte offentliggør følsomme oplysninger, detaljer eller billeder af dit barn med det ene formål at latterliggøre det ved at udstille dets sårbarheder eller særlige karakteristika. Det kan være information vedrørende den unges seksuelle orientering, som han/hun ikke ønsker offentliggjort. Det kan være et fysisk handicap eller en medicinsk tilstand, som han/hun ikke ønsker delt online, eller en pinlig fejl han/hun har begået, som man ikke ønsker spredt online.

Hvad kan du gøre? Udover at have en sikker forbindelse, der værner om personfølsomme oplysninger, er det en god idé at tage en snak om privatliv og private anliggender med dit barn. Man kan tage en snak om, at ikke ALT nødvendigvis behøver at blive offentliggjort, og at man godt kan være ekstra privat med de meget private anliggender i ens liv.

Udelukkelse

digital mobning: udelukkelse

Er et klassisk eksempel på en type mobning, der nærmest altid har fundet sted. Her handler det slet og ret om at holde barnet udenfor. I ‘gamle dage’ kunne det være at blive holdt udenfor en leg eller en snak, men på nettet tager det form af at blive holdt udenfor chatgrupper, communities, Facebook-grupper og lignende.

Hvad kan du gøre? Udelukkelse har altid været en svær nød at knække i mobbekulturen, fordi man som sådan ikke rigtigt kan regulere, med hvem og hvordan børn og unge vælger at tilrettelægge deres leg og sociale liv. Det er dog vigtigt at tage en snak med de andre voksne i den pågældende vennekreds for at skabe bevidsthed om problemet.

Chikane

digital mobning: chikane

Er endnu et klassisk grimt mobnings-middel, hvor det handler om at chikanere mobbeofferet. I onlineverden er netop den del af mobbe-spektret blevet voldsomt stort, da mobbeofferet oftest kan chikaneres på flere forskellige kanaler: via opringning, via sms, på Facebook, Instagram og andre sociale medier.

Hvad kan du gøre? Foregår chikanen på sociale medier, vil man med stor sandsynlighed kunne blokere den pågældende person. Udover det er der ofte en ‘klageinstans’, som man kan rette henvendelse til for at indgive en klage over den pågældende person.

Trolling

digital mobning: trolling

Er et moderne mobbebeangreb, som er blevet født med den digitale tidsalder. Som udgangspunkt tager det form af klassisk drilleri, men kan som chikane gribe om sig på flere forskellige kommunikationsplatforme og i sidste ende blive ganske ødelæggende for mobbeofferet.

Hvad kan du gøre? Trolling forholder sig lidt som chikane. Du kan altid blokere den pågældende troll, indgive en klage, eller blot helt forlade den pågældende samtale, tråd eller forum, hvori trollingen foregår.


Laura Klaus
Laura Klaus successVerified author

Laura Klaus is a content manager who is curious about technology and online privacy. She learns something new every day and shares that knowledge with readers worldwide.


Subscribe to NordVPN blog